Blackboard -...

Blackboard - Gjennomføre vurdering

Denne brukerveiledningen viser deg hvordan du vurderer og kommenterer oppgaver i Blackboard. Den viser deg også hvordan du kan gjøre vurderingsarbeid uten å være koblet til internett.

English version - Blackboard - Assessing Course Work

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Snarveien Ikke vurdert #

Snarveien Ikke vurdert gir deg en oversikt over alle innleveringer som enda ikke er blitt vurdert. Følgende elementer vises her:

 • Individuelle oppgaver
 • Gruppeoppgaver
 • Prøver
 • Blogg- og dagbokinnlegg
 • Wiki-sider

Du kan sortere, filtrere, skjule og vurdere alle innleveringene. Du kan for eksempel sortere etter innleveringsfrist for å sørge for at du først vurderer oppgaven med den tidligeste fristen.

Snarveien Ikke vurdert #

 1. Under Vurderingssenter finner du Ikke vurdert.

  Ikke vurdert
 2. Her får du en oversikt over alle forsøk som ikke er vurdert enda:

  Oversikt over Ikke vurdert

  Da er det bare å klikke på navnet for å åpne besvarelsen slik at du kommer inn i vurderingsvinduet.
 3. Du kan også filterer/sortere listen ved behov.

  Oversikt over ikke vurderte forsøk
  • Velg Vurder alle (A) for å gi vurdering til alle - Da blir alle forsøk plassert i én kø, slik at du kan vurdere alle studentene en etter en. Rekkefølgen på oppgavene følger rekkefølgen listen som vises under Ikke vurdert.
  • Det totale antallet elementer som ikke er vurdert (B), vises over listen med elementer. Når du har vurdert et forsøk vil forsøket forsvinne fra listen (men du kan finne den igjen inne på Hele vurderingssenteret)
  • Bruk Filtrer (C) for å begrense listen etter kategori, element, bruker og innsendelsesdato.
  • Hvis du vil sortere basert på en kolonne, trykker du på den aktuelle kolonneoverskriften (D).
 4. Oversikt over ikke vurderte forsøk
  • Klikker du på pilen ved siden av Elementnavnet får du opp hurtigmenyen (A) til innleveringen. Ved å velge Vurder alle brukere kan du vurdere alle innleveringene til den gjeldende oppgaven. Ved å velge Gi vurdering med skjulte brukernavn vil alle navnene på studentene være skjulte mens du vurderer. NB! Dette skjuler bare navn/brukernavn mens du vurderer. Dette gjelder ikke som anonym vurdering, ettersom selve vurderingen kobles til riktig student i Hele vurderingssenteret.
  • Velg Vis alle (B) for å vise opptil 1000 elementer på en side.
  • Velg Rediger sideinndeling (C) for å endre antall elementer som vises per side.
  • Hvis en student har sendt inn arbeid etter tidsfristen, markeres forsøket med Sen (D) i Dato Innsendt-kolonnen.

Vurdering av flere forsøk #

Du kan tillate flere forsøk når du oppretter en oppgave. Dersom du tillater fire forsøk, og har valgt å bruke den siste innleveringen som gjeldende, vil kun den siste innleveringen dukke opp på Ikke vurdert-siden. Om studenten har levert tre forsøk, og du vurderer det tredje forsøket, vil studenten allikevel kunne gjøre et fjerde forsøk. Det siste forsøket vil da dukke opp på Ikke vurdert-siden.

Gi vurdering i vurderingssenteret #

For å gi vurdering på en innlevering kan du:

 • Åpne elementet du vil vurdere i Vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden. For enkelte elementer, for eksempel blogger eller wikier som kan vurderes, åpnes verktøyet der du kan gi vurderingen.
 • Gi vurderingen direkte i Hele vurderingssenteret
 • Laste opp vurderinger fra CSV-filer eller Excel-regneark. På denne måten kan du jobbe uten internett og deretter laste opp vurderingene til vurderingssenteret.

Du kan gi vurderinger i alle kolonnene i vurderingssenteret. Når du skriver vurderingen direkte inn i Hele vurderingssenteret vil denne vurderingen overstyre alle tidligere vurderinger som er blitt gitt denne oppgaven.

Trykk Enter for å lagre vurderingen.

Vurderingssenter

Les mer om selve vurderingssenteret her: Oversikt over vurderingssenteret.

Vurdere en oppgave direkte i Blackboard #

Ved å bruke det innebygde visningsprogrammet i Blackboard (box) kan du vurdere og skrive merknader i studentoppgaver direkte i nettleseren. Merk at enkelte verktøy kun fungerer i Firefox.

 1. Enten trykk på Vurder alle (A) for å få alle oppgavene på rekke og rad, eller bare trykk på den oppgaven du skal vurdere (B).

  Vurder oppgave i nettleser
 2. Du er nå inne på vurderingssiden. Øverst finner du en meny der du kan velge Hopp til... (1) for å hoppe til en annen vurdering, Skjul brukernavn (2) eller Oppdater (3) for å oppdatere vurderingssiden.

  Vurderingsmeny
 3. Du kan enkelt navigere deg frem og tilbake til de ulike vurderingene ved å bruke pilene.

Verktøy for kommentering #

Vurderingsverktøyet gir deg mulighet til å utheve og kommentere ulike deler av teksten i besvarelsen. Merk at dette kun fungerer på pdf.

 • Point annotation (punktkommentar)
  • Punktkommentar gir deg mulighet til å plassere en kommentar et hvilket som helst sted direkte inn i besvarelsen.

Kommentar i besvarelsen

 • Kommentar til uthevet tekst
  • Marker tekst i studentens besvarelse for å utheve den (1) eller legge til en kommentar (2) til det du har markert.

Ulike verktøy

For å se kommentarene vi har gitt, flytter vi musepekeren over symbolet for punktkommentaren (1) eller det uthevete området (2). Da får vi også mulighet til å slette kommentaren (3) eller legge inn en svarkommentar (4).

Se kommentarene

Gi vurdering #

 1. For å gi en vurdering (godkjent/ikke godkjent) går du i Vurdering på høyre side.

  Vurdering
  • Skriv inn inn 1 eller 0 for godkjent/ikke godkjent under Forsøk (1).
  • Skriv inn tilbakemelding til studenten (2). Du kan også skrive inn bemerkning til vurdering (3), dette er en privat melding som ikke studentene ser.
  • Om du skal endre karakteren senere, går du inn igjen på vurder oppgave. Trykk på blyanten (4) for å skrive inn 1 eller 0 for godkjent/ikke godkjent. Trykk på den grønne knappen for å lagre. Dette blir en overstyrt vurdering, og den gjeldende.
  • Trykk på Lagre utkast for å lagre vurderingen som et utkast, eller trykk Send for å lagre vurderingen. Du kan finne igjen vurderingen i vurderingssenteret. For å lære mer om vurderingssenteret, gå til: Oversikt over vurderingssenteret.

Vurder gruppeoppgave #

Du finner gruppeoppgavene på Ikke vurdert-siden sammen med de individuelle oppgavene som skal vurderes. Du retter på samme måte som med individuell innlevering.

Når du vurderer en gruppeoppgave, gis vurderingen automatisk til alle medlemmene i gruppen. Du kan alternativt gi et individuelt gruppemedlem en annen vurdering enn gruppen. Hvis du endrer vurderingen til et gruppemedlem og tildeler en ny gruppevurdering, påvirker ikke den nye gruppevurderingen vurderingen til enkeltpersonen. Enkeltmedlemmer kan bare se sine egne vurderinger, ikke hva alle medlemmene har fått.

I sidepanelet for vurderinger kan du velge å overstyre vurderingen for et enkeltmedlem. Trykk på blyant-ikonet for å endre vurderingen til et gruppemedlem. Skriv inn en ny vurdering og trykk på den grønne haken for å lagre det. Denne vurderingen blir den gjeldende vurderingen for personen.

Gruppeoppgave

Overstyrt vurdering

Last ned enkeltbesvarelse #

Du kan velge å laste ned innsendte oppgaver for å gå gjennom dem uten nett. Last ned alle eller bare utvalgte innsendinger som en enkelt ZIP-fil. Pakk ut eller åpne filen for å se innholdet.

 1. Gå inn på Vurderingssenteret og åpne menyen for oppgavekolonnen. Velg Last ned besvarelser.

  Last ned oppgavefil
 2. På Last-ned oppgave-siden kan du velge studentinnsendingene du vil laste ned (B) - ELLER - merk av i overskriftsfeltet for å velge alle tilgjengelige innsendinger (A). Trykk på Send.

  Last ned oppgave
 3. Velg Last ned oppgaver nå-lenken på den neste siden.

  Last ned oppgave nå
 4. Filen blir nå lastet ned som en ZIP-fil og vil bli lagt i mappen Nedlastinger på din PC.
 5. For å gå tilbake til vurderingssenteret kan du klikke OK.

For å laste ned oppgaven direkte fra vurder-oppgave siden kan du trykke på nedlastingssymbolet. Her vil dokumentet bli lagret med filnavn. For å unngå forvirring bør du spesifisere at studentene må bruke et detaljert filnavn som inneholder etternavn eller brukernavn når de sender inn oppgaver.

Last ned oppgave

Last opp oppgavevurdering #

Når du har gått gjennom innsendinger uten nett og gitt vurdering, kan du legge inn vurderinger og kommentarer i vurderingssenteret. Du kan velge å gå til ikke vurdert-siden og gå direkte inn på oppgaven som skal vurderes. Her er det mulig å bruke sett inn fil-funksjonen i kommentarfeltet for å legge til den vurderte filen som studenten skal se.

Sett inn fil

Skriv deretter inn vurderingen som vist over. Det er også mulig (om du ikke skal laste opp en kommentert fil til studenten) å skrive vurderingen direkte i kolonnen i vurderingssenteret. Hvis du skriver inn en vurdering for første forsøk på en oppgave du har tillat to forsøk på, kalles denne vurderingen en overstyrt vurdering. Hvis du går videre og vurderer det andre forsøket på vanlig måte (vurder oppgave-siden), blir den overstyrte vurderingen fortsatt gjeldende. Så tenk over dette før du gir oppgaver vurderingen direkte i kolonnen vurderingssenteret.

Last ned en hel kolonne #

Om du skal vurdere flere oppgaver uten nett, og bare vil laste opp endelig vurdering (godkjent/ikke godkjent), er det mulig å laste ned en excel-fil der alle studentene står oppført.

 1. Gå til vurderingssenteret og trykk på Last ned under Last ned (opp) vurderinger.

  Last ned vurderingsoversikt
 2. Her velger du data som skal lastes ned, og de alternativene som passer deg. I eksempelet laster vi ned skjema for Øving 2.

  Last ned vuderinger
 3. Videre spesifiserer du alternativer og hvor du vil laste ned filen. Her kan du velge enten Min datamaskin eller Mitt innhold. Trykk Send og Last ned.

  Alternativer til nedlasting

Vurder oppgave i Excel #

 1. Når du har lastet ned filen, kan du åpne den og starte med å føre inn vurderingene. Her kan du skrive inn 1 for godkjent og 0 for ikke godkjent.

  Vurderingsinnføring
 2. Lagre filen, og last den deretter opp igjen for å føre inn vurderingen i vurderingssenteret.

  Vurderingsbekreftelse
 3. Vurderingen vil da bli lagt til i vurderingssenteret.

  Vurderingen lagt til

Finne tilbake til gitt vurdering #

Etter du har fullført vurderingen av en oppgave, forsvinner den fra Ikke vurdert-lista. For å finne tilbake til en vurdering du har gitt tidligere, må du inn i Hele vurderingssenteret.

 1. I vurderingssenteret, trykk på pilen til høyre for den oppgaven du vil se vurderingen til. I menyen velger du så Forsøk (dato) (vurdering).

  Forsøk 29.04.17 Godkjent
 2. Dette vil åpne vurderingspanelet, og du kan lese din tidligere gitte tilbakemelding, samt eventuelt endre den.

  Åpent vurderingspanel

Plagieringskontroll - Bruke Urkund web-inbox:

Urkund sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleverte besvarelser ved NTNU og tekster tilgjengelig via kilder på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder, dvs. Om det kan være tilfelle av plagiat. Rapporten gir inderekte henvisning til kilder og tekst kilder som har likheter.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

73 Vedlegg
11688 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)