Blackboard...

Blackboard - Bli kjent med Collaborate

Denne siden gir en grunnleggende innføring i Blackboard Collaborate.

English version - Introduction to Collaborate

Temaside for Blackboard | Sider merket med Blackboard

Hva er Blackboard Collaborate? #

Blackboard Collaborate er et enkelt og pålitelig verktøy for videokonferanser, som er designet for utdanning og opplæring. Collaborate fungerer som et virtuelt klasserom, og gir mulighet for å dele prestasjoner, tekstfiler, bilder samt bruke digitale samhandlingsverktøy for å legge til rette for studentaktive læringsformer på nett.

Merk: Collaborate er ikke egnet til streaming mellom fysiske rom på campus.

Fordeler med Collaborate #

 • Collaborate har støtte for alle nettlesere, noe som innebærer at det ikke er behov for å installere egen programvare. Vi anbefaler at du bruker nettleser Google Chrome. Les mer om nettleserkompabilitet her: Nettleserstøtte for Collaborate
 • Det er enkelt å gi tilgang til eksterne brukere ved å distribuere en lenke. På denne måten kan f.eks. en gjesteforeleser holde sin forelesning gjennom Collaborate. 

Tilgang til Collaborate #

Det er mulig å få tilgang til Collaborate på følgende måter:

Eksterne brukere #

Alle økter i Collaborate vil ha en egen nettadresse som enkelt kan deles som en lenke med eksterne deltakere. Den som oppretter en økt kan bestemme hvilke rettigheter som blir standard rolle for gjester: deltaker, presentatør eller moderator. Det er også mulig å endre rollen for individuelle gjester i en økt etter at økten har startet.

Tilgang for NTNU brukere #

Undervisere vil finne verktøyet under Emnebehandling/ Emneverktøy i sine emner:

 1. Åpen tilgang for studenter: For at studentene skal få tilgang til Collaborate, må du sørge for at det blir opprettet en lenke til verktøyet. Denne lenken kan du f.eks. legge i undervisningsmateriell eller som et eget menyvalg i venstremeny. På denne måten vil studenter få åpen tilgang til verktøyet.
 2. Tilgang for grupper:
  Det er også mulig å legge til Collaborate som verktøy når du oppretter Grupper/Gruppesett i Blackboard. Da vil hver av gruppene ha egne Collaborate-rom som de selv kan disponere.
 3. Tidsavgensede/åpne økter:
  Underviser har også mulighet til å opprette økter i Collaborate-rommet, og dele lenker til tidsavgrensede eller åpne økter med studentene. 

Gruppetilgang for studenter #

Dersom undervisere ikke velger å gjøre Collaborate tilgjengelig for studenter som beskrevet ovenfor, er det mulig for studentene selv å opprette grupper i et emne og legge til Collaborate som verktøy i grupper for egenpåmelding.

 • Denne muligheten kan være deaktivert i emnet
 1. Velg Grupper fra Snarveier/Quick-links på emnets startside
 2. Trykk på Opprett gruppe og følg instruksjonene for oppretting av gruppe for egenpåmelding

Student - Opprett gruppe for egenpåmelding

Brukergrensesnitt #

Collaborate er delt inn i tre områder: Mediaområdet (1), Collaborate-panelet (2) og Øktmenyen (3):

Brukergrensenitt - 1 Mediaområdet - 2 Collaboratepanelet - 3 Øktmenyen

Mediaområdet #

Øktinnhold #

Medieområdet i Collaborate er der øktens innhold vises. Innholdet du deler er automatisk hovedfokuset på skjermen. Bilde-i-bilde viser den som til enhver tid snakker. Dersom det ikke deles innhold, er fokuset på deltakernes profiler og video. Det er mulig å bytte mellom rutenettvisning og en visning som følger den som snakker.

Verktøy i mediaområdet #

Nederst i medieområdet finnes det en rekke verktøy:

Medieområdet - Personlige verktøy

 1. Status og profilbilde - Ved å trykke på det grønne statusikonet kan du gi uttrykk for hvordan du opplever det som presenteres, sette status til borte eller forlate sesjonen.

  Personlige statusinnstillinger i medieområdet
 2. Det er mulig å aktivere mikrofon når det åpnes for at deltakerne kan snakke. Denne knappen åpner også for konfigurering av mikrofoninnstillinger.
 3. Deltakerne kan aktivere eget webkamera. Denne knappen åpner også for konfigurering av kamerainnstillinger.
 4. Rekk opp hånden for å svare på spørsmål eller få oppmerksomhet fra moderator/presentatør. Hånden tas ned ved å trykke en gang til.

NB! Merk at moderatorer har mulighet til å "ta ned hender" samt overstyre mikrofon og kameradeling fra deltakerne. 

Collaborate-panelet #

Nederst i høyre hjørne finner du Collaborate-panelet:
Oversikt Collaboratepanelet

NB! Innholdet i menyene vil være avhengig av hvilken rolle du har i økten: moderator, presentatør eller deltaker.

 1. Chat: Alle har tilgang til den åpne felles-chatten, det kan også åpens for privat chat mellom deltakere når du oppretter økter. I tillegg har moderatorene tilgang til en egen moderator-chat.
  Merk: Moderatorene har tilgang til alle private chatter. Det gjøres anonymiserte "opptak" av chat'ene som moderatorer har tilgang til i etterkant av en gjennomført økt. Deltakerne må informeres om dette før en økt starter.
 2. Deltakere:Oversiktsbilde - Deltakerpanel og chat

Deltakerpanelet gir en oversikt over alle deltakerne som er inne i økten. I tillegg viser den deltakernes status underveis. Det er mulig å dra og slippe deltakerpanelet inn i medieområdet, slik at du har oversikt over både chat og status i ett og samme bilde. Dette anbefales for alle som skal lede en økt i Collaborate. I deltakerpanelet vil du også finne følgende indikatorer:

 • (a) Deltakeren har rakt opp hånden
 • (b) Status på kvaliteten på nett-tilkoblingen
 • (c) Deltakerinnstillinger som er tilgjengelig for moderatorer:

Moderatorinnstillinger i deltakerpanel

 1. Del innhold menyen i Collaborate-panelet gir følgende muligheter for moderatorer og presentatører:

  Collaboratepanel - Del innhold meny
  • Del blank tavle med mulighet for å la deltakerne skrive og tegne på en digital tavle
   Del app/skjerm som er anbefalt måte å dele filer fra egen maskin, som f.eks. PowerPoint, PDF, installert programvare etc.
  • Del filer - Denne laster opp og konverterer et utvalg filer (PDF, Powerpoint, GIF, JPEG og PNG) til Collaborate-format.
  • NB! Filene konverteres til et "flatt" format, skrifttyper endres og du mister bl.a. animasjoner i presentasjoner. Vi anbefaler derfor å heller dele skjermapplikasjoner.
  • Avstemming gir mulighet til å gjøre meningsmålinger. Du kan aktivisere studentene ved å legge inn oppgaver i en presentasjon. Der det passer kan du bruke et eget lysbilde med et spørsmål sammen med inntil 5 svaralternativer. Så aktiverer du avstemningen, slik at studentene kan svare.
  • Det kommer opp en boks i midten nede i Medieområdet. Deltakerne kan velge mellom JA/NEI, eller inntil 5 alternativer angitt med nummer.
   NB! Dersom du skal gjøre avstemminger, anbefales det å ha spørsmål og svaralternativer på en egen slide, plassert slik at både spørsmål og svaralternativer vises i området rundt selve avstemmingsboksen. Merk også at avstemmingsresultatet ligger som et lag oppå medieområdet, og vil derfor ikke være med på opptaket. Vi anbefaler derfor å muntlig oppsummere resultatet av avstemminger.
  • Tidtaker gir en klokke som teller ned, slik at det blir enklere å holde kontroll på tiden underveis. Kun moderatorer kan sette i gang tidtaking i en økt.
  • Samarbeidsgrupper er et verktøy som gir mulighet for å sende deltakerne ut i gruppevise collaborate-rom. Underviser fordeler studentene i ulike grupper. Her kan studentene samarbeide ved å benytte tavle, lyd og video. Moderator kan bevege seg mellom disse gruppene for å følge med, svare på spørmsmål osv. Underveis kan du se hvilken gruppe deltagerne tilhører, moderatorer kan gå inn i hver av gruppene når samarbeid pågår, moderatorer har også mulighet til å avslutte samarbeidsgruppene. Deltakerne hentes da tilbake til fellesrommet

Les mer om de ulike verktøyene i Wikien - Verktøy i Collaborate

Øktmenyen #

Øverst til venstre i medieområdet finner du øktmenyen:
Oversikt over øktmenyen i Collaborate

 1. Moderatorer har mulighet til å starte og avslutte opptak fra øktmenyen
 2. Deltakere kan velge å bruke telefon for lyd. Vær oppmerksom på at kostnader kan påløpe avhengig av hvilket mobilabonnement man har.
 3. Rapporter problem til Blackboard
 4. I Fortell meg om Collaborate finner man korte opplæringsressurser for:
  • Innføring i Collaborate
  • Finn ut om private chatter
 5. Blackboard Collaborate hjelp tar deg til Blackboard sine egne hjelpesider for Collaborate på nettet
 6. Personvernregler tar deg til Blackboard-personværnerklæring
 7. Forlat sesjonen er hvor deltakerne avslutter sin deltakelse i en økt

Se også #

Blackboard sine egne hjelperessurser

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

31 Vedlegg
9826 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)