Bedriftshelsetjenesten

På denne siden finner du informasjon om hva bedriftshelsetjenesten ved NTNU kan hjelpe deg med.

Tilsvarende tilbud leveres også lokalt i Gjøvik og Ålesund, fra Avonova. Se kontaktopplysninger nederst på siden.

English version - Occupational Health Services

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hva er bedriftshelsetjenesten? #

NTNUs bedriftshelsetjeneste (BHT) bistår ledere, ansatte, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i arbeidsmiljøspørsmål, for å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling, og er en del av HMS-seksjonen. Personalet i BHT har taushetsplikt.

Se film om bedriftshelsetjenesten

Kortversjon av filmen om bedriftshelsetjenesten

Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå med:  #

  • Bistand ved kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø, både i forhold til fysiske, organisatoriske og psykososiale faktorer.
  • Bistand til å utarbeide retningslinjer for arbeidsprosesser.
  • Forslag til tiltak som kan forebygge helseskader.
  • Informasjon og opplæring innenfor arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og generelt verne- og miljøarbeid.
  • Bistand i planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • Arbeidsplassvurdering og tilrettelegging.
  • Måling av fysiske, kjemiske og biologiske faktorer.
  • Bistand ved IA-arbeid/ sykefravær.
  • Bistand ved konflikthåndtering, mobbing og trakassering
  • Bistand med å overvåke og følge arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen, dvs. målrettede helseundersøkelser av ansatte som er eksponert for helseskadelige faktorer (visse typer støv, støy, kjemikalier, biologiske faktorer og stråling)

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved behov.

NTNUs Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet. Dette gjelder også Avonova. 

Retningslinjer og lovverk #

Kontakt #

Alle ansatte ved NTNU (uansett arbeidssted) kan kontakte BHT i Trondheim for bistand og råd. Ved behov vil BHT i Trondheim be ansatte med arbeidssted i Gjøvik eller Ålesund om å kontakte Avonova i stedet. Ansatte med arbeidssted Gjøvik eller Ålesund kan selvsagt også kontakte Avonova direkte. 

NTNUs bedriftshelsetjeneste

Besøksadresse, BHT i Trondheim: Kalvskinnet, Sverres gate 12, Akrinn, 6. etasje - se kart. Ta heisen eller trappa fra kantina i Akrinn til 6. etasje. Sett deg i ventesonen når du kommer opp. 

Gjøvik: Marianne Bilgrav Nielsen (Avonova på Raufoss) er kontaktperson for ledere med personalansvar. Den enkelte ansatte kan ta kontakt med Avonova for bestilling av førstetime med lege, fysioterapeut eller sykepleier vedrørende arbeidsrelaterte problemstillinger på tlf. 61 11 34 34  eller bhtoppland@avonova.no 

Ålesund: Stine Taklo (Avonova) er kontaktperson for ledere med personalansvar. Den enkelte ansatte kan ta kontakt med Avonova for bestilling av time med lege, fysioterapeut eller sykepleier vedrørende arbeidsrelaterte problemstillinger på tlf. 70 15 25 50 eller bhtalesund@avonova.no

1 Vedlegg
36745 Visninger