Blackboard -...

Blackboard - Grupper - Importer medlemmer fra CSV-fil

Blackboard gir deg mulighet til å importere grupper og gruppemedlemmer du har satt opp i et dokument eller regneark og lagret som CSV fil.

En CSV-fil lagrer tabelldata (som et regneark) i tekstformat med komma mellom hver celle i en rad. Slike filer kan lages blant annet i Microsoft Excel, Notisblokk eller Wordpad.

English version – Groups - Import members from CSV-file

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Importere grupper #

1.1 Sette opp CSV-fil for import av grupper #

For import av grupper må dokumentet du setter opp ha følgende topptekst: Gruppekode, Tittel, Beskrivelse, Gruppesett, Tilgjengelighet, Tilpasning, egenpåmelding, Maksimalt antall medlemmer, Vis medlemmer, påmeldingskjema, Navn for tilknytningsskjema, tilknytningsskjema. Det er viktig at topptekstene kommer i den oppgitte rekkefølgen. Disse topptekstene bør også fjernes når du lagrer arket som CSV-fil.eksempeleoppsett i regneark

  • Eksempel på gruppeoppsett i regneark

eksempeloppsett i teksprogram

  • Eksempel på gruppeoppsett i tekstprogram

Eksempel på CSV fil for grupper finner du her (OBS! Engelsk versjon)

Gruppekode

Det interne systemnavnet som skal brukes til gruppen. Dette må ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn. F.eks "Kollokvie_mandag_kl_12".

Dette feltet er obligatorisk.

Tittel

Navnet du ønsker å gi gruppen. Her kan du bruke mellomrom og spesialtegn, men viktig at navnet skrives i anførselstegn. F.eks "Kollokvie mandag kl 12"

Dette feltet er obligatorisk.

Beskrivelse

Her kan du gi en beskrivelse av gruppen. F.eks "Denne kollokviegruppen i LOL1001 har øving mandager kl 12"

Gruppesett

Hvis gruppen er en del av et gruppesett oppgir du navnet på gruppesettet her.

Tilgjengelighet

Skal gruppen være synlig for studenter?
Skriv Y (for ja) eller N (for nei).
Dette feltet er obligatorisk.

Personalisering 

Skal studentene få lov til å tilpasse sitt gruppeområde?
Skriv Y (for ja) eller N (for nei).

Egenpåmelding

Om studentene skal selv kunne melde seg inn i gruppen.Skriv Y (for ja) eller N (for nei).

Maksimalt antall gruppemedlemmer

Hvor mange studenter skal få lov til å melde seg på i gruppen.

Vis medlemmer

Om studentene skal kunne se hvem som er i gruppen?

Skriv Y (for ja) eller N (for nei).

Registrer deg fra et tilknytningsskjema

Hvorvidt et tilknytningsskjema skal opprettes for gruppen.
Skriv Y (for ja) eller N (for nei).

Merk at hvis du skriver N her trenger du ikke fylle ut navn eller instruksjon for tilknytningsskjema.

Navn for tilknytningsskjema

Her fyller du inn navnet på tilknytningsskjemaet, f.eks. "Meld deg på her".

Instruksjoner for tilknytningsskjema

Instruksjoner vist til studenter som forsøker å registrere seg for å være medlem av en gruppe. F.eks "Her melder du deg på en av kollokviegruppene i LOL1001" 

Når du er ferdig trykker du Lagre som og lagrer filen som en .csv-fil. Et eksempel på hvordan det kan se er vist på skjermbildet ovenfor.

1.2 Importere gruppefilen til Blackboard #

Naviger til Gruppe-siden i emnet ditt.

For å komme hit kan du enten trykke på snarveien "grupper" som du finner på emnets startside

snarvei til grupper

eller trykk emneverktøybrukere og gruppergrupper.

grupper i emnemenyen

Når du er inne på gruppesiden trykker du på importer

importknapp grupper

Dette tar deg til importsiden for grupper. Her velger du Bla gjennom Min datamaskin under Importer grupper og finne filen med gruppene du ønsker å laste opp. Du kan også velg hvilke gruppeverktøy du ønsker at gruppene skal ha tilgang til.

import av grupper fra min datamaskin

Trykk Send når du er ferdig.

Importere gruppemedlemmer #

2.1 Sette opp CSV-fil for import av gruppemedlemmer #

Topptekstene som kreves er: Gruppekode og brukernavn. Disse topptekstene bør fjernes når du lagrer CSV-filen.

Eksempel på CSV fil for gruppermedlemmer finner du her (OBS! Engelsk versjon)

Gruppekode

Det interne systemnavnet som skal brukes til gruppen.Dette feltet er obligatorisk. Husk at hvis du ønsker å legge studenten til i en eksisterende gruppe må du skrive inn gruppekoden og ikke navnet på den gruppen her. Instruksjon til hvordan finne gruppekoden finner du på punkt 3.

Brukernavn

Skriv NTNU brukernavnet til personen du ønsker å legge til i gruppen. De må være påmeldt Blackboard emnet ditt.
Dette feltet er obligatorisk.

2.2 Importere gruppemedlemmene til Blackboard #

Du følger samme framgang som i trinn 1.2.  Men når du kommer til importsiden for grupper velger  du Bla gjennom Min datamaskin under Importer gruppemedlemmer.

import av gruppemedlemmer min datamaskin

Velg hvilke gruppeverktøy du ønsker at gruppene skal ha tilgang til og trykk Send når du er ferdig.

Finne gruppekode til grupper du allerede har opprettet #

Naviger til gruppesiden

Hold musepekeren over knappen "vis alternativer" og trykk vis gruppekoder.

Gruppekodene vil nå dukke opp som en egen kollonne i gruppeoversikten under.

Se også #

  1. Grupper og verktøy for gruppearbeid
9 Vedlegg
3379 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)