Etter innlevering...

Bedømmelseskomite – doktorgrad

Innholdet på siden er rettet mot institutter og medlemmer av bedømmelseskomiteer.

Oppnevning av komité #

Beskrivelse av § 14 oppnevning av bedømmelseskomité finner du i ph.d.-forskriften for NTNU.

Instituttet fremmer forslag om bedømmelseskomité. Komiteens sammensetning skal begrunnes med hensyn til hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. Medlemmene skal være forespurt.

Fakultetet utpeker en administrator blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer.

Kandidaten skal underrettes om forslag til sammensetning av komité og har anledning til å levere skriftlige merknader innen én uke etter at forslaget er gjort kjent for kandidaten.

Presiseringer #

Presisering av ordlyd og eventuelle krav i tillegg til ph.d.-forskriften for NTNU:

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) #

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

 • begge kjønn er representert
  • Innen fakultets fagområder vil dette innebærer en plikt til innsats for å finne kvalifiserte kvinnelige opponenter til komitéene. Fakultetet ønsker ikke at dette kravet oppfylles ved å overbelaste våre kvinnelige vitenskapelig ansatte med rollen som internt medlem av komitéen.
 • minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon
  • Med utenlands institusjon presiseres dette som gradgivende institusjon innen fagområdet.

For kandidater som utfører doktorgradsarbeidet ved en samarbeidende institusjon og med ekstern hovedveileder, krever IE-fakultetet at minst ett medlem av komiteen hentes fra parallelt fagmiljø ved IE.

Arbeidsoppgaver før disputas #

 1. Fylle ut habilitetserklæring. 
  Som komitemedlem må du gi en habilitetserklæring – se forvaltningslovens § 6 habilitetskrav.
 2. Gjøre deg kjent med veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.

Arbeidsoppgaver på disputasdagen #

 1. Vurdere om prøveforelesningen er bestått.
 2. Avgi innstilling om disputas skal godkjennes til fakultetet.

Evalueringsskjema

Presiseringer #

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) #

Innstillingen skal vurdere avhandlingens nivå i forhold til internasjonal standard i faget slik det fremgår av NTNUs ph.d.-forskrift § 19 Doktorgradsprøve. 

0 Vedlegg
2290 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)