Blackboard - Bruk av sandkasse

Alle ansatte skal ha fått tilgang til et sandkasse-emne, der man kan prøve seg frem i Blackboard uten å være redd for å gjøre noe feil. Denne siden viser hvordan ansatte kan bruke sandkassene for å bygge innhold, og hvordan du flytter dette innholdet til emnet ditt når emnet blir tilgjengelig i Blackboard. Siden viser kun ett eksempel på hvordan innhold kan bygges i en sandkasse. Flere eksempler på hvordan vi bygger innhold finnes under de øvrige opplæringsressursene på temasiden.

Engelsk versjon - Blackboard - Using the sandbox

Temaside om Blackboard | Sider tagget med Blackboard

Finne fram til sandkassen #

 1. Når du logger inn på Blackboard, ser du alle de tilgjengelige emnene og sandkassene under "Hjem"-fanen. Sandkassene kan brukes til å teste ut funksjoner i Blackboard. Det er også mulig å opprette innhold her, for deretter å flytte det inn i det reelle emnet når det blir tilgjengelig i Blackboard. Hjem-siden
 2. Trykk på linken for å komme inn i den tilgengelige sandkassen. I dette eksempelet brukes Sandkasse for Wiki. Trykke på hjem
 3. Sandekassemalen vil likne en vanlig emnemal, og innholdet kan bygges i Undervisningsmateriell. Viser lenken undervisningsmateriell i menyen

Bygge innhold i sandkassen #

Alle ansatte ved hvert institutt har tilgang til samme sandkasse. Vi anbefaler at alle som ønsker å bygge innhold inne i sandkassen først lager en egen innholdsmappe inne i innholdsområdet. Da kan man enkelt flytte denne inn i et annet emne på et senere tidspunkt.

 1. For å lage en innholdsmappe trykker du først på (1) Bygg innhold, og deretter (2) Innholdsmappe. Hvordan lage innholdsmappe
 2. I vinduet som dukker opp må du (1) gi innholdsmappen et navn. Om du ønsker å flytte mappen til et av dine emner på et senere tidspunkt, er det lurt å gi mappen et navn som gjør det enkelt for deg å finne den igjen. Trykk (2) Send etter du ha gitt navn til innholdsmappen. Det er også mulig å legge til en beskrivelse av mappen under Tekst. Denne beskrivelsen vil også være synlig for studenter. Opprette innholdsmappe
 3. Innholdsmappen Sondres mappe er nå opprettet i innholdsområdet. Bilde av Sondres mappe

Bygge innhold i din egen mappe #

 1. For å bygge innhold i den nye mappen må vi først gå inn i mappen ved å klikke på den. Klikke på Sondres mappe
 2. Du vil finne igjen navnet på mappen i (1) Navigasjonsstien og i (2) Sidetittelen. Navigasjonsmeny og tittel
 3. I dette eksempelet vil vi flytte musepekeren til (1) Bygg innhold og velge (2) Element fra nedtrekksmenyen. Du finner mer informasjon om de andre tilgjengelige alternativene i de øvrige opplæringsressursene. Lage et element
 4. I vinduet som kommer opp må vi fylle ut (1) navnet på dette elementet. Vi kan også laste opp (2) en fil før vi trykker (3) Send. Formatere et element
 5. Vi har nå laget et element med en tilhørende fil i innholdsmappen vår. Viser element med tekst og vedlegg

Flytte innhold #

Mange innholdselementer, inkludert lenker, weblenker, innholdsmapper, læremoduler og verktøy kan flyttes mellom emner og mapper. Flytting av innhold sletter innholdet fra den opprinnelig plasseringen, mens kopiering av innhold også lar oss beholde orginigalen. Enkelte typer innhold, som Diskusjonstavle og Oppgave, kan imidlertid kun kopieres mellom mapper innad emnet de er opprettet i, og kan ikke flyttes eller kopieres til andre emner. For å flytte mappen vi har opprettet, må vi gjøre følgende:

 1. Finn mappen eller filen du ønsker å flytte inne i innholdsområdet, og trykk på (1) det lille ikonet ved siden av mappen, og deretter på (2) flytt. Flytte element
 2. I siden som åpnes velger vi (1) Destinasjon Emne og (2) Destinasjonsmappe. Dernest trykker vi (3) Send. Innstillinger for flytting av element
 3. Innholdsmappen har nå blitt flyttet til det valgte destinasjonsemnet. Filen ble flyttet

Kontakt #

Dersom du har spørsmål eller behov for hjelp, kontakt Orakeltjenesten.

 

30 Vedlegg
4115 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)