Tilbake

Backup av filer

Lagre filene dine på hjemmeområdet ditt for å sikre filene mot tyveri eller datakrasj.

English version - File Backup

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med backup

Backup via hjemmekatalog #

Bruk hjemmeområdet på NTNUs servere til backup. Der blir det tatt backup hver natt som gjør at filer kan gjennopprettes hvis de blir slettet ved et uhell. Det gjelder alle ansatte og studenter. Studenter har en diskkvote på 10 GB. Hvis man trenger mer diskkvote (opp til 50 GB), kan du søke om større diskkvote. Hovedsaklig gjelder dette for deg som skriver doktorgradsavhandling eller masteroppgave.

Du kan koble til ditt hjemmeområde fra de fleste systemer. Under finner du lenker til bruksanvisninger som forklarer hvordan du kan koble til hjemmeområde ved bruk av ulike operativsystemer.

Når du først har koblet deg opp mot hjemmeområdet ditt, kan du bruke denne på vanlig måte ved å kopiere og/eller flytte filene. Derimot finnes det bedre og mer automatiske metoder for å gjøre denne synkroniseringen.

Bruk av "Frakoblede filer" i Windows #

"Frakoblede filer" i Windows gjør at du kan redigere filene på hjemmeområdet ditt også når du er utenfor NTNU sitt nett eller dersom du ikke har nettilgang. Når du da igjen kommer på NTNU sitt nett, og kobler opp mot hjemmeområdet ditt, vil de redigerte filene synkroniseres med filene på hjemmeområdet. På denne måten vil du ha de nyeste filene på en server.

Sette opp maskinen til å bruke "frakoblede filer" #

  1. Åpne Min datamaskin. (Trykk Start --> Min datamaskin).
  2. I Verktøy menyen, trykk Mappealternativer
  3. Trykk på Frakoblede filer fanen, og sørg for at Aktivere frakoblede filer er huket av.
  4. Huk også av for Synkroniser alle frakoblede filer før avlogging hvis du ønsker en full synkronisering. Hvis du ikke huker den av, vil du få en raskere synkronisering. Derimot vil du ikke nødvendigvis få de nyeste versjonene av filene. Dette oppnås ved bruk av Synkroniser alle frakoblede filer før avlogging.

Hvordan gjøre filene dine tilgjengelige i frakoblet modus #

Når du er ferdig med å sette opp maskinen til å bruke "frakoblede filer", må du gjøre filene tilgjengelige i frakoblet modus.

  1. Åpne Min datamaskin. (Trykk Start --> Min datamaskin).
  2. Dobbelklikk på en nettverksdisk for å se på innholdet. Hvordan du gjør dette er beskrevet over, under Backup via hjemmekatalog på stud.
  3. Marker den filen eller mappen du har lyst til å gjøre tilgjengelig i frakoblet modus.
  4. filmenyen, trykker du Gjør tilgjengelig i frakoblet modus. Dette alternativet dukker opp etter at du har sørget for at maskinen er satt opp til å bruke "frakoblede filer".
  5. For å gjøre en nettverksfil eller -mappe utilgjengelig i frakoblet modus, høyreklikk og klikk på Gjør tilgjengelig i frakoblet modus en gang til for å fjerne haken.

Vis en liste over tilgjengelige filer #

For å få en liste over tilgjengelige filer, gå til Verktøy --> Mappealternativer --> Frakoblede filer --> Vis filer.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

0 Vedlegg
16397 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)