Tilbake

Beregne kostnader i forskningsprosjekt

Totalkostnadsmodellen (TDI-modellen) gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter. 

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Beregne kostnader etter totalkostnadsmodellen (TDI) #

TDI-modellen gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter. For NTNU er det beregnet satser for indirekte kostnader for 2019, såkalt arbeidsplass-sats og forsknings-sats, som skal benyttes i alle nye bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekter. Beløpene er lagt inn i søknadsmalene for å sikre riktig beregning av kostnadene.

Indirekte kostnader for teknisk administrativt personale = Arbeidsplass-sats (146 000)

Indirekte kostnader for vitenskapelig personale =  Arbeidsplass-sats + Forsknings-sats.
(451 000)

Satser for 2019:

  • Arbeidsplass-sats: 146 000
  • Forsknings-sats: 305 000

Slik beregner du kostnadene #

  • Hent alltid siste versjon av budsjettmalen fra lista under ved budsjettering av et nytt prosjekt («Budsjettmaler»).
  • Malen gjelder for ett prosjekt. Skal du budsjettere for flere delprosjekter eller for forskjellige k-steder anbefales det først å budsjettere hovedprosjektet, deretter dele opp i delprosjekt eller k-sted.
  • Malene beregner automatisk indirekte kostnader i tråd med totalkostnadsmodellen.
  • Klikk på malene under for utfylling og mer praktisk informasjon.

Budsjettmaler #

Avskrivninger 2013 #

AB  | DMF  |  HF  |  IME  |  IVT  |  NT  | SVT  |  VM

Relatert informasjon #

Opplæring #

Lysark fra opplæringsdager:

Felles 24.10.2013 | Prosjektøkonomer 13.11.2013 

Felles 22.5 og 26.5 Del 1 | Del 2 (ppt)

Kontakt #

Prosjektstøtte - kontaktpersoner

TDI: Lise T. Sagdahl | Andreas S. Wangen | Terje Ruud

For hjelp med maler eller rapportering av feil, kontakt kontakt@okavd.ntnu.no

14 Vedlegg
44366 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)