Blackboard -...

Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid

På denne siden finner du informasjon om de ulike gruppeverktøyene du kan aktivere i en gruppe i Blackboard.

English version - Blackboard - Groups and tools for group work

Temaside om Blackboard | Temaside om nettbasert undervisningSider tagget med Blackboard

Grupper i Blackboard #

Grupper i Blackboard er områder i et emne hvor studenter kan samarbeide ved hjelp av forskjellige verktøy, som for eksempel blogger, diskusjonsforum og fildeling. Grupper kan også brukes til å lage gruppeoppgaver og annet grupperelatert arbeid.Hvis du vil vite mer om hvordan man oppretter og administrerer grupper, se sidene som handler om å Opprette grupper og Redigere grupper.

For å finne grupper i ditt emne i Blackboard, trykk på Grupper og brukere (1) under emnebehandling til venstre, og deretter trykk på Grupper (2). Det er verdt å merke seg at undervisere ikke kan være medlem i en bestemt gruppe, men har tilgang til alle gruppene i emnet.

Bilde viser emnebehandling, hvor menyen for brukere og grupper er åpnet. Trykk på grupper

Du kan også finne grupper ved å trykke på Grupper under Lenker/links modulen på emnets startside.

Gruppeverktøy #

Når du oppretter en gruppe, kan du velge hvilke verktøy som skal være tilgjengelig for gruppemedlemmene. Når et gruppeverktøy er gjort tilgjengelig, kan medlemmene finne det på gruppestartsiden. Et gruppeverktøy er kun tilgjengelig for medlemmene av gruppa og undervisere i emnet. Dette betyr at en student må være medlem i en gruppe for å kunne bruke et gruppeverktøy.

Verktøyene som er tilgjengelig:

  • Collaborate Ultra
  • Fildeling
  • Gruppeblogg
  • Gruppedagbok
  • Gruppediskusjonstavle
  • Gruppewiki
  • Sende e-post

Collaborate Ultra #

Verktøyet gir gruppen et eget grupperom i Collaborate som de kan bruke til å f.eks. samarbeide på et gruppeprosjekt. Du som underviser har også tilgang til dette rommet. Hvis du ønsker å lese mer om Collaborate, se her: Videokonferanse med Collaborate Ultra.

Fildeling #

Med fildeling kan gruppemedlemmer enkelt laste opp filer i gruppeområdet. Du som underviser kan også laste opp filer i en gruppes fildelingsområde. Alle medlemmer som har tilgang til gruppen kan slette filer uavhengig av hvem som har lastet den opp. Merk at det ikke er mulig å lage mapper i fildeling. Pass derfor på at du gir filene et selvforklarende navn.

Gruppeblogger #

Gruppebloggen fungerer som en vanlig blogg ved at gruppemedlemmene kan legge til innlegg, lage nye tråder og kommentere på hverandres innlegg. Du som underviser i emnet kan også delta i gruppebloggen. Blogger legger til rette for godt samarbeid mellom studenter, for eksempel på gruppeinnleveringer eller prosjekter.

Gruppedagbok #

Gruppedagbok fungerer på samme måte som en gruppeblogg. Den eneste forskjellen er designet, hvor dagboken ligner mer på en notatblokk. Dagboken kan brukes til mindre formelt samarbeid, for eksempel som en dagbok for et gruppeprosjekt der gruppa fritt kan dele tanker og idéer. Dagbokoppføringene som medlemmene gjør vil også være synlig for underviser.

Gruppediskusjonstavle #

En gruppediskusjonstavle fungerer på samme måte som den vanlige diskusjonstavlen til emnet. Forskjellen her er at det kun er medlemmer av gruppa og du som underviser, som kan legge ut og se innlegg. Hvis du ønsker å lære mer om de ulike funksjonene til et diskusjonsforum, se denne brukerveiledningen: Opprette og bruke diskusjonsforum.

Gruppewiki #

Gruppewiki er et område hvor gruppemedlemmer kan samarbeide på tekster ved å lage og redigere wikisider.

Det praktiske med wikien er at alle endringer på en side lagres som en ny versjon, og det er dermed mulig å se tidligere versjoner av en side, og å sammenligne forskjellige versjoner med hverandre. Som gruppemedlem kan en student få oversikt over eget bidrag, se hvem som sist endret en side, samt se de forskjellige versjonene av siden. Som underviser kan du i tillegg få en oversikt over hvem som har gjort de ulike endringene, og hvor mye hver student har bidratt. Det er også mulig for undervisere å opprette og redigere wikisider.

Sende e-post #

Med dette verktøyet kan gruppemedlemmene sende e-poster til hverandre innad i gruppa. Du som underviser kan også gjøre dette.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du har spørsmål eller støter på problemer.

96 Vedlegg
14763 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)