Tilbake

Betingelser for betaling og levering

Betalings- og leveringsbetingelser for anskaffelser.

Temaside bestille | Sider merket bestille | Sider merket anskaffelser | Hovedside anskaffelser

Siden er under redigering.

Betalingsbetingelser #

Betaling skal i Staten normalt skje kontant, dvs. i praksis pr. 30 dager. Andre former er:

  • forskuddsbetaling som normalt kun skal gis som del av fremdriftsbetaling, begrenset til 1/3 av avtalt kontraktsbeløp. Forskudd skal kun gis mot sikkerhet i form av bankgaranti, alt. at betalt beløp settes inn på sperret konto. Renter tilfaller normalt kjøper.
  • remburs kan åpnes ved kjøp som direkte import
  • ved mindre kjøp fra utlandet kan det anvises "kontantforskudd". Anvisende myndighet for de budsjettmidler som finansierer kjøpet må vurdere leverandøren.

Kostnader forbundet med bankgaranti bæres normalt av selger. Ved remburs påløper kostnadene kjøpers bank og kjøper bærer normalt kostnaden.

Innkjøpsgruppen anbefaler at det ved større, kompliserte utstyrsanskaffelser avtales å holde igjen minst 10% av kontraktbeløp til akseptansetest er utført og oppfylt.

Leveringsbetingelser #

For NTNU er det vanlig å forlange leveringsbetingelsen DAP (Incoterms 2010). Dette betyr at selger har risiko-/forsikringsansvar og dekker fraktkostnader frem til leveringsadressen. Betaling skal skje innen 30 - tretti - kalenderdager etter at kjøper har mottatt korrekt faktura.

Leveringsbetingelsene skal NTNU forlange ved forespørsel til leverandører. 

Sjekk opp gjeldende Incoterms.

Kontakt #

Seksjon for Økonomirådgivning: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
13557 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)