BEVISST brukerstøtte

BEVISST virksomhetsstyringssystem samler data fra fagkildesystemene Paga, Cristin, Felles Studentsystem (FS), OF regnskapssystem, DBH og Organisasjonsregisteret. I tillegg henter vi inn data fra Scival, Altmetric og Studiebarometeret. Data fra flere virksomhetsområder sammenstilles og gir grunnlag for analyser og rapporter om egen enhet. Virksomhetsstyringssystemet erstatter ikke fagsystemene som saksbehandlingssystem.

 Logg inn i BEVISST 

Månedsrapport for rektorat og dekaner leveres fra og med 1.november kun via mail og BEVISST i nettleseren. Månedsrapporten vil fortsatt sendes ut via mail til disse ledergruppene, men altså ikke lenger pushes ut direkte på app til mobile enheter.

Mer informasjon om BEVISST virksomhetsstyringssystem og brukerutvikling

Her er meldingskanalen som holder deg oppdatert

Tilgang #

 • Alle  som trenger tilgang, får dette ved å sende inn tilgangsbestillingsskjema som nærmeste leder må godkjenne. 
 • For å få tilgang, må du være tilkoblet NTNUs nett (trådløst: Eduroam). For tilgang fra andre nett, f.eks. hjemmekontor, må du koble deg opp via VPN.
 • BEVISST benytter single sign on slik at du ikke trenger å logge deg inn på nytt hvis du allerede har logget deg inn via Feide.
 • Systemet er nettbasert og fungerer i Farm. Det anbefales å bruke Internet Explorer, Chrome og Safari fungerer også. IKKE bruk Edge, da faller noe av visualiseringene bort. Kontakt orakeltjenesten orakel@ntnu.no om du trenger hjelp til dette.

Brukerstøtte #

Orakel@ntnu.no på IT er 1.linje brukerstøtte og vil kunne hjelpe deg. Hvis du får en feilmelding får du raskere hjelp om du tar en screenshot av feilmeldingen og inkluderer den i din melding til Orakel. Hvis ditt behov for hjelp krever mer omfattende bistand, kobles BEVISST brukerstøtte som 2.linjetjeneste inn. Dette vil gjøres av Orakel, så alle brukerstøttehenvendelser til BEVISST sendes Orakel.

Lokal brukerstøtte #

Som leder har du lesetilgang til BEVISST virksomhetsstyringssystem. Dashbordbrukere har tilgang til å bygge sine egne dashbord og presentasjoner, mens superbrukere har utvidede tillatelser i BEVISST og kan utvikle egne og videreutvikle andres rapporter ut fra spesifikke behov. Kontakt lokal brukerstøtte hvis du har behov for opplæring i bruk av BEVISST eller behov for videreutvikling av spesifikke rapporter.  

Brukerstøtte på fakultet og Vitenskapsmuseet: #

 • AB: Hans Martin Øverkil
 • MH: Børre Flovik
 • HF: Rune Frantzen
 • NV: Trond Ivar Petersen
 • IV: Thomas Blichfeldt
 • IE: Anders Kongsli Kvernberg
 • SU: Børge Johannes Lysø
 • ØK: Tor Erik Eide
 • Vitenskapsmuseet: Geir Furhovden

Brukerstøtte i fellesadministrasjonen: #

 • Campusservice: Runar Solum
 • HR-avd: Oddvar Aamot
 • OI: Rolf Willy Iversen/Lars Gunnar Indreiten
 • OE: Erlend Holtan Lakså
 • Utdanning: Kjerstin Tobiassen/Ivar Pettersen

BEVISST-café #

 • er en brukerworkshop hvor du kan jobbe fram rapporter og få hjelp og svar på spørsmål
 • arrangeres med jevne mellomrom og annonseres i meldingskanalen

Opplæring #

Superbrukere og dashbordbrukere tilbys egne kurs arrangert av Avdeling for virksomhetsstyring ved BEVISST kjerneteam. Kurs annonseres via meldingskanalen. Andre brukere får opplæring av brukerkoordinatorer (brukerstøtte) lokalt.

Kontakt #

Kontaktperson for innføring av BEVISST: Marianne Lyngdal Dyresen

Kontaktperson for utvikling av BEVISST: Gry Jordet Kibsgaard

30 Vedlegg
53129 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)