Avtrekksskap i laboratorier og verksted

Samleside for retningslinjer om avtrekksskap i laboratorier og verksted ved NTNU. 

English version - Fume cupboards in laboratories and workshops

Temaside om HMS | Sider merket med avtrekksskap

Avtrekksskap er den viktigste verneinnretningen i mange laboratorier. Avtrekksskapet skal forhindre at brukeren puster inn helsefarlige og irriterende damper og støv. Det skal også forhindre at eksplosive gassblandinger oppstår.

Disse retningslinjene gjelder kun for avtrekksskap, ikke for LAF- og sikkerhetsbenker. Se Lab- og verkstedhåndboka (kap. 6.2) for nærmere beskrivelse.

Retningslinjer for avtrekksskap ved NTNU #

Standard og veiledninger om avtrekksskap #

NS-EN 14175 - Avtrekkskap (Norsk og europeisk standard for avtrekkskap, engelsk tekst). Finn standard for avtrekksskap.

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

HMS-koordinatorer ved NTNU

HMS-avdelingen #

Driftsavdelingen, NTNU #

  • Teknisk beredskap: 918 97 335
  • Teknisk service og tiltak: Trond Haugen, tlf. 918 97 223
  • Dokumentasjon: Per Gjengår, tlf. 918 97 218

Driftsservice, St. Olavs Hospital #

Varsle kundesenteret om feil på tlf. 06750.

Ved behov for akutt hjelp utenom arbeidstid, varsle teknisk vakt på tlf. 995 84 151.

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 21. februar 2014 - HMSR62 - ePhorte 2014/3970

0 Vedlegg
25869 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)