Blackboard - Bruke kalenderen

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan du kan opprette og redigere kalenderaktiviteter i Blackboard.

English version - Using the calendar

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard  

Kalenderen i Blackboard Learn #

Effektiv bruk av kalenderen i Blackboard Learn kan minimere arbeidsmengden til ansatte og gi studenter god oversikt over aktiviteter og innleveringsfrister i emnet. Å opprette kalenderhendelser kan gjøre det enkler for både studenter og underviser å strukturere progresjonen i emnet. Blackboard-Instructor appen for undervisere presenterer også alle kalanderaktiviteer på en god og oversiktlig måte. I denne brukerveiledningen viser vi hvordan du kan opprette og redigere kalenderaktiviteter i Blackboard.

Oversikt over kalendervisningen #

 1. Du finner kalenderen i den globale navigasjonsmenyen øverst i høyre hjørne i Blackboard Learn. Klikk på den lille pilen (1) for å åpne nedtrekksmenyen og klikk deretter på kalender-ikonet (2):

  Du finner kalenderen i den globale navigasjonsmenyen.
 2. I kalenderen har du følgende muligheter:

  Kalender oversiktsbilde
 • 1) Velg kalendervisning: Dag, Uke eller Måned, og navigér mellom perioder ved å trykke på piltastene.
 • 2) Liste med avkrysningsbokser for emnekalendere: Markér de emnene du ønsker å se i din kalendervisning. Studenter har samme mulighet til å velge hvilke emner de ønsker å vise i sin personlige kalender fra de emnene de er tilknyttet.
 • 3) iCalendar: Gir deg en ekstern link slik at du kan importere Blackboardkalenderen din til din personlige kalender utenfor Blackboard. Denne lenken kan f.eks. legges inn i din Outlook kalender ved NTNU.
 • 4) Navigér mellom datoer: Bruk piltastene til å bla frem og tilbake mellom perioder. Du kan enkelt navigere til dagens dato ved å trykke på I dag. I dag vil være markert med lys gul bakgrunnsfarge.
 • 5) Opprett kalenderhendelse ved å trykke på +-ikonet. Det er også mulig å legge til kalenderhendelser ved å venstreklikke direkte i kalenderen.

Legge til kalenderhendelser #

Kalenderaktiviteter kan opprettes direkte i kalendervisningen. Det er også mulig å gjenta regelmessige hendelser som f.eks. forelesninger i kalenderen.

 1. Trykk på en dato i kalenderen for å opprette en hendelse. Gi hendelsen et meningsfullt navn (1), f.eks. "Seminar" og velg hvilken Kalender (2) den skal vises fra i nedtrekksmenyen, og angi når hendelsen starter og slutter (3).
 2. For å opprette og redigere valg for en serie med gjentagende hendelser, krysser man av for Gjenta (4).

  Opprett en hendelse i kalenderen og rediger hendelsen.
 3. Under Gjenta vil man ha følgende valg:
  • Velg mellom Daglig, Ukentlig og Månedlig gjentakelse i nedtrekksmenyen.
  • Det er også mulig å sette intervall (Hver 2 uke(r), Hver 3 Måned(er) etc.) 
  • Du kan også definere antall tilfeller eller en siste dato for gjentakelse.
 4. Beskrivelse av aktivitet (5): Her kan du legge til en beskrivelse av aktiviteten.
 5. Trykk Lagre (6) for å opprette hendelsen.

Vurderinger med innleveringsfrister #

Det vil automatisk bli opprettet kalenderhendelser for vurderinger som opprettes inne i Blackboard. Hver av de innebygde vurderingstypene i Blackboard (Prøver, Spørreundersøkelse, Oppgave, Studentvurderinger) må ha en angitt innleveringsfrist. Dette vil automatisk knyttes til kalenderen for gjeldende emne. Merk at dette kun gjelder innhold i Blackboard med innleveringsfrister. Dette vil ikke være tilgjengelig når man f.eks. kun laster opp en pdf-fil med en oppgavetekst i Blackboard, og derfor vil det ikke opprettes en kalenderhendelse.

 1. For å opprette en vurdering i Blackboard, går du inn i en av mappeområdene i sidemenyen, for eksempel Arbeidskrav. Klikk på Vurderingsverktøy (1) og velg ønsket type vurdering, f.eks. Oppgave:

  Opprett en vurdering ved å trykke på Vurderingsverktøy, og velge ønsket type vurdering.
 2. Innleveringsfrist (A) er et obligatorisk felt i hver av de 4 vurderingstypene som finnes i Blackboard. Legg merke til at innsendinger også kan mottas etter fristen. Disse vil bli tydelig merket med Sen innlevering i Vurderingssenteret. På denne måten trenger man ikke å opprette nye innleveringer for studenter som har gyldig grunn og avtale om for sen levering. Det anbefales at du velger en innleveringsfrist i Orakeltjenestens åpningstid, slik at de kan hjelpe deg dersom det oppstår problemer.

  Velg en innleveringsfrist.
 3. Vi anbefaler at man alltid kontrollérer at vurderinger og andre kalenderhendelser vises i kalenderen etter at de er opprettet for å sikre at studentene får tilgang til å se dette både i Blackboboard Learn kalenderen sin og i Blackboard-appen. Dette kan også gjøres ved å trykke å gå inn i eksempelvisning for studenter (1):

  Trykk på knappen for å se Blackboard fra studentenes perspektiv.


  Kalendervisning av innleveringen.

Endre innleveringsfrister #

Du kan enkelt endre innleveringsfrister direkte i kalenderen:

 1. Dra-og-slipp (Drag and drop) fungerer på alle hendelser i kalenderen. Det er også mulig å redigere en hendelse ved å trykke på den:

  Endre innleveringsfristen direkte i kalenderen ved å dra og slippe hendelsen dit du ønsker.
 2.  Når man klikker på en vurdering i kalenderen får man opp følgende meny:

  Redigere vurdering i kalenderen ved å trykke på hendelsen.
  • Rediger på oppgave (1) gjør det mulig å gå direkte til vurderingen og endre innstillingene direkte fra kalendervisningen.
  • Vurdering (2) vil ta deg direkte til vurderingsoversikten for innleverte oppgaver.
  • Det er også mulig å definere en ny Innleveringsfrist (3)

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

37 Vedlegg
7560 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)