BEVISST brukerstøtte

BEVISST virksomhetsstyringssystem samler data fra fagkildesystemene Paga, Cristin, Felles Studentsystem (FS), OF regnskapssystem, Maconomy og Organisasjonsregisteret. Data fra flere virksomhetsområder sammenstilles og gir grunnlag for analyser og rapporter om egen enhet. Virksomhetsstyringssystemet erstatter ikke fagsystemene som saksbehandlingssystem.

 Logg inn i BEVISST  eller gå til brukerveiledning for PC  

Månedsrapport for rektorat og dekaner pushes ut direkte på app til nettbrett og mobile enheter. Den er tilgjengelig og pushes ut til alle linjeledere på alle nivå i NTNU. For å laste ned app og få tilgang til rapport kan du gå til brukerveiledning for BEVISST på mobile enheter.

Mer informasjon om BEVISST virksomhetsstyringssystem og brukerutvikling

Her er meldingskanalen som holder deg oppdatert

Tilgang #

 • Tilgang gis til alle linjeledere automatisk ut fra deres rolle. All lederstøtte som skal ha tilgang får dette ved å kontakte sin nærmeste leder og lokal brukerstøtte (se kontaktlisten lenger ned).
 • For å få tilgang, må du være tilkoblet NTNUs nett (trådløst: Eduroam). For tilgang fra andre nett, f.eks. hjemmekontor, må du koble deg opp via VPN.
 • Systemet er nettbasert og fungerer i Farm. Det anbefales å bruke Internet Explorer, men Firefox og Safari fungerer også. Kontakt orakeltjenesten orakel@ntnu.no om du trenger hjelp til dette.

Brukerstøtte #

Orakel@ntnu.no på IT er 1.linje brukerstøtte og vil kunne hjelpe deg. Hvis du får en feilmelding får du raskere hjelp om du tar en screenshot av feilmeldingen og inkluderer den i din melding til Orakel. Hvis ditt behov for hjelp krever mer omfattende bistand, kobles BEVISST brukerstøtte som 2.linjetjeneste inn. Dette vil gjøres av Orakel, så alle brukerstøttehenvendelser til BEVISST sendes Orakel.

Tidligere helpdesk BEVISST-hjelp avvikles 1.oktober 2017.

Lokal brukerstøtte #

Som leder har du lesetilgang til BEVISST virksomhetsstyringssystem. Superbrukere har byggetillatelse i BEVISST og kan videreutvikle rapporter ut fra spesifikke behov. Kontakt lokal brukerstøtte hvis du har behov for opplæring, bruk av BEVISST eller behov for videreutvikling av spesifikke rapporter.  

Brukerstøtte på fakultet og Vitenskapsmuseet: #

 • AB: Hans Martin Øverkil
 • MH: Børre Flovik
 • HF: Rune Frantzen
 • NV: Rolf Dising
 • IV: Stig Erik Holiløkk
 • IE: Anders Kongsli Kvernberg
 • SU: Espen Halmøy
 • ØK: Tor Erik Eide
 • Vitenskapsmuseet: Geir Furhovden

Brukerstøtte i fellesadministrasjonen: #

 • Campusservice:
 • HR-avd: Oddvar Aamot
 • OI: Rolf Willy Iversen

BEVISST-café #

 • er en brukerworkshop hvor du kan jobbe fram rapporter og få hjelp og svar på spørsmål
 • arrangeres ukentlig i Hovedbygget på Gløshaugen, rom 412
 • annonseres i meldingskanalen

Opplæring #

En egen kompetanseplan for ledere og lederstøtte bygger opp kompetansen etter en egen trappemodell hvor det ene kurset forutsetter det andre. Ledere tar først og fremst brukerkurset, men kan få opplæring i flere kurs om leder ønsker det. Lederstøtte vil ut fra hvilken rolle de skal ha i bruk av systemet (lese eller bygge), gjennomføre hele kompetansetrappen. Superbrukere innen utdanning, forskning, HR og økonomi bør ta hele trappen.

BEVISST kompetansetrapp

Kurs i bruk av virksomhetsstyringssystemet #

Superbrukere tilbys egne kurs arrangert av BEVISST-prosjektet. Kurs annonseres via meldingskanalen. Andre brukere får opplæring av brukerkoordinatorer (brukerstøtte) lokalt.

Kursdokumentasjon fra tidligere kurs #

Hvordan legge til nye portaler i BEVISST

Høsten 2015

Report studio kurs 27.august og 3.september

Våren 2015

Report studio kurs 15.02.15

Høsten 2014

Våren 2014

Kontakt #

Kontaktperson for BEVISST: Gry Jordet Kibsgaard

30 Vedlegg
35974 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)