Blackboard -...

Blackboard - Finn fram i Blackboard

På denne siden finner du en introduksjon til brukergrensesnittet og tips til hvordan du kan navigere og finne frem i Blackboard på en effektiv måte.

English version - Blackboard - Navigate in Blackboard

Temaside om Blackboard for studenter | Sider merket med Blackboard

Landingssiden i Blackboard #

Visste du at det er mange måter å navigere effektivt på i Blackboard? På denne siden får du en introduksjon til brukergrensesnittet og noen nyttige tips til hvordan du raskt og enkelt kan finne frem.

Oversikt #

Når du som student logger på i Blackboard kommer du til en systemgenerert landingsside. Bildet under viser denne siden for den fiktive studenten "Wesley Crusher".

Landingsside i Blackboard for studenter.

Denne startsiden inneholder følgende:

 • A: Hurtiglinker: Gjør deg kjent med hvor du finner hva i Blackboard. Her finner du også noen snarveier for tastaturet.
 • B: Toppmeny: Ligger øverst på siden. Les mer om toppmenyen her: Toppmenyen.
 • C: Kunngjøringer: Viktige beskjeder hentet fra alle dine emnner og eventuelle organisasjoner du er tilknyttet.
 • D: Fra Innsida: Alle studenter: Nyheter fra Innsida (intranettet ved NTNU) til alle studenter.
 • E: Mine emner: En oversikt over de emnene du følger i Blackboard. Fra denne listen kan du gå videre til kurssidene for dine emner.
 • F: Mine organisasjoner: Oversikt over organisasjoner du er tilknyttet. Organisasjoner opprettes manuelt av NTNU for bl.a. studieprogram der det er behov for å dele informasjon på tvers av emner i Blackboard. For mange studenter vil denne oversikten være tom. Organisasjoner opprettes manuelt av NTNU for bl.a. studieprogram der det er behov for å dele informasjon på tvers av emner i Blackboard.
 • G: Global navigasjonsverktøy: Dette verktøyet finner du fra alle sider i Blackboard. Ved å trykke på den lille pilen ved siden av navnet ditt får du tilgang til din egen personlige Blackboard-meny. Les mer om navigasjonsverktøyet her: Global navigasjonsmeny.
 • H: Språkvalg: Her kan du bytte mellom norsk (bokmål/nynorsk) og engelsk i personlige innstillinger.
 • I: Gjøremål: Gir deg en oversikt over viktige frister i emnene du følger i Blackboard. Dette kan for eksempel være øvinger og prøver.
 • J: Ressurser for studenter: En samling relevante ressurser for studenter som for eksempel lenke til Innsida og IT-hjelp.

Toppmenyen #

Øverst på sidene i Blackboard finner du toppmenyen. Den inneholder flere knapper: Hjem, Varsler, O365, Hjelp og Inspera. Toppmenyen er tilgjengelig fra alle sider.

 • Å trykke på Hjem-knappen (1) vil alltid lede deg til landingssiden i Blackboard, den du kom til når du logget på.

  Hjem-knappen i toppmenyen fører deg til Blackboard sin landingsside.
 • Varsler (1) gir deg tilgang til en oversikt over Gjøremål (A) og Siste endringer (B) knyttet til de emnene du har tilgang til i Blackboard.

  Varsler-knappen gir deg en overikt over dine gjøremål, varsler, siste endringer.
 • Alle studenter og ansatte har gratis tilgang til Microsoft Office 365. O365-knappen gir deg rask tilgang til disse verktøyene fra Blackboard. Les mer om O365-verktøyene her: Office 365, Innsida.

  O365-knappen i Blackboard gir deg tilgang til flere verktøy fra Microsoft Office.
 • Hjelp-knappen lenker til temasiden for Blackboard på Innsida. Den inneholder informasjon og lenker til brukerstøtte for Blackboard.

  Hjelpesiden for Blackboard for studenter på Innsida inneholder informasjon og lenker til brukerstøtte.
 • Inspera-knappen fører deg til det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment.

  Trykk på Inspera-knappen i toppmenyen for å komme til hjemmesiden for det digitale eksamenssysteme Inspera Assessment.

Mine emner #

Du finner Mine emner-modulen på landingssiden i Blackboard eller via den Globale navigasjonsmenyen (omtalt i neste avsnitt). Her finner du en oversikt over alle dine nåværende og tidligere emner i Blackboard. Bildet under viser hvordan du navigerer til landingssiden i Blackboard ved å trykke på Hjem (1) og oversikten over emnene dine i Mine emner-modulen (2).

Du får tilgang til en oversikt over dine emner via Emne-modulen på landingssiden.

Emnene er sortert etter semester. Du kan velge å åpne/lukke nedtrekksmenyen for hvert emne ved å trykke på den lille pilen (1) ved semesternavnet.Du kan velge hvilke emner som skal vises i Mine emner-modulen ved å trykke på tannhjul-ikonet (2).

Du kan regulere hvilke emner som vises ved å åpne og lukke oversikten over emnene for hvert semester eller ved å trykke på tannhjulet.

Global navigasjonsmeny #

Du har tilgang til den Globale navigasjonsmenyen fra alle sider i Blackboard. Det inneholder flere nyttige lenker og verktøy. For å åpne menyen klikker du på den lille pilen (1) bak navnet ditt oppe til høyre i skjermbildet.

Du åpner den globale navigasjonsmenyen ved å trykke på den lille pilen.

Emner #

Via den globale navigasjonsmenyen får du en rask tilgang til emnene du følger i Blackboard, sortert i kategoriene Nylig besøkt (A) and Andre emner (B).

Den globale navigasjonsmenyen gir deg en oversikt over emnene du følger i Blackboard sortert etter Sist besøkt og Andre emner.

Lenker #

Trykk på Lenker (1) i den globale navigasjonsmenyen for å få en oversikt over lenker til nyttige sider slik som Innsida, IT-Help og Programvare.

Trykk på Lenker i den globale navigasjonsmenyen og få en oversikt over nyttige lenker.

Verktøy #

Trykk på Verktøy (1) i den globale navigasjonsmenyen. Her finner du flere alternativer (2):

 • Appautorisasjon: Denne siden fungerer ikke pr. nå.
 • Beskjeder: Oversikt over institusjons- og emne-relaterte beskjeder i Blackboard.
 • Brukerkatalog: Liste over brukere for dine emner i Blackboard. Brukere vil kun synes dersom de selv har valgt å bli inkludert i denne listen. Dette kan hver student velge ved å trykke på Rediger mine personvernalternativer og redigere innstillingene på denne siden.
 • Innsida: Lenke til Innsida, NTNUs intranett.
 • Kunngjøringer: fra alle emner og organisasjoner du følger i Blackboard.
 • Mål: Lenke til et vurderingssenter i Blackboard som pr. nå vanligvis ikke benyttes av NTNU.
 • Porteføljer: gir studentene et verktøy til å dokumentere fremgang og måloppnåelser. Porteføljesiden vil inneholde alle dine porteføljer. Du kan opprette, moderere, dele eller slette eksisterende porteføljer fra denne siden.
 • Send e-post er en lenke til et område der du kan sende e-post til andre Blackboardbrukere.

  Trykk på Verktøy i den globale navigasjonsmenyen for å se alternativer for verktøy i Blackboard.

Innstillinger #

Ved å trykke på Innstillinger (1) i den globale navigasjonsmenyen får du opp følgende muligheter (2):

Klikk på Innstillinger i den globale navigasjonsmenyen for å justere innstillinger i Blackboard.

Ikonlenker #

I tillegg til de snarveiene som er nevnt over, finner du også en rekke ikoner på venstre side i den globale navigasjonsmenyen:

 • (A) Bb startside: Oversikt over kalender med viktige datoer, oppdateringer fra diskusjonsforum og nylige tilbakemeldinger fra undervisere.
 • (B) Innlegg: En personlig snarvei til innlegg, kommentarer og svar fra alle dine emner og organisasjoner, inkludert innlegg fra diskusjonstavler, blogger, dagbøker og wikier.
 • (C) Oppdateringer: Viser en liste over oppdateringer fra dine emner og organisasjoner.
 • (D) Mine resultater: Viser tilgjengelige resultater fra oppgaver, prøver og andre aktiviteter som underviserne graderer.
 • (E) Kalender: Åpner den innebygge kalenderen i Blackboard. Du finner også en personlig kalender ved å logge deg på Innsida. Disse kalendrene er ikke knyttet sammen på nåværende tidspunkt .

  Til venstre i den globale navigasjonsmenyen finner du en rekke ikonlenker.

Emnets startside #

Emnets startside er en side som er forhåndsdefinert av Blackboard, men som kan justeres av foreleserne og derfor kan se noe ulik ut i forskjellige emner. Du får tilgang til Emnets startside ved å trykke Emnets startside (1) i emnemenyen på venstre side.

Klikk deg inn i et emne og trykk deretter på Emnets startside i emnemenyen til venstre.

Emnemenyen #

Emnemenyen er alltid tilgjengelig på venstre side av skjermbildet. Så fremt fagansvarlig ikke har tilpasset innholdet i menyen, vil den bestå av:

 • (A) Emne ID og Emnenavn (f.eks. GEO101 Introksjon til geografi) 
  Ved å klikke på emnenavnet kan man bytte mellom å se hele menyen, eller bare den nederste delen av menyen.
 • (B) Lenke til Emnets startside for emnerommet du er inne i. Emnets startside kan for eksempel inneholde:
  • Kunngjøringer
  • Lenker/links (les mer om dette i neste avsnitt)
  • Gjøremål
  • Siste endringer
 • (C) Emneinnhold (er kun en overskrift).
 • (D) Forhåndsdefinerte linker til emneområder. Emneområdene er områder der underviserne kan legge materiell, oppgaver, gruppeinformasjon, presentasjoner mm. tilgjengelig for studentene. Hva som vises defineres av underviserne, om dette ikke er endret vises følgende:
  • Informasjon om emnet
  • Arbeidskrav
  • Kilder og pensum
  • Undervisningsmateriell
  • Tidligere eksamensoppgaver

   Oversikt over emnets startside med emnemenyen.

Emnemoduler #

Emnemodulene på emnets startside inneholder informasjon om nytt innhold og leveringsfrister i emnet. Informasjonen vises i bokser som kalles moduler, for eksempel Kunngjøringer, Snarveier/Quick-links og Siste endringer.

Emnemodulene på emnets startside.

Lenker/links er en modul på emnets startside som gir deg flere nyttige lenker.

Snarveier-modulen på emnets startside gir deg flere nyttige lenker.

 • Resultater: Gir deg en oversikt over dine resultater i emnet.
 • E-post: Gir deg mulighet til å sende e-poster til andre i emnet ditt uten at du må bytte til e-postleverandøren din.
 • Kunngjøringer: En oversikt over emnerelaterte kunngjøringer.
 • Kalender: Kalenderen i Blackboard viser viktige hendelser som øvinger og prøver i emnene du følger. Les gjerne mer om bruk av kalenderen her: Oppslag, varsler og kalender
 • Ansatte: Ved å trykke på Ansatte i Lenker/links-modulen får du en oversikt over undervisere og læringsassistenter i emnet du følger. Ved å holde musepekeren over Endre visning (1) kan du velge visning av Studenter, Ansatte og Gruppesett (2).

  Hold musepekeren over endre visning for å åpne nedtrekksmenyen og endre visning av studenter, ansatte og gruppesett.
 • Grupper: Gir deg en oversikt over gruppene dine i Blackboard, f.eks. labgrupper og kollokviegrupper.
 • Brukerstøtte: Lenker til temasiden for Blackboard på Innsida. Her finner du flere lenker til wikier om bruk av Blackboard og kontaktinfo for brukerstøtte.

Vis emnemenyen i eget vindu #

 1. Trykk på Mappeikonet (1) i toppen av emnemenyen dersom du ønsker å vise hele menyen i eget vindu.

  Trykk på mappeikonet for å vise emnemenyen i eget vindu.
 2. Ved å trykke på +-ikonet (1) (Vis alle) øverst i høyre hjørne i emnemenyen, vil også innholdsområdene i menyen vises. På den måten kan du enkelt navigere direkte til områdene i emnet. Denne funksjonen gir deg også en god oversikt over innholdet i emnet ditt.

  Vis alle emneområdene også i emnemenyen.

Utvidet navigasjonssti #

 1. Om du arbeider i en undermappe inne i et av emneområdene, kan du enkelt navigere tilbake et eller flere steg ved hjelp av navigasjonsstien som vises under toppmenyen.

  Navigasjonsstien under toppmenyen gir deg mulighet til å navigere tilbake i emneområdet.

Se også #

Kontakt #

48 Vedlegg
16866 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)