English version – Bever Control

Programinformasjon #

Bever Control AS spesialiserer seg i datastyrte kontrollsystemer for borrigger, og annen hard- og software for å planlegge, kontrollere, analysere og rapportere drift i tunnel- og gruveindustrien.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Tilgjengelig for studenter og ansatte. Studenter får lisens for 3 måneder ved å fylle ut kontaktskjema hos produsenten.

Benyttes ved IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Bever Control hos Bever Control AS


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
985 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)