Blackboard - Eksporter og kopier emner

Denne siden gir en beskrivelse av hvordan du kan kopiere og eksportere emneinnhold og hele emner i Blackboard.

English version: Export and copy courses

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

 • Kopier: Hvis du ønsker å overføre emneinnhold fra et emne til et annet.
 • Eksporter: Dersom du ønsker å lagre alt emneinnhold, eventuelt kun deler av emnet. Innholdet som eksporteres lagres i en zip-fil som kan lastes ned og senere lastes opp til Blackboard igjen. (NB! Ved eksportering av emne tas ikke brukere og brukernes aktiviteter i emnet med. Kun innholdet i emnet).

Kopiere emne og emneinnhold #

 1. Gå inn i emnet du ønsker å kopiere.
 2. Gå til Kontrollpanelet og Pakker og hjelpeprogrammer, velg Emnekopi.

  Finn emnekopi i kontrollpanelet
 3. Innholdet du kopierer legges til i det emnet du velger. Eventuelt innhold som allerede finnes i målemnet blir ikke berørt. Vær klar over at innholdet i wikier, blogger, forum o.l. ikke blir kopiert. Under Kopialternativer velger du først emnet som innholdet skal kopieres til. Trykk på Bla gjennom...
 4. Velg Destinasjonsemne

  Finn fram til emnet og emne-IDen. For eksempel ved å søke på emnenavn eller undervisere i emnet. (For å søke på underviser velger du Underviser og skriver inn personens brukernavn). Velg det emnet du ønsker (1) og trykk Send (2).

  Velg emne og emne-ID

  Eventuelt kan du skrive inn/limme inn Emne-IDen direkte inn i Detinasjonsemne-ID-feltet.
 5. Deretter må du velge hvilket emneinnhold du ønsker å kopiere. Ønsker du å kopiere hele emnet (med alt innhold, alle innstllinger og alle verktøy) kan du trykke på Merk alle.

  Merk alle innholdsområder

  Dersom du kun ønsker å kopiere deler av emnet haker du av for de delene du ønsker.

  (NB! For å kopiere oppgaver/prøver må du både hake av det innholdsområdet hvor oppgaven ligger, og hake av for Kolonner og innstillinger i vurderingssenter).
 6. Under Filvedlegg bestemmer du hva som skal gjøres med vedleggene som finnes i de forskjellige innholdsområdene.
  • Kopier lenker til emnefiler
   Selve filene kopieres ikke fra et emneområde til et annet. Lenkene i kopiene peker fortsatt til originalfilen.
  • Kopier lenker og kopier av innholdet
   Alle filene som brukes i de innholdsområdene som skal kopieres vil også bli kopiert til det nye emneområdet.
  • Kopier lenker og kopier av innholdet (ta med hele hjemmemappen for emnet)
   Alle filene som er lagret i hjemmeområdet til emnet lagres i en egen mappe i emneområdet til det nye emnet.
 7. Hvis du velger den siste løsningen kan du også velge hvilke filer du eventuelt ikke ønsker å ha med til det nye emnet. For å fjerne filer fra mappa, trykk på Administrer pakkeinnhold.

  Fjern filer i Administrer pakkeinnhold

  Inne i viduet som åpnes kan du huke av for den/de filene du ikke ønsker å kopiere, og velg Send.
 8. Om du ønsker å vite størrelsen på mappa som kopieres trykker du på Beregn størrelse.

  Trykk på knappen Beregn størrelse

  Se størrelse på pakken med filer
 9. Videre under Påmeldinger kan det velges å Inkludere tilknytninger i kopien. Dette valget skal ikke benyttes - studentene overføres automatisk fra vårt studieadministrative system, FS.
 10. Trykk Send for å kopiere emne.

Eksporter emner #

 1. I Emnebehandlingsmenyen, gå til Pakker og hjelpeprogrammer og velg Eksporter/arkiver emne.

  Finn fram til Eksporter/arkiver emne i Emnebehandlingsmenyen
 2. Trykk på Eksporter pakke.

  Trykk på eksporter pakke-knappen
 3. Under Filvedlegg må du bestemme hva du vil gjøre med de forskjellige filene som brukes i emnet. Du kan enten:

  1. Kun ta med lenkene til filene i eksporteringsmappa.
  2. Ta med både lenker og kopier av filene i eksporteringsmappa.

  Velg først hva som skal gjøres med filene som er lagret i emnets emneinnhold (1) og deretter hva som skal gjøres med filene som er lagret utenfor emnet (2) (F.eks. som er hentet fra Mitt Innhold).

  Ta med, eller ikke ta med, filer i eksporteringsmappa

  Dersom du velger å lage kopier av filene blir alle filene automatisk lagt til i mappen som eksporteres. Hvis det er noen filer du ikke ønsker å ta med kan du fjerne disse ved å gå inn på Administrer pakkeinnhold og huke av for de filene du ikke ønsker å ha med.
 4. Videre under Velg Emnematerialer velger du hvilke innholdsområder du ønsker å eksportere. Om du ønsker å ta med alle innholdsområdene kan du velge alle ved å trykke Merk alle.

  Velg innhold som skal være med i eksporteringen
 5. Trykk Send for å eksportere emnet/innholdet.

  Zip-filen med emneinnholdet vil nå ligge inne på Eksporter/arkiver emne.

  Finn den ferdige zip-filen
 6. Trykk på filen for å laste den ned. (NB! Pass på å ikke åpne zip-filen, eller å endre den på noen måte. Dette kan nemlig føre til at Blackboard ikke får importert innholdet riktig).

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du støter på problemer.

28 Vedlegg
8951 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)