Blackboard -...

Blackboard - Element og tom side

På denne siden finner du en beskrivelse av innholdstypene Element og Tom side som du kan benytte når du skal bygge innhold inne i et emne.

English version - Blackboard - Item and Blank Page

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Hva er Element og Tom side? #

Element og Tom side er to verktøy som kan brukes til å presentere innhold i emner på blackboard. Dette kan være ren tekst, dokumenter og lyd/bilde/video.

Før du begynner #

Når du laster opp filer kan du velge mellom å hente dem fra egen datamaskin eller hente dem fra blackboard. Om du skal legge til filer og mapper fra blackboard må de først være lastet opp i Mitt innhold. Dersom du laster opp filer og mapper direkte til Emneområder (A) vil de automatisk legge seg under Emneinnhold (B) i området Mitt innhold, men ikke i mappen Mitt innhold (C) Emneinnhold

Velg hvor du skal bygge innhold #

 1. Klikk på Hjem (1) slik at du får opp liste over emner der du har rettigheter til å redigere og velg hvilket emne (2) du ønsker å jobbe med.Velge emnerom
 2. Inne i valgt emne kan du bygge innhold.
  Du kan nå velge hvilken av emneområdene (A, bildet under) du vil starte å bygge innhold i. Om ikke du velger manuelt å skjule noe fra menyen, er alle emneområdene synlig for studentene gitt at det ligger innhold i dem. 
  Når et emne opprettes i Blackboard får den automatisk tildelt en standard meny, les mer om den på Standard oppsett av emnemenyen. Menyen kan også tilpasses etter egne ønsker, mer om det på hjelpesiden Tilpasning av Emnemenyen.Emneområdene Informasjon om emnet, Arbeidskrav, Kilder og pensum, Undervisningsmateriell og Tidl. eksamensoppgaver er fremhevet

Prosessene for å opprette et element og en tom side er omtrent like og kan derfor beskrives under ett. Men før vi går videre kan det være greit at du kjenner til likhetene og forskjellene på Element og Tom side.

Hva er likheten mellom Element og Tom side? #

Begge kan være ren tekst, formatert på samme vis som man gjør det i en tekstbehandler. Men verktøyet for innholdsredigering gir deg mange flere muligheter. 

 • Man kan sette inn filer og lenker, men også lyd, bilde og video.
 • Flickr-bilder, SlideShare-presentasjoner og YouTube-videoer lar seg bygge inn som Mashups
 • Ved hjelp av HTML- og CSS-knappene kan man selv programmere avansert innhold og ha kreativ kontroll.Innholdsverktøyene er fremhevet

Hva er forskjellen mellom Element og Tom side? #

Element og Tom side er langt på vei det samme verktøyet. Begge kjennetegnes først og fremst ved at de gir tilgang til verktøyet for innholdsredigering som nevnt over. Forskjellen ligger i hvordan det ferdige innholdet fra dette verktøyet presenteres for brukeren inne i et emneområde som f.eks. inne i området Informasjon om emnet.
Under viser fire varianter4 forskjellige variasjoner av element og tom side

 • (A) Tom side med fil lagt inn som vedlegg til mappen. Filen vises sammen med mappenavnet. Resten av innholdet finner brukeren først når personen klikker seg inn i mappen.
 • (B) Tom side der fil er bygget inn i teksten. Brukeren ser først kun navnet på mappen og må klikke seg inn for å lese/se mer.
 • (C) Element med fil lagt inn som vedlegg til mappen. Fil og mer innhold viser sammen med mappenavnet.
 • (D) Element med fil bygget inn i teksten inne i mappen, filen viser i forhåndsvisningen fordi den er en del av teksten/innholdet.

  Du bør velge mappenavn som forteller brukeren noe om innholdet.

Valget mellom Element og Tom side et spørsmål om smak og behag.

Hvordan oppretter du Element eller Tom side #

 1. For å opprette et Element/Tom side må du starte på et av områdene som gir deg tilgang til Bygg innhold-menyen (A). Under viser et eksempel der det er valgt å bygge innhold i emneområdet Informasjon om emnet. Klikk på Bygg innhold (A) og velg enten Element (B) eller Tom side (C) avhengig av hvilken du ønsker å bruke.
  Skjermbilde. Element og tom side i bygg innhold-menyen
 2. Denne forklaringen vil nå vise hvordan du går frem for å opprette en tom side som du kan gi passende navn og innhold. Fremgangsmåten for å opprette Element er tilnærmet lik.
  Først angir du et navn, (som visst i bildet under). Merk at du har anledning til å velge en farge på tittelen. Det anbefales imidlertid at man bruker svart for å sikre god nok kontrast, noe som er viktig for universell utforming. Ny side står fremhevet øverst i bildet
 3. Legg til innhold med verktøyet for innholdsredigering. Trenger du hjelp til å bruke denne, se egen wiki: Blackboard - Verktøyet for innholdsredigering
  Innhold er fremhevet, med teksten "Her kan du fylle ut tekst, legge til linker, legge inn bilder osv"
  Bildet over viser øverste del av Tom side. Scroller du lenger ned ser du at du kan legge til fil som vedlegg (A) og velge når studentene skal kunne se mappen under Alternativer (B) A: Vedlegg under opprettelsen av en ny, tom side. B: Alternativer ved opprettelsen av en ny side. Verktøyet Alternativer kan eksempelvis være nyttig om du ønsker å legge ut en fasit på en oppgave noen dager etter innleveringsfristen er gått ut.
 4. Nå kan du lagre; (trykk send nede i høyre hjørne); slik at Tom side er opprettet som en mappe du har gitt nytt navn og innhold. Send lagrer Tom side
 5. Du kan senere endre navn og innhold ved å gå til mappen, holde pekeren over mappenavnet, klikke på den lille pilen som dukker opp ved siden av mappenavnet (1) og deretter trykke på Rediger (2). 1 ved pilen ved elementnavnet, 2 ved Rediger i menyen for elementalternativer

Legge filer inn i tekst eller laste opp som vedlegg #

 1. Bildet under viser fremgangsmåten når man vil laste opp fil fra egen datamaskin som vedlegg til Tom side. Trykk på bla gjennom din datamaskin (1), velg fil (2) og åpne (3).Finner filen på sin datamaskin, og åpner den Du kan eventuelt velge å laste opp fil du har liggende i Mitt innhold.
 2. Om du ønsker kan du isteden legge til filer i innholdet sammen med teksten. Dette kan du gjøre ved å sette markøren der du ønsker filen skal settes inn i teksten (1), klikke på binders-ikonet (2) og deretter huke av den filen du ønsker skal legges inn (3). Til slutt trykker du på send (4). Her er det valgt å hente fil fra Mitt innhold - det private lagringsområdet i Blackboard.Henter en fil fra Mitt Innhold og trykker send

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

36 Vedlegg
12274 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)