Bedriftshelsetjenesten

På denne siden finner du informasjon om hva bedriftshelsetjenesten kan hjelpe deg med.

Tilsvarende tilbud leveres også lokalt i Gjøvik og Ålesund, fra Stamina Helse AS. Se kontaktopplysninger nederst på siden.

English version - Occupational Health Services

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hva er bedriftshelsetjenesten? #

NTNUs bedriftshelsetjeneste (BHT) gir råd og bistår ledere, ansatte, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i det forebyggende arbeidet og bidrar til å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten er en del av HMS-avdelingen, men har en fri og uavhengig stilling. BHT er dermed ikke underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål. Personalet har taushetsplikt både om personlige forhold og om interne forhold ved NTNU.

Dette kan du få hjelp til #

Du kan bruke Bedriftshelsetjenesten hvis du har arbeidsmiljørelaterte helsespørsmål. Hvis du er eller kan bli utsatt for helseskadelige påvirkninger skal du inn til en målrettet helseundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten er også en nøytral og uavhengig hjelp for eksempel i forbindelse med rusproblem eller konflikthåndtering. Du skal bruke fastlegen for vanlige konsultasjoner.

Dette kan enheter få hjelp til #

  • Bistand ved kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø, både i forhold til fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorer.
  • Bistand til å utarbeide retningslinjer for arbeidsprosesser.
  • Forslag til tiltak som kan forebygge helseskader.
  • Informasjon og opplæring innenfor arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og generelt verne- og miljøarbeid.
  • Bistand i planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • Arbeidsplassvurdering og tilrettelegging.
  • Måling av fysiske, kjemiske og biologiske faktorer.
  • Bistand ved IA-arbeid/ sykefravær.
  • Bistand ved konflikthåndtering, mobbing og trakassering
  • Bistand med å overvåke og følge arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen, dvs. målrettede helseundersøkelser av ansatte som er eksponert for helseskadelige faktorer (visse typer støv, støy, kjemikalier, biologiske faktorer og stråling)

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved behov.

NTNUs Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet.

Retningslinjer og lovverk #

Kontakt #

Bedriftshelsetjenesten

Gjøvik: Marianne Bilgrav Nielsen (Stamina Helse AS på Raufoss) er kontaktperson for ledere med personalansvar. Den enkelte ansatte kan ta kontakt med Stamina Helse for bestilling av førstetime med lege, fysioterapeut eller sykepleier vedrørende arbeidsrelaterte problemstillinger på tlf. 61 11 34 34 eller bhtoppland@staminagroup.no.

Ålesund: Stine Taklo (Stamina Helse AS) er kontaktperson for ledere med personalansvar. Den enkelte ansatte kan ta kontakt med Stamina Helse for bestilling av time med lege, fysioterapeut eller sykepleier vedrørende arbeidsrelaterte problemstillinger på tlf. 70 15 25 50 eller bhtalesund@staminagroup.no

0 Vedlegg
17581 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)