Blackboard - Emneadministrasjon - Legge til ansatte i emner

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan du kan legge til ansatte i emner i Blackboard og hvordan du kan endre rolle og tilgjengelighet til ansatte inne i emner i Blackboard Learn.

English version - Blackboard - Adding staff to a course

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Legge til ansatte i emner #

Oppretting av emner i Blackboard er en automatisk prosess hvor kildedata hentes fra FS (Felles Studentsystem). Tilknytning av lærere til et emne skjer ut i fra informasjon som ligger i FS, denne informasjonen er igjen hentet fra EpN (Emner på Nett). For å få automatisk tilgang til emner i Blackboard for ansatte må denne informasjonen altså ligge tilgjengelig i FS.

Det er mulig å gi tilgang til ansatte og gjesteforelesere direkte i emner i Blackboard dersom de har NTNU bruker med Feidepålogging. 
 

 1. Emneansvarlig og/eller faglærer i et emne kan gå inn i det aktuelle emnet og trykke på Brukere i Emneadministrasjonsmenyen:
  Emneadministrasjonsmenyen - Brukere
 2. I neste vindu trykker man på Finn brukere som skal tilknyttes:
  Trykker på knappen finn brukere som skal tilknyttes
 3. Trykk Bla gjennom i neste vindu for å finne den brukeren du ønsker å legge til i emnet:
  Bla gjennom for å finne brukere
 4.  Søk ved å skrive inn hele eller deler av brukerens navn og trykk :
  Skriver inn brukerens brukernavn i søkefeltet
 5. Du får nå opp en liste over brukere. Kryss av for ønsket bruker og trykk deretter Send:
  Velger bruker og trykker send
  Dersom brukeren ikke finnes må du ta kontakt med lokal instituttkontakt eller FS-kontakt for å undersøke hvorvidt den man ønsker å legge til eksisterer som NTNU bruker i FS eller Paga.

 6. Når brukeren er valgt må man definere en Rolle. Deretter trykker man Send:
  Definerer rolle i emnet: Student, underviser, læringsassistent
 7. I neste vindu får man en oversikt over brukerne i emnet og også et varsel i toppen av vinduet: Suksess: Påmelding lagt til for bruker: Brukernavn
  Melding om at tilknytning for brukeren ble gjennomført

Endre brukerrolle på ansatt i et emne #

Inne i listen over brukere er det også mulig å endre rollen for ansatte.

 1. Trykk på det lille Menyvalg- ikonet (1) bak brukernavnet og deretter på Endre brukerens rolle i emnet (2):
  Endre brukerens rolle i emnet
 2. I neste vindu kan du endre brukerrollen for valgte bruker. Trykk Send for å bekrefte den nye rollen:
  Velger brukerens rolle fra en liste med alternativene student, underviser, læringsassistent og gjest, trykker så på Send.
  I neste vindu vil du se at brukerens rolle er endret:
  Melding om at rollen ble endret: Vellykket: Rolle redigert. brukerens rolle er endret.

Endre tilgjengelighet for ansatt i et emne #

Dersom en ansatt ikke lenger skal ha tilgang til et emne, kan man gjøre emnet utilgjengelig for brukeren.

MERK: 

 • Endringer påvirker kun tilgjengelighet for gjeldende emne.
 • Det er ikke mulig for ansatte å slette brukere fra emner. Når brukere settes til utilgjengelig, innebærer det at de ikke lenger har tilgang til emnet.
 • Dersom man endrer tilgjengelighet for en ansatt i et emne, vil man også fjerne eventuelle vurderinger som er utført av denne brukeren. 
 • Student-tilknytninger til emnet kan kun fjernes via FS. 

For å endre tilgjengeligheten for en ansatt (underviser, læringsassistent) i et emne, går man til oversikten over brukere:
Endre brukerens tilgjengelighet i emnet

 1. Gå til oversikten over Brukere i emnet og trykk på menyikonet bak brukeren man ønsker å endre tilgjengelighet for
 2. Velg Endre brukerens tilgjengelighet i emnet

  Klikker på "Tilgjengelighet(bare dette emnet):, velger nei"
 3. Velg Nei i nedtrekksmenyen for tilgjengelighet
 4. Trykk Send for å lagre endringen
 5. Brukeren vil fortsatt finnes i oversikten over brukere. Status for tilgjengelighet er vist med Nei:Status - Ikke tilgjengelig 

Legge til studenter i emner #

Studenter skal ikke legges manuelt til i emner Blackboard. Studenter vil automatisk få tilgang til emner de er registrerte i gjennom synkronisering med FS. Studenter som ikke får tilgang til emner kan ta kontakt med orakel.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

39 Vedlegg
6369 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)