Bestilling under kr 100 000

Ser du etter noe annet? Temaside bestilling | Sider merket bestille

Grunnleggende for alle typer kjøp: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

1. Definere innkjøpsbehov #

For alle bestillinger må det utarbeides en spesifikasjon. Dette må den som rekvirerer bestillingen lage.

  • Hva er behovet/ytelsen?
  • Beskriv ønskede egenskaper ved varen/tjenesten.
  • Er det mulig, oppgi mulige leverandører - minimum tre.

Fyll ut e-rekvisisjon som sendes til bestiller. Skjemaet må inneholde kontering - k.sted, prosjekt- og analysenummer.

2. Utarbeide forespørsel #

Etter å ha mottatt forespørsel-/kjøpsskjema, skal bestiller utarbeide forespørsel.

  • Ønsker du å benytte maler for en slik forespørsel, bruk malene for anskaffelse mellom 100.000-500.000.
  • Sette tilbudsfrist
  • Om nødvendig, gjennomføre leverandørsøk
  • Sende forespørsel til minimum tre leverandører

3.  Valg av leverandør #

Etter å ha mottatt tilbud fra leverandørene, skal rekvirent og bestiller evaluere tilbudene ut i fra spesifikasjonene i bestillingen.

Valget av leverandør tas etter en vurdering av beskrevet behov i forespørselen.

Sett opp kortfattet begrunnelse av valg av leverandør.

NB: Sjekk eventuelle habilitetskonflikter for bestiller og rekvirent.

4.  Forhandlinger #

Det kan være aktuelt å gjennomføre forhandlinger. Dette skal eventuelt rekvirent og bestiller gjennomføre. Forhandlingsresultat noteres skriftlig. Forhandlingsnotatet skal arkiveres.

5. Tildeling av kontrakt #

Sende beskjed om valg av leverandør til valgt leverandør og avslag til de andre leverandørene. Avslaget skal inneholde en kort begrunnelse.

6.  Bestille vare/tjeneste i bestillingssystemet #

Bestiller skal lage anmodning i bestillingssystemet. Forespørsel og tilbud legges ved bestillingen. Dokument om valg av leverandør og de øvrige tilbud legges ved som interne dokumenter.

Relatert #

Rutinebeskrivelse

Oversikt over rammeavtaler

Bestilling mellom 100 000 og 500 000

Bestilling over 500 000

Kontakt #

For spørsmål, kontakt din bestiller

1 Vedlegg
11058 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)