Bestille flyreise

English version - Airfare and Travel | Temaside om reise

 Bestille flyreise

Rammeavtale mellom NTNU og Norwegian omfatter personreiser med fly.  Avtalen er inngått med 12 ulike statlige virksomheter i Midt-Norge.  Avtalen er forpliktende og gjelder fra 18. oktober 2017 og i 2 år, med mulighet for opsjon på 1 + 1 år.

Avtalen gjelder på bestemte strekninger og avtaleprisene er faste.  Avtaleprisene er inkludert servicehonorar, setereservasjon, 2 stk. bagasje og kredittkortgebyr.   Fasttrack er også inkludert på alle strekninger og bookingklasser, i tillegg til wifi på alle fly.

Avtaleprisene gjelder på følgende strekninger (begge veier):

Trondheim/Oslo

Trondheim/Bergen

Trondheim/Stavanger

Trondheim/Bodø

Trondheim/Tromsø

Trondheim/Ålesund

Trondheim/Kristiansand

Trondheim/København

Trondheim/Stockholm

Trondheim/London

 Avtaleprisene får man gjennom Berg-Hansen reisebyrå og hos Norwegian.

Vi henstiller dog fortsatt til å bestille gjennom reisebyrået, da det er en god forsikring for NTNU, at man til enhver tid vet hvor den ansatte på tjenestereise befinner seg.  Gjelder spesielt i forbindelse med streik, naturkatastrofer, terror og lignende.

Ved bestilling gjennom og direkte til Norwegian, må avtalenr. NTNUTOPP oppgis.

Ved endring av billetter, må man henvende seg til leverandøren man har bestilt billetten igjennom.

Minimum connection tid dersom man har booket gjennomgående reise, er 35 min innenlands.

Strekninger til Oslo, Bergen og London er direkteruter, resten har 1 mellomlanding i Oslo.

Statens personalhåndbok regulerer regelverket om tjenestereiser.  Punkt 9.2. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands har bestemmelser som regulerer reiser for ansatte.  Flyavtalen med Norwegian er forpliktende og skal så langt det er mulig benyttes, men det kan vurderes pris og reisetid i forhold til hva som i sum blir rimeligst.Berg-Hansen, telefon 0 8050, fra utlandet: +47 22008050| e-post: trondheim@berg-hansen.no   | åpent hverdager 8.00-17.00
Rammeavtalen mellom NTNU og Norwegian omfatter personreiser med fly.

Berg-Hansen reisebyrå, som er en forpliktende avtale. Her må du velge flyreiser med vår avtalepartner Norwegian. 

Kontakt #

0 Vedlegg
31978 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)