BEVISST - System for virksomhetsstyring

BEVISST virksomhetsstyringssystem skal gi deg som leder og lederstøtte lett tilgang til styrings- og ledelsesinformasjon til bruk ved egen enhet. BEVISST skal være et støtteverktøy i virksomhetsprosesser og skal understøtte funksjoner som planlegging, innsikt, analyse og styring. Som leder og lederstøtte skal du gjennom BEVISST få bedre innsikt i virksomhetsområder som utdanning, forskning, formidling og nyskaping og støttefunksjonene økonomi og HR.

Se også: BEVISST brukerstøtte | PBO-prosessen |

 Logg inn i BEVISST  eller gå til brukerveiledning

Hva er system for virksomhetsstyring? #

BEVISST virksomhetsstyringssystem samler data fra fagkildesystemene Paga, Cristin, Felles Studentsystem (FS), OF regnskapssystem, Maconomy og Organisasjonsregisteret. I tillegg innhenter vi data fra DBH for å synliggjøre hvilke data vi rapporterer til Kunnskapsdepartementet. Scival, Altmetric og Studiebarometeret er nye kilder i BEVISST høst 2018 for å berike data om vår aktivitet på publiseringsfeltet, samt tilbakemelding om opplevd kvalitet på studieprogrammene våre. I BEVISST sammenstilles data fra flere virksomhetsområder, og gir grunnlag for analyser og rapporter om egen enhet. Virksomhetsstyringssystemet erstatter ikke fagsystemene som saksbehandlingssystem.

Tilpassede dashbord til ulike lederroller #

BEVISST virksomhetsstyringssystem gis til deg som leder i form av et standardisert dashbord med styringsinformasjon for egen enhet og NTNU. Vi utvikler fra høsten 2018 egne dashbord for ulike lederroller, og først ut med eget dashbord er Mitt studieprogram, et dashbord for studieprogramledere. Mitt fakultet, Mitt institutt og Min avdeling vil bli utviklet fortløpende og utvidet med nye data etterhvert som vi tar inn nye kilder. 

For at alle i ledelsen kan følge med de samme nøkkeltall vil det bli utviklet et eget nivå med NTNU styringsdata hvor indikatorer fra KD og oppfølging av NTNUs strategi vil publiseres. Den nye strukturen i BEVISST tilrettelegges for å kunne tilpasse rapporter og analyser bedre til ulike brukergrupper og da spesielt ulike lederroller i NTNU.

BEVISST virksomhetsstyringssystem skal gi ledere og lederstøtte:

 • bedre ledelsesinformasjon
 • bedre analyser
 • bedre plan- og budsjettverktøy

Videreutvikling #

Lederstøtte ved fakultetene og i fellesadministrasjonen (dashbordbrukere og superbrukere)  har kompetanse til å videreutvikle rapporter og analyser på tilgjengelige datasett i BEVISST. Det er derfor en mulighet til å kunne utarbeide videre rapporter og analyser ut fra behov.

Høsten 2018 kjøres pilot på BEVISST plan med modulene Bemanningsplan og RFM/VFM som vil innføres våren 2019.

Nye datasett, nye datakilder #

Nye datasett fra allerede påkoblede kilder vil kunne gjøres tilgjengelig i BEVISST på sikt, ut fra prioriterte innmeldte behov. Innhenting av data fra nye datakilder vil også være en del av den videre utviklingen av BEVISST virksomhetsstyringssystem.

Målgrupper #

Brukere som har behov for virksomhetsstyringssystemet direkte i sitt arbeid enten som leder eller lederstøtte:

 • Ledere - rektoratgruppen, avdelingsdirektørene, dekaner, instituttledere og studieprogramledere
 • Lederstøtte - kontorsjefer, seksjonssjefer, lederstøtte med analyseoppgaver innen HR, forskning og utdanning, controllere

Opplæring #

Som leder vil du kunne få opplæring tilrettelagt etter behov fra din lokale lederstøtte og fra superbrukere ved ditt fakultet eller i fellesadministrasjonen.

Gå til siden for brukerstøtte

Superbrukere #

 • har vi i fellesadministrasjonen og ved fakultetene
 • har opparbeidet seg en spisskompetanse og har ansvar for opplæring og utvikling på eget fakultet
 • har kompetanse til å videreutvikle BEVISST med egne rapporter på eksisterende datasett i tillegg til egne datasett som kan lases opp i BEVISST.

BEVISST-café #

 • er en brukerworkshop primært for superbrukere og lederstøtte hvor en kan jobbe fram rapporter og få hjelp og svar på spørsmål
 • arrangeres jevnlig i Hovedbygget på Gløshaugen, rom 412
 • annonseres i BEVISST meldingskanal

Trenger du hjelp med en gang? Kontakt orakel@ntnu.no

BEVISST meldingskanal #

Med meldingskanalen holder du deg oppdatert om aktiviteter i BEVISST virksomhetsstyringssystem.

BEVISST-prosjektet avsluttet 2017 #

BEVISST-prosjektets oppgave var å innføre et virksomhetsstyringssystem for NTNU og å få på plass en organisering av hvordan BEVISST skal utvikles videre, forvaltes og driftes. Fra og med 1.januar 2018 er Avdeling for virksomhetsstyring Tjenesteeier for BEVISST og det er etablert et permanent kjerneteam for BEVISST som skal sikre videre utvikling og forvaltning av BEVISST.

BEVISST-prosjektet illustrasjon

15 Vedlegg
83002 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)