Bestill mat og drikke til konferansen

Ved levering av mat til NTNUs lokaler må du bruke NTNUs rammeavtale.

Ser du etter noe annet? Temaside om bestilling | Sider merket med bestille

English version - Order food and drink for the conference

Husk kontrakt #

Ved bespisning skal det signeres kontrakt hvor det går tydelig fram hva bestillingen gjelder. Be om pris pr. kuvert inkl. drikke. Er det vanskelig å få til, send e-postkorrespondansen med firmaet til bestiller.sentraladm.glos@adm.ntnu.no (gjelder fellesadministrasjonen) eller din bestiller på faktultetet, for arkivering til endelig faktura kommer.

Ved bespisning av færre gjester hvor bestilling i forkant er umulig, skal du bruke rekvisisjon.

Husk å oppgi kontaktpersoner for bestillingen: både på spisestedet og rekvirenten. Sjekk også ut antall personer spisestedet kan ta imot.

Spise utenfor NTNUs lokaler #

For bespisning utenfor NTNUs lokaler kan du bruke disse firmaene:

Rockheimrockemuseet har egen restaurant i toppetasjen.

Credokjellerenhttp://www.restaurantcredo.no/kontakt/.

To rom og kjøkkenwww.toromogkjokken.no - Booking v/ Hege Jullumstrø Hildonen tlf. 926 68 407.

Rica Nidelven og Rica Bakklandet -  kontakt Britt Marie Hegnes, e-post: britt.marie.hegnes@rica.no.

SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) - Spise på campusene. Se SiT Kafes nettsider. Mat skal bestilles via web-rekvisisjonsskjema. Husk å påføre korrekt prosjektnummer.

Retningslinjer for utgifter til mat, bevertning og representasjon #

Jfr Statens personalhåndbok

Representasjonsutgifter er utgifter til bevertning i form av lunsj, middag eller annet festmåltid, utgifter til mottakelser, ekskursjoner mv. der det er eksterne gjester til stede, og bør ha et visst formelt preg, og det skal være en særskilt anledning.

Leder eller den vedkommende gir fullmakt vurderer om et arrangement er å regne som representasjon, dette skal gjøres skriftlig og før arrangementet finner sted. Skrivet skal følge saken.

Alle kjøp av varer/tjenester skal i utgangspunktet gjøres via din bestiller. Ved hastverk: Hent rekvisisjon fra din bestiller.

Bestilling av møtemat og catering skal gjøres til NTNUs avtaleleverandører for området. Avtalene er forpliktende og skal benyttes ved kjøp av mat, kaker og levering av selskap i NTNUs lokaler (ikke kantineområder som SIT disponerer). Se oversikt over hvem NTNU har avtaler med.  

Representasjon #

Ved representasjon innenlands gjelder følgende maksimumssatser (01.01.2017)

  • Lunsj/middag                         inntil kr. 1272,- pr person
  • Enklere lunsj/mottakelse       inntil kr.  468,- pr person

Ved arrangementer der utenlandske gjester på høyt nivå er tilstede kan satsene økes med inntil 30 %.

Dersom det inngår kulturelle innslag som f.eks teaterforestilling, opera, ballett eller idrettsarr. Kan dette dekkes i tillegg. Det samme gjelder for utgifter til blomster, garderobe mv.

Tips   Det skal ikke gis tips på statens regning. På regjering.no står følgende vedr. Tips

Bevertning – godtgjøring til mat ved møter, konferanser mv #

Bevertning kan gis:

  1. Ved møter hvor andre enn NTNUs egne ansatte deltar
  2. Ved møter i styrer, råd og utvalg o.l. hvor andre enn NTNUs egne ansatte deltar
  3. Ved konferanser, avslutning av internt utvalgsarbeid og andre større arbeider

 Utover dette kan leder eller den leder gir fullmakt til samtykke til at bevertning gis 

Beløpsgrenser pr. deltaker:

  1. For arrangementer som er under 3 timer innenfor den ordinære arbeidstiden, inntil kr. 176,- pr. deltaker
  2. For arrangementer som varer 3 timer eller mer, eller som strekker seg utover den ordinære arbeidstiden kan det benyttes inntil kr. 397,- pr deltaker. Dette kan kun gjøres dersom det er nødvendig med annen servering enn smørbrød, kaffe ol.
  3. For langvarige arrangementer hvor det er nødvendig med to serveringer kan det benyttes inntil kr. 581,- pr deltaker.

Der man av praktiske grunner ikke kan innta måltidene i kantine, spiserom, møterom eller lignende, men må benytte eksterne spisesteder kan satsene økes med inntil    50 %,  hhv. 264,-, 596,- og 872,-

0 Vedlegg
7838 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)