Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid

På denne siden vil du finne informasjon om de ulike gruppeverktøyene i Blackboard.

English version - Blackboard - Groups and tools for group work

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Grupper i Blackboard #

Grupper i Blackboard er områder i et emne hvor studenter kan samarbeide ved hjelp av forskjellige verktøy, som for eksempel wiki, forum og fildeling. Grupper i Blackboard kan også brukes til å lage gruppeoppgaver og annet grupperelatert arbeid.

Hvis du vil vite hvordan man oppretter og administrerer grupper, se denne siden.

Gruppeverktøy #

Når du oppretter en gruppe kan du velge å legge til diverse gruppeverktøy. Når man oppretter en gruppe er det standard at alle verktøyene gjøres tilgjengelig for gruppa.

Verktøyene som er tilgjengelig:

 • Fildeling
 • Gruppeblogg
 • Gruppedagbok
 • Gruppediskusjonstavle
 • Gruppewiki
 • Send e-post

Verktøytilgjengelighet #

Et gruppeverktøy er kun tilgjengelig for medlemmene av gruppa og lærere i emnet. Dette betyr at en student må være medlem i en gruppe for å kunne bruke gruppeverktøy. Når et gruppeverktøy er gjort tilgjengelig kan medlemmene finne det på Gruppestartsiden.

Det er to måter å se hvilke verktøy som er gjort tilgjengelig for en gruppe.

 1. Finn gruppa i Gruppeverktøyet (Emnebehandling > Kontrollpanel > Brukere og grupper > Grupper), og trykk på gruppenavnet for å komme til gruppas Startside (1). Her vil du kunne se en liste over de verktøyene som er tilgjengelig for gruppa i Gruppeverktøy-boksen (2).

  Finn gruppe i gruppeverktøyet

  Oversikt over gruppeverktøy
 2. Gå til Gruppeverktøyet (på samme måte som over). Hold musen over Vis alternativer og velg Vis verktøytilgjengelighet.

  Vis verktøytilgjengelighet inne i gruppeverktøyet

Fildeling #

Med Fildeling kan gruppemedlemmer enkelt dele filer med hverandre. Du som lærer kan også laste opp filer i en gruppes fildelingsområde. Merk at det ikke er mulig å lage mapper i Fildeling. Pass derfor på at du gir filene et selvforklarende navn.

 1. For å laste opp en fil til gruppa, trykk på FildelingGruppestartsiden.

  Fildeling på gruppestartsiden
 2. Trykk på Legg til fil.

  Legg til fil
 3. Gi fila et godt navn, og finn den enten ved å Bla gjennom min datamaskin, eller Bla gjennom Mitt Innhold. Hvis du velger feil fil kan du trykke på ikke legg ved for å fjerne filen. Trykk på Send for å laste opp.

  Last opp fil fra min datamaskin eller mitt innhold
 4. Fila er nå delt med gruppa.

  Fil opplastet

Gruppeblogg #

Gruppebloggen har alle de vanlige funksjonene til en blogg. Gruppemedlemmene kan lage nye tråder, nye innlegg, og kommentere på hverandres innlegg. Du som lærer i emnet kan også delta. Bloggen legger til rette for godt samarbeid mellom studenter, for eksempel på gruppeinnleveringer eller prosjekter.

 1. For å lage et nytt blogginnlegg, gå til Gruppeverktøy og velg Gruppeblogg.

  Naviger til gruppeblogg
 2. Trykk på Opprett bloggoppføring.

  Knapp for opprette nytt blogginnlegg
 3. Gi innlegget en Tittel (1) og skriv innlegget i teksteditoren (2). For å gjøre innlegget anonymt, huk av boksen Legg ut oppføring anonymt (3)

  Skriv blogginnlegg
 4. Du kan også legge til en fil (A). Når du er klar for å dele innlegget velger du Legge ut oppføring. Hvis du ikke er ferdig, og heller vil poste innlegget siden, velger du Lagre oppføring som utkast.

  Last opp fil og del innlegg
 5. Når du har delt innlegget vil du kunne se det øverst i bloggen.

  Bloggen med det nye blogginnlegget
 6. På høyre side kan du se en oversikt over alle innleggene i bloggen, sortert etter måned.

  Bloggindeks

Gruppedagbok #

Gruppedagbok fungerer på samme måte som en gruppeblogg. Den eneste forskjellen er designet, hvor dagboken ligner mer på en notatblokk. Dagboken kan brukes til mindre formelt samarbeid, for eksempel som en dagbok for et gruppeprosjekt der gruppa fritt kan dele tanker og ideer.

Nye innlegg lages på akkurat samme måte som i Gruppebloggen.

Oversikt over gruppedagboka

Gruppediskusjonstavle #

En gruppediskusjonstavle fungerer på samme måte som den vanlige diskusjonstavlen til emnet. Forskjellen her er at det kun er medlemmer av gruppa, og du som lærer, som kan legge ut og se innlegg. For å lese mer om hvordan man oppretter og bruker en diskusjonstavle, se denne siden.

Gruppewiki #

Gruppewiki er et område hvor gruppemedlemmer kan samarbeide på tekster ved å lage og redigere wikisider.

Det praktiske med wikien er at alle endringer på en side lagres som en ny versjon, og det er dermed mulig å se tidligere versjoner av en side, og å sammenligne forskjellige versjoner med hverandre. Som gruppemedlem kan en student få oversikt over eget bidrag, se hvem som sist endret en side, og kunne se de forskjellige versjonene av sida. Som underviser kan man i tillegg få en oversikt over hvem som har gjort de ulike endringene, og hvor mye hver student har bidratt. Det er også mulig for undervisere å opprette og redigere wikisider.

 1. For å lage en ny wikiside, gå inn Gruppewiki under Gruppeverktøy.

  Gruppewiki på gruppestartsiden
 2. Hvis wikien ikke er blitt brukt tidligere blir du først bedt om å opprette en startside.

  Velg et Navn (A) for startsiden, og legg til en beskrivelse under Innhold (B). Trykk Submit for å opprette startsiden.

  Opprett startside til wiki
 3. Nå kan du begynne å produsere wikisider. Trykk på Opprett wikiside.

  Opprett wikiside-knapp på startsiden
 4. Gi siden et Navn (A). I tekstboksen under Innhold (B) skriver du inn selve wiki-innholdet. Trykk Send for å publisere siden/bekrefte endringer.

  Lag og publiser ny wikiside
 5. Den nye wikisiden vil se slik ut. På høyre side av startsiden se du en indeks hvor du kan navigere mellom alle wikisidene i wikien.

  Se den nye wikisiden på startsiden

Wikidetaljer #

For å se endringene som er gjort på en side må du sjekke historikken med oversikt over de forskjellige versjonene.

 1. Trykk på hurtigmenyen til den siden du vil sjekke, og velg Historikk i nedfallsmenyen.

  Sjekk sidehistorikk
 2. Her vil du se en liste over alle versjonene (A) (alle endringer studentene har lagret ved å trykk Send), når endringen ble gjort (B) og hvem som gjorde endringen (C).

  Oversikt over versjoner
 3. For å sammenligne versjoner huker du av for de to versjonene du vil sammenligne, og trykker Sammenlign versjoner.

  Sammenligning av versjoner
 4. Du vil da få opp et nytt vindu som viser forskjellen på den gamle og den nyeste versjonen.

  Sidesammenligning

Du kan også få en oversikt over hvor mye hvert medlem i gruppa har bidratt.

 1. Fra startsiden til wikien går du til Deltakelsessammendrag øverst i høyre hjørne (Deltakelse og vurdering hvis wikien er gjort vurderbar).

  Deltakelse og vurdering
 2. Her ser du et sammendrag av alle medlemmene, blant annet hvor mange ord som personen har endret (lagt til eller fjernet) (A), andel endrede ord i prosent (B), antall sidelagringer (C), og antall sidelagringer i prosent (D).

  Sammendrag av alle gruppemedlemmene
 3. Du kan også få en mer detaljert oversikt over hvert enkelt medlem, og hvilke sider (og sideversjoner) hvor studenten har gjort endringer. Under Wikidetaljer trykker du på den midterste boksen. Her får du da opp en liste over medlemmene som har bidratt. (For å også kunne se de medlemmene som ikke har bidratt huker du bare av for Vis alle medlemmer). Trykk på den studenten du ønsker å vurdere nærmere.

  Liste over bidragsytere og valg av student
 4. Du vil nå få en oversikt over hvilke Sideversjoner studenten er ansvarlig for (A), og hvilke endringer studenten gjorde på den forrige versjonen (B). Du kan også se når endringen ble gjort (C), og hvor mange ord som ble endret (D).

  Oversikt over en deltagers bidrag

Send E-post #

Med dette verktøyet kan gruppemedlemmene sende eposter til hverandre innad i gruppa. Du som underviser kan også gjøre dette.

 1. For å sende e-post til gruppen går du inn på Send epost under Gruppeverktøy.

  Send epost under gruppeverktøy
 2. Marker tenkte mottakere i Kan velges-boksen og trykk på høyrepilen for å flytte personen over til Valgt.

  Valg av mottakere
 3. Gi eposten et emne i Tittel (A), og skriv selve meldingen under Melding (B). Du kan også velge å legge til Vedlegg (C). Trykk Send for å sende eposten.

  Skriv og send epost
 4. Eposten vil bli sendt til studentenes NTNU-konto, og avsender vil automatisk bli tilsendt en kopi.

Hvordan vurdere en Gruppeblogg eller Gruppedagbok #

Når du vurderer en gruppeblogg eller gruppedagbok blir denne vurderingen automatisk gitt til alle medlemmene i gruppa. Det er derimot også mulig å gi hver enkelt elev en personlig vurdering. Her vil vi vise hvordan du gjør begge deler.

 1. Gå til Gruppebloggen/dagboka du vil vurdere, enten via Gruppestartsiden eller Vurderingssenteret.
 2. Når du har valgt å gjøre en blogg eller dagbok vurderbar vil du kunne se vurderingsverktøyet til høyre i bloggen.

  Vurderingsverktøyet i blogg/dagbok
 3. For å gi en vurdering på hele bloggen/dagboka (og dermed samme vurdering til alle medlemmer) skriver du inn vurderingen i den øverste, lilla boksen.

  Vurdering av blogg/dagbok i sin helhet
 4. For å gi et medlem en individuell vurdering, finn studenten i lista og trykk på blyant-ikonet (1) ved siden av navnet. Skriv inn den nye vurderingen og trykke på kontrollmerket for å lagre/publisere vurderingen (2).

  Gi en individuell vurdering

  Gi en individuell vurdering
 5. Gi gruppa tilbakemelding på vurderingen (A), og trykke Send (B) for å lagre/publisere vurderingen.

  Tilbakemelding på blogg/dagbok

Hvordan vurdere en Gruppewiki #

 1. Gå til gruppewikien via Gruppestartsiden.
 2. Når du velger å gjøre en wiki vurderbar vil det stå Deltakelse og vurdering øverst i høyre hjørnet (i stedet for Deltakelsessammendrag). Trykk her for å komme til vurderingsverktøyet.

  Deltakelse og vurdering
 3. På denne siden (Deltakelsessammendrag) ser du vurderingsverktøyet på høyre side (samme som bloggen/dagboka).
 4. Vurderingsverktøyet fungerer på samme måte som beskrevet for Gruppedagbok og Gruppeblogg: Vurderingen i den øverste, lilla boksen gis til hele gruppa, men du kan velge å gi medlemmer individuelle vurderinger i vurderingsboksen til høyre for studentens navn.

Se også #

Blackboard Help - Gruppeverktøy

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

92 Vedlegg
4145 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)