Tilbake

Blackboard - Bruk av sandkasse

For at du skal kunne prøve ut ulik funksjonalitet i Blackboard, har vi opprettet øvingsområder i form av såkalte Sandkasser. I et sandkasse-emne er du innmeldt sammen med kollegaer fra eget institutt og rollen din er underviser. Dette gjør at du har tilgang til alle verktøy, funksjoner og innstillinger.

Denne brukerveiledningen viser hvordan du kan bruke sandkassene for å bygge innhold, og hvordan du flytter dette innholdet til emnet ditt når dette blir tilgjengelig i Blackboard. Brukerveiledningen viser kun ett eksempel på hvordan innhold kan bygges i en sandkasse. Flere eksempler på hvordan du bygger innhold finnes under de øvrige opplæringsressursene på temasiden.

Engelsk versjon - Blackboard - Using the sandbox

Temaside for BlackboardSider tagget med Blackboard

Finne fram til sandkassen #

 1. Når du logger inn i Blackboard, ser du alle de tilgjengelige emnene og sandkassene under menyvalget Hjem(1). Klikk på lenken for å gå inn i den tilgjengelige sandkassen. Denne brukerveiledningen vil bruke sandkassen som heter Sandkasse for Wiki (2).

  Hjem-siden
 2. Sandkassen vil ligne et vanlig emne, og innholdet kan bygges i Undervisningsmateriell.

  Viser lenken undervisningsmateriell i menyen

Bygge innhold i sandkassen #

Alle ansatte ved hvert institutt har tilgang til samme sandkasse. Vi anbefaler at du først lager en egen innholdsmappe der du bygger innholdet. Da kan du enkelt flytte dette inn i et annet emne på et senere tidspunkt.

 1. For å lage en innholdsmappe trykker du først på Bygg innhold (1), og deretter Innholdsmappe (2).

  Hvordan lage innholdsmappe
 2. I vinduet som dukker opp må du gi innholdsmappen et Navn (1). Om du ønsker å flytte mappen til et av dine emner på et senere tidspunkt, er det lurt å gi mappen et navn som gjør det enkelt for deg å finne den igjen. Du kan legge til en beskrivelse av mappen under Tekst (2). Beskrivelsen vil også være synlig for studenter. Trykk deretter Send (3) for å opprette innholdsmappen.

  Opprette innholdsmappe
 3. Innholdsmappen Beverlys mappe er nå tilgjengelig i innholdsområdet.

  Bilde av Beverlys mappe

Bygge innhold i din egen mappe #

 1. For å bygge innhold i den nye mappen må du først gå inn i mappen ved å klikke på den.

  Klikke på Beverlys mappe for å bygge innhold
 2. Du vil finne igjen navnet på mappen i Navigasjonsstien (1) og i Sidetittelen (2).

  Navigasjonsmeny og tittel
 3. I dette eksempelet åpner vi først menyen Bygg innhold (1) og velger deretter innholdstypen Element (2) fra nedtrekksmenyen. Du finner mer informasjon om de andre tilgjengelige alternativene i de øvrige opplæringsressursene.

  Lage et element
 4. I vinduet som kommer opp må du gi elementet et Navn (1). I feltet Tekst (2) kan du skrive inn tekst til elementet. Du kan også legge inn bilder, videoer m.m. Du kan også Legge ved filer (3) ved å trykke på Bla gjennom min datamaskin, Bla gjennom Mitt innhold eller Bla gjennom skylagringen. Trykk Send (4) for å opprette elementet.

  Opprette et elementOpprette et element
 5. Du har nå laget et element med en tilhørende fil i innholdsmappen.

  Viser element med tekst og vedlegg

Flytte innhold #

Mange innholdselementer, inkludert lenker, weblenker, innholdsmapper, læremoduler og verktøy kan flyttes mellom emner og mapper. Flytting av innhold sletter innholdet fra den opprinnelig plasseringen, mens kopiering av innhold også lar deg beholde originalen. Enkelte typer innhold, som Diskusjonstavle og Oppgave, kan imidlertid kun kopieres mellom mapper innad i emnet de er opprettet i, og kan ikke flyttes eller kopieres til andre emner.

For å flytte mappen du har opprettet, må du gjøre følgende:

 1. Finn mappen eller elementet du ønsker å flytte, og åpne hurtigmenyen ved å klikke på ikonet (1) ved siden av mappen. Velg deretter Flytt (2) fra menyen.

  Flytte element
 2. I siden som nå åpnes velger du Destinasjon Emne (1) og Destinasjonsmappe (2).

  Under Destinasjon Emne velges det emnet du ønsker å flytte elementet til. I dette eksempelet har vi valgt å beholde emnet Sandkasse for Wiki. Under Destinasjonsmappe har vi valgt å flytte mappen til Kilder og pensum. Trykk Send (3) for å fullføre flyttingen.

  Innstillinger for flytting av element
 3. Elementet har nå blitt flyttet til ditt valgte Destinasjon emne og Destinasjonsmappe.

  Filen ble flyttet
 4. Dersom du klikker deg inn dit elementet ble flyttet, kan du se at den ligger der. I dette eksempelet klikker vi på Kilder og pensum (1), hvor det flyttede Elementet (2) ligger.

  Kilder og pensum

Se også #

Kontakt #

Dersom du har spørsmål eller behov for hjelp, kontakt Orakeltjenesten.

 

45 Vedlegg
8298 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)