Tilbake

Bistilling

Informasjon om toerstillinger, professor II og førsteamanuensis II. Spesielle føringer for fusjonen. 

Bistillinger ifm fusjonen #

Når fusjonen trer i kraft 1. januar 2016, faller grunnlaget for å benytte toer-stillinger på tvers av de tidligere institusjonene, bort. Innenfor det nye NTNU skal faglige samarbeidslinjer mellom ulike miljøer i institusjonen finne sin form uten bruk av toer-stillinger som virkemiddel, og som hovedregel inngå i den enkeltes ordinære stilling. 
  
Ordningen vil gradvis opphøre. Når det gjelder eksisterende avtaler, skal det være en fleksibilitet i avviklingen. I og med at en del ansatte allerede har avtaler om toer-stillinger mellom de fusjonerende institusjonene, må det tas hensyn både til individuelle avtaler, og at ingen kan ha mer enn 100 prosent stilling ved en og samme institusjon. Et policy-dokument gir retningslinjer for fakultetene om hvordan ordningen gradvis avvikles. 

  • Det etableres ingen nye toer-stillinger mellom fusjonspartnerne
  • Løpende avtaler 
    • Konverteres til B-tillegg fra 1.1.16 og løper ut 31.07.17 
    • For 2-erstillinger med løpetid utover 31.07.17 gjøres en individuell vurdering  
    • Samarbeid på tvers innarbeides i individuelle arbeidsplaner 
0 Vedlegg
4361 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)