Programvareprodukter

Bernafon Oasis

English version – Bernafon Oasis

Programinformasjon #

Bernafon Oasis er hørselsprogramvare for tilpasning av ulike apparaturer. Brukes av Audiografutdanning.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Kun tilgjengelig for ansatte, ikke studenter.

Benyttes ved MH-fak. (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet/fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Bernafon Oasis hos Bernafon


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2465 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)