Blackboard - Bruke kalenderen

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan du kan opprette og redigere kalenderaktiviteter i Blackboard

English version - Blackboard - Using the calendar

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Kalenderen i Blackboard Learn #

Effektiv bruk av kalenderen i Blackboard Learn gir ansatte og studenter god oversikt over aktiviteter og innleveringsfrister i emnet. Appen Blackboard presenterer også alle kalanderaktiviteer på en god og oversiktlig måte. I denne brukerveiledningen viser vi hvordan du kan opprette og redigere kalenderaktiviteter i Blackboard.

Tilgang til og oversikt over kalendervisningen #

 1. Du finner kalenderen i den Globale navigasjonsmenyen øverst i høyre hjørne i Blackboard Learn:

  Kalenderen - Global navigasjonsmeny
 2. I kalenderen har du følgende muligheter:
  Kalender oversiktsbilde
 • (1) Mulighet til å skifte kalendervisning og navigere mellom datoer.
 • (2) Avkrysningsbokser for emner du ønsker å ha synlig i din personlige kalender. Merk at studenter på samme måte har mulighet til å velge hvilke emner de ønsker å vise i sin personlige kalender fra de emnene de er tilknyttet.
 • (3) Hent en lenke til ekstern kalender som du kan legge inn i andre iCal kalendere. Denne lenken kan legges inn i din Outlook kalender ved NTNU. 
 • (4) Naviger til I dag i din kalender. I dag vil være merket med en lys gul bakgrunnsfarge.
 • (5) Opprett kalenderhendelse ved å trykke på +. Det er også mulig å legge til kalenderhendelser ved å venstreklikke direkte i kalenderen.

Legge til kalenderhendelser direkte i kalenderen #

Kalenderaktiviteter kan opprettes direkte i kalendervisningen. Det er også mulighet til å gjenta regelmessige hendelser, som f.eks. forelesninger i kalenderen. 

 1. Venstreklikk i kalenderen for å opprette en hendelse. Gi hendelsen et meningsfult navn (1), velg hvilken Kalender (2) den skal vises i fra nedtrekksmenyen, og angi når hendelsen starter og slutter (3).
 2. For å opprette og sette valg for en serie med gjentagende hendelser, krysser man av for Gjenta (4). Trykk Lagre (5) for å opprette hendelsen.

  Opprett enkelthendelse i kalenderen
 3. Under Gjenta vil man ha følgende valg:
  • Velg mellom Daglig, Ukentlig og Månedlig gjentakelse i nedtrekksmenyen.
  • Det er også mulig å sette intervall (Hver 3 uke(r), Hver 4 Måned(er) etc.) 
  • Du kan også definere antall Tilfelle(r) eller en siste Dato for gjentakelse.

Vurderinger med innleveringsfrister oppretter hendelser i kalenderen #

Det vil automatisk bli opprettet kalenderhendelser for Vurderinger som opprettes inne i Blackboard. Hver av de innebygde vurderingstypene i Blackboard (Prøve, Spørreundersøkelse, Oppgave, Studentvurderinger) må ha en angitt Innleveringsfrist. Dette vil automatisk knyttes til kalenderen for gjeldende emne. Merk at dette kun gjelder innhold i Blackboard med Innleveringsfrister. Dette vil ikke være tilgjengelig når man f.eks. kun laster opp en pdf-fil med en oppgavetekst i Blackboard. Obligatoriske arbeidskrav o.l. som man ønsker å sette innleveringsfrist på og i tillegg få knyttet opp mot Vurderingssenteret for vurdering,  opprettes som en Oppgave under Vurderinger i Blackboard. 

 1. For å opprette en vurdering i Blackboard, går du inn i en av mappeområdene i sidemenyen, for eksempel Arbeidskrav, og velger ønsket type vurdering:

  Opprette vurderinger i Blackboard
 2. Innleveringsfrist er et obligatorisk felt i hver av de 4 vurderingstypene som finnes i Blackboard. Legg merke til at innsendinger også kan mottas etter fristen. Disse vil bli tydelig merket med Sen innlevering i Vurderingssenteret. På denne måten trenger man ikke å opprette nye innleveringer for studenter som har gyldig grunn og avtale om for sen levering. 

  Innleveringsfrist på vurderinger
 3. Vi anbefaler at man alltid kontrollerer at vurderinger og andre kalenderhendelser vises i kalenderen etter at de er opprettet, for å kvalitetssikre at studentene får tilgang til å se dette både i Blackboboard Learn kalenderen sin og dermed også i Blackboard-appen.

  Kalendervisning av innlevering

Endre innleveringsfrister direkte i kalenderen #

Det er enkelt å endre innleveringsfrister direkte i kalenderen.

 1. Dra-og-slipp (Drag and drop) fungerer på alle hendelser i kalenderen. Det er også mulig å venstreklikke på den hendelsen man ønsker å redigere:Redigere kalenderhendelse - Steg 1
 2.  Når man venstreklikker på en vurdering i kalenderen får man opp følgende meny:
   Redigere vurdering i kalenderen
  • Rediger på oppgave (1) gjør det mulig å gå direkte til vurderingen og endre innstillingene som er satt direkte fra denne visningen.
  • Vurdering (2) vil ta deg direkte til vurderingsoversikten for innleverte oppgaver.
  • Det er også mulig å definere en ny Innleveringsfrist (3)

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

27 Vedlegg
2615 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)