Blackboard - Delta i Collaborate

Blackboard Collaborate er et webkonferanse/videoforelesningsverktøy som er tilgjengelig gjennom emnene dine i Blackboard Learn. Collaborate kan brukes som et samarbeidsverktøy mellom studenter, eller som et verktøy for fjernundervisning. Denne wikien gir en kort introduksjon til hvordan du som student blir med i et Collaborate-rom, og hvordan man bruker grunnleggende funksjonalitet i Collaborate.

English version - Blackboard - Participate in Collaborate

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Delta i en Collaborate-økt #

For å kunne delta i en Collaborate-økt må foreleser først aktivere rommet og dele en link gjennom emneinnholdsmenyen (1) eller i emneinnholdet (2).
Linkene kan ligge i emneinnholdsmenyen, eller i emneinnholdet.
Merk: Disse linkene heter ikke nødvendigvis det samme som i bildet, da forelesere står fritt til å gi linkene de navnene de ønsker. Kontakt din underviser dersom du ikke finner lenke til oppsatte Collaborate-økter.

Lenkene kan ta deg direkte til en oversikt over tilgjengellige økter som vist nedenfor. Her finner du:

  1. Direktelenke til Collaborate-rommet (1)
  2. Direktelenker til forhåndsdefinerte økter (2), dersom underviser har satt opp dette.Skjermbilde som viser collaborate-rom.

Dersom underviser har delt en direkte-lenke til studentene i f.eks. en kunngjøring, vil dette ta deg direkte til gjeldende Collaborate-økt.

Standardvisning Collaborate økt #

I dette skjermbildet ser du standardvisningen i en Collaborate økt:
Collaborate - Standard Visning

Det største området i midten heter medieområdet (1). Her vil du se delt innhold fra foreleser, eller andre som har delingsrettigheter i økten. Verktøyene under kalles Øktmenyverktøy(2), og den rosa knappen nederst til høyre i skjermbildet åpner Collaborate-panelet (3).

Økt-verktøy #

Skjermbilde av øktmenyverktøyene
Øktverktøyene er tilgjengelige under medieområdet. Verktøyene du har tilgjengelig her er som følger, fra venstre til høyre:

Mine instillinger/status #

Ved å klikke på profilbildet ditt eller det standard profilbildeikonet, vil du åpne instillinger-menyen. Den lille sirkelen lar deg oppdatere statusen din.

Slå mikrofonlyd på/av #

Dette alternatiet lar deg slå mikrofonen din av eller på. Det er god praksis å la mikrofonen være dempet når man ikke har ordet. Merk at mikrofonlyden er av som standardinstilling. Underviser kan forhåndsdefinere deltakernes mikrofoninnstilling til å være av, og kan også styre hvorvidt deltakere skal kunne skru på mikrofon i en økt.

Del video #

Denne knappen skrur webkameraet ditt på, og deler det med rommet. Det vil vises et bekreftelsesbilde før videostrømmen deles. Det anbefales også å unngå å dele video dersom det er mange deltakere i økten, for å unngå redusert kvalitet på videooverføring av økten. 

Rekk opp hånden #

Dette verktøyet gir foreleser beskjed om at du har rukket opp hånden. Det er god praksis å rekke opp hånden og vente på å få ordet før man stiller spørsmål over mikrofon.

Collaborate-panelet #

Collaborate-panelet åpnes ved å trykke på den rosa knappen nederst i høyre hjørne, og panelet vil dukke opp til høyre i skjermbildet ditt.
Hvordan man åpner collaborate-panelet
Verktøyene vil bli forklart fra venstre til høyre.

Chat #

Chat-verktøyet (1) blir brukt til å sende og motta tekstmeldinger i rommet. Dette verktøyet kan for eksempel brukes til korte kommentarer, innspill og spørsmål til foreleser. Det er også mulig å finne en bruker i Deltakere, og sende dem en direkte chatmelding.
Merk: Legg merke til at det i noen tilfeller er mulig for forelesere og moderatorer å se direktemeldinger sendt mellom brukere. Hvis det er tilfelle vil det være en synlig beskjed øverst i chatvinduet (2).Skjermbilde av chatverktøyet.

Deltagere #

Deltager-verktøyet brukes til å se hvem som er med i rommet, se hvilke roller deltakerne har, og til å finne brukere man kan sende direktemeldinger til.
I dette eksempelet er det to deltakere tilgjengelig i økten.
Skjermbilde som viser deltakere-verktøyet.

Delt innhold #

"Delt innhold"-verktøyet (1) viser en liste over alt innhold som deles av foredragsholdere og moderatorer. Delt innhold kan for eksempel være filer, forelesers skjerm eller en whiteboard. I dette eksempelet blir det delt en pdf. Foreleser kan da velge hvilken side av pdf-en som skal vises i medieområdet, og deltakerne kan se filen som blir delt i "delt innhold"-verktøyet. Skjermbilde av delt innhold.

Innstillinger #

Instillinger-menyen lar deg konfigurerere webkameraet og mikrofonen din, samt justere volumet på høytalere og mikrofon.
Merk: Dersom du trykker på "Bruk telefon for lyd" får du mulighet til å ringe inn til rommet, og følge lyden gjennom telefon. Nummeret som kommer opp er britisk, og telefonoperatøren din kan belaste deg for å ringe utenlands.

Skjermbilde av instillinger-menyen

Øktmenyen #

Øktmenyen åpnes ved å trykke på den sorte knappen øverst i det venstre hjørnet. Denne menyen har et valg for hjelp og tilbakemelding, og et valg for å forlate sesjonen (økten). "Blackboard Collaborate hjelp" tar deg til Blackboards egen hjelpeside (engelsk), hvor du kan finne hjelp og forklaringer som er mer utfyllende enn denne artikkelen.

Skjermbilde av øktmenyen.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

10 Vedlegg
363 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)