Beregne kostnader i forskningsprosjekt

Totalkostnadsmodellen (TDI-modellen) gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter. 

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Beregne kostnader etter totalkostnadsmodellen (TDI) #

TDI-modellen gir nødvendig grunnlag for å beregne indirekte kostnader og synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter. For NTNU er det beregnet satser for indirekte kostnader for 2020, såkalt arbeidsplass-sats og forsknings-sats, som skal benyttes i alle nye bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekter. Beløpene er lagt inn i budsjettmalene for å sikre riktig beregning av kostnadene.

Satser for 2021

Sats for teknisk-administrativt personale:158 000(Arbeidsplass-sats)
Forsknings-sats:293 000
Sats for vitenskapelig personale   451 000

Det presiseres at satsene over gjelder for BOA-prosjekter, inkludert eventuelle kurs-/undervisningstilbud som er BOA. For EVU-prosjekter gjelder en egen TDI-sats; se Rutine for EVU-prosjekt i Maconomy.

Relatert informasjon #

Kontakt #

Prosjektstøtte - kontaktpersoner

TDI: Terje Ruud | Lars Gunnar Indreiten

For hjelp med maler eller rapportering av feil, kontakt kontakt@okavd.ntnu.no

2 Vedlegg
52814 Visninger