Blackboard - Gjennomføre vurdering

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan du gjennomfører vurderinger i Blackboard.

English version - Blackboard - Assessing Course Work

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Ikke vurdert-siden #

Hvis du har mange oppgaver som skal vurderes, kan ikke vurdert-siden hjelpe deg med å avgjøre hva som må følges opp først. Du kan se alle elementene som er klare for vurdering eller gjennomgang.

For emner med mange studenter og elementer som skal vurderes, kan du bruke ikke vurdert-siden til å organisere arbeidsmengden for vurdering. Du kan gå gjennom og vurdere disse elementene:

 • Individuelle oppgave
 • Gruppeoppgave
 • Prøver
 • Blogg- og dagbokinnlegg
 • Wiki-sider

Du kan tilpasse visningen av elementer med ikke vurdert-statusen. Du kan sortere, filtrere, skjule og vurdere elementene som haster mest, først. Du kan for eksempel sortere etter leveringsfrist for å sørge for at du vurderer innleveringene innen institusjonens tidsfrist.

Naviger til ikke vurdert-siden #

 1. Under Emnebehandlingsmenyen går du til Vurderingssenteret, og trykker på ikke vurdert. Ikke vurdert
 2. Velg Vurder alle for å gi vurderinger til alle - Her bli alle forsøk plassert i en kø, slik at det blir lettere å navigere. Elementene vises i samme rekkefølge som på ikke-vurdert siden. Velg vurder alle
 3. Det totale antallet elementer som ikke er vurdert, vises over listen med elementer. Når du har vurdert forsøk, vises de ikke lenger på ikke-vurdert-siden. Elementer som vises
 4. Hvis du filtrerer listen, gjenspeiler antallet hvor mange elementer som samsvarer med de gjeldende filtreringsinnstillingene. Bruk filtre for å begrense listen etter kategori, element, bruker og innsendelsesdatoFiltrer
  Gjeldende filter
 5. Hvis du vil sortere basert på kolonne, velger du kolonneoverskriften. Kolonnesortering
 6. Åpne menyen til et element, og foreta et valg - For oppgaver kan du for eksempel velge Vurder alle brukere eller Gi vurdering med skjulte brukernavn (anonym). NB! Dette vil bare skjule brukernavn, gjelder ikke som anonym vurdering, og kan ikke brukes til karaktersetting. Elementmeny
 7. Velg Vis alle for å vise opptil 1000 elementer på en side. Velg Rediger sideinndeling for å endre antall elementer som vises per side. Vis alle
 8. Hvis studenter har sendt inn arbeid etter tidsfristen, vises elementene med en Sen-etikett i Dato innsendt-kolonnen. Sen innlevering

Vurdering av flere forsøk #

Du kan tillate flere forsøk når du oppretter en oppgave. På ikke vurdert-siden vises automatisk kun de forsøkene som ikke er vurdert, basert på hvilke forsøk du velger å vurdere først eller sist.

NB! Hvis du tillater fire forsøk og velger å bruke det siste forsøket for vurdering, er det siste forsøket som vises for vurdering. Om studenten har gjort tre forsøk, og du vurderer det forsøket, kan studenten likevel gjøre et fjerde forsøk- Det neste forsøket vises som klart for vurdering, fordi det er det siste forsøket.

Gi vurdering i vurderingssenteret #

For å gi vurdering i vurderingssenteret:

 • Åpne elementet du vil vurdere, i Vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden. For enkelte elementer, for eksempel blogger eller wikier som kan vurderes, åpnes verktøyet der du kan gi vurderingen.
 • Gi vurderingen manuelt i Vurderingssenteret
 • Last opp vurderinger fra en ekstern kilde, for eksempel fra CSV-filer eller Excel-regneark. Du kan jobbe uten nett og deretter laste opp vurderingene til vurderingssenteret.

Du kan gi vurderinger i alle kolonnene i vurderingssenteret. Når du skriver vurderingen i en kolonne, vil vurderingen være en overstyrt vurdering. Vurderingssenter

Trykk Enter for å lagre oppføringen. Hvis ikke ser du en påminnelse. Lagre vurdering vurderingssenter

Les mer om selve vurderingssenteret her: Oversikt over vurderingssenteret

Vurdere en oppgave direkte i nettleseren #

Ved å bruke det innebygde visningsprogrammet i Blackboard (box) kan du vurdere og skrive merknader i studentoppgaver direkte i nettleseren.Merk at enkelte verktøy kun fungerer i Firefox.

 1. Trykk på den oppgaven du skal vurdere, eller velg Vurder alle for å få alle oppgavene på rekke og rad. Vurder oppgave i nettleser
 2. Du er nå inne på vurderingssiden. Øverst finner du en meny som lar deg Hoppe til en annen vurdering (1), Skjule brukernavnet (2) eller oppdatere vurderingssiden (3).Vurderingsmeny
 3. Du kan enkelt navigere deg frem og tilbake til de ulike vurderingene ved å bruke pilene.

Verktøy for direkte vurdering #

Vurderingsverktøyet gir deg mulighet til å utheve og kommentere ulike deler av teksten i besvarelsen.

 • Point annotation (punktkommentar)
  • Punktkommentar gir deg mulighet til å plassere en kommentar et hvilket som helst sted direkte inn i besvarelsen.

Kommentar i besvarelsen

 • Kommentar til uthevet tekst
  • Marker tekst i studentens besvarelse for å utheve den (1) og legge til en kommentar (2) til det du har markert. Ulike verktøy

For å se kommentarene vi har gitt, flytter vi musepekeren over symbolet for punktkommentaren (1) eller det uthevete området (2). Da får vi også mulighet til å slette kommentaren (3) eller legge inn en svarkommentar (4). Se kommentarene

Vurdering #

 1. For å gi en vurdering (godkjent/ikke godkjent) går du i Vurdering på høyre side. Vurdering
 2. Skriv inn inn 1 eller 0 for godkjent/ikke godkjent under forsøk. Godkjent vurdering
 3. Om du skal endre karakteren senere, går du inn igjen på vurder oppgave. Trykk på blyanten for å skrive inn 1 eller 0 for godkjent/ikke godkjent. Trykk på den grønne boksen for å lagre. Overstyrt vurdering
  Dette blir en overstyrt vurdering, og den gjeldende. Overstyrt vurdering
 4. Skriv inn tilbakemelding til studenten. Du kan også skrive inn bemerkning til vurdering - dette er en privat melding som ikke studentene ser. Tilbakemelding
 5. Trykk på lagre utkast for å lagre vurderingen som et utkast, eller trykk send for å lagre vurderingen. Du kan finne igjen vurderingen i vurderingssenteret. For å lære mer om vurderingssenteret, gå til: Oversikt over vurderingssentere

Vurder gruppeoppgave #

Du finner gruppeoppgavene på Ikke vurdert-siden sammen med de individuelle oppgavene som skal vurderes. Du retter på samme måte som med individuell innlevering.

Når du vurderer en gruppeoppgave, gis vurderingen automatisk til alle medlemmene i gruppen. Du kan alternativt gi et individuelt gruppemedlem en annen vurdering enn gruppen. Hvis du endrer vurderingen til et gruppemedlem og tildeler en ny gruppevurdering, påvirker ikke den nye gruppevurderingen vurderingen til enkeltpersonen. Enkeltmedlemmer kan bare se sine egne vurderinger, ikke hva alle medlemmene har fått.

I sidepanelet for vurderinger kan du velge å overstyre vurderingen for et enkeltmedlem. Trykk på blyanten for å endre vurderingen til et gruppemedlem. Skriv inn en ny vurdering og velg Lagre-ikonet for å lagre det. Denne vurderingen blir den gjeldende vurderingen for personen.
GruppeoppgaveOverstyrt vurdering

Last ned oppgave #

Du kan velge å laste ned innsendte oppgaver for å gå gjennom dem uten nett. Last ned alle eller bare utvalgte innsendinger som en enkelt ZIP-fil. Pakk ut eller åpne filen for å se innholdet.

 1. Gå inn på Vurderingssenteret og åpne menyen for oppgavekolonnen. Velg last ned oppgavefil. Last ned oppgavefil
 2. Last-ned oppgave-siden kan du velge studentinnsendingene du vil laste ned - ELLER - merk av i overskriftsfeltet for å velge alle tilgjengelige innsendinger. Trykk på send. Last ned oppgave
 3. Velg Last ned oppgaver nå-lenken på den neste siden. Last ned oppgave nå
 4. Filen blir nå lastet ned som en ZIP-fil og vil bli lagt i mappen Nedlastinger på din PC.
 5. For å gå tilbake til vurderingssenteret kan du velge OK.

For å laste ned oppgaven direkte fra vurder-oppgave siden: Trykk på nedlastingssymbolet (1) (2) for å laste ned oppgaven til din PC. Her vil dokumentet bli lagret med filnavn. For å unngå forvirring bør du spesifisere at studentene må bruke et detaljert filnavn som inneholder etternavn eller brukernavn når de sender inn oppgaver. Last ned oppgave

Vurder nedlastede oppgaver #

Når du har gått gjennom innsendinger uten nett og gitt vurdering, kan du legge inn vurderinger og kommentarer i vurderingssenteret. Du kan velge å gå til ikke vurdert-siden og gå direkte inn på oppgaven som skal vurderes. Her er det mulig å bruke sett inn fil-funksjonen i kommentarfeltet for å legge til den vurderte filen som studenten skal se. Sett inn fil

Skriv deretter inn vurderingen som vist over. Det er også mulig (om du ikke skal laste opp en kommentert fil til studenten) å skrive vurderingen direkte i kolonnen i vurderingssenteret. Hvis du skriver inn en vurdering for første forsøk på en oppgave du har tillat to forsøk på, kalles denne vurderingen en overstyrt vurdering. Hvis du går videre og vurderer det andre forsøket på vanlig måte (vurder oppgave-siden) , blir den overstyrte vurderingen fortsatt gjeldende. Så tenk over dette før du gir oppgaver vurderingen direkte i kolonnen vurderingssenteret.

Last ned (opp) vurderinger #

Om du skal vurdere flere oppgaver uten nett, og bare vil laste opp endelig vurdering (godkjent/ikke godkjent), er det mulig å laste ned en excel-fil der alle studentene står oppført.

 1. Gå til vurderingssenteret og trykk på Last ned (opp) vurderinger. Last ned vurderingsoversikt
 2. Her velger du data som skal lastes ned, og de alternativene som passer deg. I eksempelet laster vi ned skjema for Øving 2: SQL. Last ned vuderinger
 3. Videre spesifiserer du alternativer og hvor du vil laste ned filen. Her kan du velge både Min datamaskin og Mitt innhold. Trykk OK og godkjent.Alternativer til nedlasting
 4. Når du har lastet ned filen, kan du åpne den og starte med å føre inn vurderingene. Her kan du skrive inn 1 for godkjent og 0 for ikke godkjent. Vurderingsinnføring
 5. Lagre filen, og last den deretter opp igjen for å føre inn vurderingen i vurderingssenteret. Vurderingsbekreftelse
 6. Vurderingen vil da bli lagt til i vurderingssenteret. Vurderingen lagt til

Finne tilbake til gitt vurdering #

Etter vi har fullført vurderingen av en oppgave, forsvinner den fra Ikke vurdert-lista. For å finne tilbake til en vurdering vi har gitt tidligere, må vi da inn i Hele vurderingssenteret.

 1. I vurderingssenteret, trykk på pilen til høyre for den oppgaven vi vil se vurderingen til. I menyen vi får fram, velger vi så Forsøk <vurderingsdato> <vurdering>. Forsøk 29.04.17 Godkjent
 2. Vi kommer inn i det samme vinduet som da vi vurderte oppgaven. Vi trykker så i det tynne blå feltet i vurderingspanelet til høyre. Åpne vurderingspanel
 3. Dette vil åpne vurderingspanelet, og vi kan lese vår tidligere gitte tilbakemelding, samt eventuelt endre den. Åpent vurderingspanel

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

66 Vedlegg
4588 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)