Blackboard -...

Blackboard - Egen- og medstudentevaluering

Studentvurderinger i Blackboard gir studenter mulighet til å evaluere egne og medstudenters besvarelser. På denne måten kan man få verdifulle tilbakemeldinger fra sine medstudenter, noe som kan bidra til økt læringsutbytte i emnet. Denne wikien viser arbeidsflyten i studentvurderinger for studenter.

English version - Blackboard - Self- and Peer Assessment

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard 

Studentvurderinger #

Undervisere kan opprette studentvurderinger i emner. Denne vurderingsformen foregår i 3 trinn:

 1. Lever besvarelse Studentene leverer inn egen besvarelse innen angitt innleveringsfrist
 2. Studentvurdering Studentene vurderer et gitt antall medstudenter innenfor vurderingsfristen (egenvurdering kan også være definert av underviser)
 3. Resultater fra medstudenter (og eventuell egenvurdering) vil være tilgjengelig for studenten etter vurderingsfristen er passert

Levere besvarelse #

Studenter finner studentvurderinger i emnet, i dette eksempelet ligger studentvurderingen i under Arbeidskrav i emnemenyent:
Åpne studentvurdering

 1. Studentvurderingen har en tittel (A) og Innleverings- og vurderingsfrister (B)
 2. Trykk Vis/Fullfør vurdering (C) for å starte
  Ta kontakt med din underviser dersom du ikke finner studentvurderingen.
 3. Du kommer nå til Ta vurdering siden:
  Ta vurdering
  Her finner du:
  • (A) Informasjon Instruksjoner, Antall vurderinger som skal fullføres, Innsendings- og vurderingsfrister
  • (B) Spørsmål som skal besvares (I dette eksempelet er det kun ett spørsmål som skal besvares) 
  • (C) Status (Her: Ikke fullført)
  • (D) OK for å gå ut av siden
 4. Trykk på Spørsmålslenken (B) for å levere din besvarelse:
  • (A) Spørsmål
  • (B) Respons Skriv inn din besvarelse her, eller
  • (C) Legg ved fil for å laste opp en eller flere filer
  • (D) Klikk på Send for å gå videre. Klikk på Avbryt for å gå tilbake.
   Respons på spørsmål
 5. Etter du har levert vil du få en bekreftelse (A). Status har nå endret seg til Fullført (B). Trykk OK (C) for å gå ut av siden.
  Bekreftelse - Ta vurdering
  Merk: Det er mulig å endre ditt svar på spørsmål frem til leveringsfristen utløper.

Studentvurdering #

Etter utløpt innleveringsfrist åpnes det for å gi vurdering av medstudenter og/eller egenvurderinger, alt etter hva som er satt opp av underviser.

 1. Studentene får tilgang til å gi vurdering fra den samme lenken de brukte for å levere egen besvarelse Vis/fullfør vurdering (C):
  Åpne studentvurdering
 2. På Vurderingsoversikt-siden finner man en oversikt over leverte besvarelser (1) som skal vurderes. I dette eksempelet har underviser aktivert egenvurdering, og vår student Spot i dette eksempelet vil derfor se sin besvarelse i oversikten, de andre besvarelsene er anonymisert:
  Vurderingsoversikt - Egen- og medstudentevaluering
  Begynn vurderingen ved å trykke på en av besvarelsene (1). Trykk OK (2) for å gå ut av siden.
 3. På vurderingssiden finner du:
  • Informasjon (A) om innleveringen
  • Løsningsforslag/Fasit (B) dersom underviser har opprettet dette
  • Levert besvarelse (C) og eventuelle opplastede filer
  • Vurderingsvilkår (D) fra underviser
  • Tilbakemelding til studenten (E) kan skrives inn her. Konstruktive tilbakemeldinger er alltid verdifullt.
  • Lagre og send (F) for å gå videre til neste vurdering
  • (H) Avbryt for å gå ut eller Send for å lagre vurderingenMedstudentvurdering
 4. Vurderingsstaus vil vises som Fullført i oversikten når man har lagret og sendt vurdering: 
   

Resultater #

 1. Studenter kan se resultatene av egen- og medstudentevalueringene når vurderingsfristen er gått ut ved å trykke på Vis/fullførvurdering (C) lenken:Åpne studentvurdering
 2. Tilbakemeldinger fra medstudenter vil vises på Resultater siden etter vurderingsfristen er gått ut:
  Resultater og tilbakemeldinger
  • Oversikt over resultater (A) Vurderingsnavn, Innsendernavn = ditt navn, Gjennomsnittsprosent og Gjennomsnittlig poengsum
  • Kommentar (B) Eventuelle tilbakemeldinger og Poeng gitt av de som har vurdert 

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

8 Vedlegg
8024 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)