BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim for å anskaffe, etablere og forvalte felles systemer og teknologi.

Tanken er at likt system for​ like institusjoner med​ like behov​ skal gi en enklere arbeidshverdag. I tillegg har samarbeidet som mål at felles erfarings- og kompetanseutvikling mellom samarbeidspartnerne vil bidra til å finne beste praksis i sektoren.

BOTT-samarbeidet er et resultat av mange års samarbeid om felles økonomisystemer. I Kunnskapsdepartementet sin Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 gis BOTT et ansvar for å se på felles løsninger som kan brukes av hele universitets- og høyskolesektoren. Samarbeidet skal frigjøre ressurser til kjerneoppgaver ved universitetene.

Det er opprettet en meldingskanal for BOTT-informasjon på NTNU

Tjenestene som blir innført ved de fire universitetene, er et tiltak for å nå målbildet som er beskrevet under:

Målbilde for administrative systemer #

 • Alle tjenester, informasjon og kommunikasjon er så langt det er mulig, digitalt tilgjengelige. 
 • Behov, brukervennlighet og brukeropplevelser er hovedkriteriene for realiseringen av nye løsninger. 
 • Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt er forbedret og effektivisert gjennom standardisering og digitalisering. 
 • Det er etablert en felles systemportefølje som løser tverrgående administrative behov (budsjett, regnskap, lønn, innkjøp osv.). 
 • Mulighetene for automatisering og selvbetjening er godt utnyttet slik at tjenestene framstår som enkle, effektive og brukervennlige.

Visjon #

Effektive tjenester og frigjorte ressurser gjennom digitalisering. 

 Felles nettside for BOTT

Prosjektene #

BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT-SA) #

BOTT SA skal få på plass et system som skal gjøre saksbehandling lettere, og hvor automatisk arkivering og journalføring er en integrert del i saksbehandlingsprosessen. Konkurransen er planlagt ut i markedet januar 2020 hvor påfølgende kontraksignering i løpet av 2020. Prosjektet skal deles inn i delprosjekter for standardisering, innføring og IPAS (Integrasjonsplattform, arkitektur og sikkerhet).

For spørsmål om BOTT Saksbehandling og arkiv på NTNU, ta kontakt med Gry-Lene Johansen

BOTT Økonomi og lønn #

BOTT skal få en samordnet økonomi- og lønntjeneste innen 2022; UiB og UiO fra januar 2021 og NTNU og UiT fra januar 2022. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er BOTT sin leverandør for nye felles tjenester på økonomi- og lønnsområdet. Samarbeidet skal gjøre universitetssektoren mer samkjørt med standardiserte arbeidsprosesserog rutiner.

Det er opprettet et mottaksprosjekt for BOTT Økonomi og lønn på NTNU. Målet er å forberede organisasjonen på nye løsninger og prosessene som kommer fra BOTT økonomi og lønn nasjonalt. 

Dette innebærer forberedelse og innføring av felles rutiner og løsninger innenfor følgende hovedprosesser:

 • Økonomimodell og regnskap
 • Prosjektøkonomi
 • Budsjett
 • Behov til betaling
 • Fordring til innbetaling
 • Lønn og lønnsnær HR, inkludert tilsetting og arbeidskontrakt

For spørsmål om BOTT økonomi og lønn på NTNU, ta kontakt med Hans Martin Øverkil

BOTT tilgangsstyring #

Fellesløsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) for UH-sektoren.

0 Vedlegg
10079 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)