Tilbake

Avtaler for publisering med åpen tilgang

NTNU har inngått avtaler for åpen publisering med flere akademiske forlag. Noen av avtalene gir rabatt på APC (article processing charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet

English version: Agreements for Publishing Open Access


Temaside om publisering | Publisere med åpen tilgang


Oversikt over inngåtte avtaler #

Elsevier #

Avtalen dekker APC (Article Publishing Charge) for NTNUs og St. Olavs hospitals forfattere, og gjelder for artikler innsendt (submitted) i 2019 og 2020.

 • APC-kostnaden dekkes i sin helhet av NTNU. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren.
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
 • Det er viktig å registrere riktig tilknytning til NTNU eller St. Olavs hospital så tidlig som mulig i prosessen. Se presentasjon av arbeidsflyt - Elseviers author journey.
 • Artiklene publiseres enten med lisensen CC BY eller CC BY-NC-ND. På Elseviers nettsider kan du lese mer om lisensene.  
 • Avtalen gjelder publisering av forskningsartikler. Se komplett tittelliste (excel-fil).
 • Omkring 500 tidsskrifter (excel-fil) gir ikke muligheter til å publisere åpent. Dette gjelder tidsskrifter eid av enkelte akademiske foreninger, samt Cell Press og The Lancet.
 • Forfattere som har publisert i et godkjent tidsskrift i perioden januar til april 2019, vil bli kontaktet av Elsevier og få tilbud om å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig uten ekstra kostnad.
 • Hvis forfattere har betalt publiseringsavgift for en artikkel som er publisert i et godkjent tidsskrift etter 1. januar 2019, vil de få denne refundert av Elsevier.
 • Mer informasjon om avtalen finnes på Elsevier sine nettsider og på openaccess.no.


Wiley #

Avtalen dekker APC (Article Publication Charges) for NTNUs og St. Olavs hospitals forfattere. Avtalen er 3-årig (2019-2021), og gjelder for artikler akseptert etter 1. mai 2019.
Informasjon om avtalen finnes på Wiley sine nettsider og på openaccess.no

 • APC-kostnaden dekkes i sin helhet av NTNU. Åpen publisering medfører ikke ekstra kostnader for forskeren.
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet NTNU eller St. Olavs hospital.
 • Det er viktig å registrere riktig tilknytning til NTNU eller St. Olavs hospital så tidlig som mulig i prosessen.
 • Åpen publisering velges etter at artikkelen er akseptert. Dette gjøres via forfatterens Author Services konto hos Wiley. Se video som viser Wileys author journey.
 • Gjelder publisering av forskningsartikler i abonnementstidsskrifter og Open Access-tidsskrifter. Se oversikt over alle Wileys titler for Open Access publisering. 
 • Artikler publiseres med CC-BY-lisens.


Institute of Physics (IoP) #

Avtalen dekker APC (Article Publishing Charge) for NTNUs forfattere. Avtalen er 3-årig (2017-2019). Informasjon om avtalen finnes på IoP sine nettsider.

 • Åpen publisering i de inkluderte tidsskriftene medfører ikke kostnader for forskeren, da APC-kostnaden dekkes av NTNU. Publisering i rene OA-tidsskrift kan dekkes av NTNUs publiseringsfond
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet NTNU.
 • Open Access velges i innsendingsprosessen, se IoPs arbeidsflyt for Open Access.
 • Avtalen gjelder alle abonnementstidsskrift fra IOP, samt utvalgte partnerne, som tilbyr åpen publisering.
 • IoP vil identifisere artikler som komme inn under avtalen og varsle forfatter om muligheten til å publisere åpent.
 • Artiklene publiseres med lisensen CC BY 4.0
 • Liste over tidsskrifter.


MDPI  #

Avtalen innebærer rabatt for NTNUs forskere på publiseringsavgifter (APC) i MDPI sine tidsskrifter.

 • 10 % avslag på APC.
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet NTNU.
 • Publiseringsavgifter i MDPI-tidsskrifter kan dekkes av NTNUs publiseringsfond
 • NTNU-tilhørighet bestemmes ved sjekk av IP-adresse. Forfatter må være logget på NTNUs nettverk når artikkel sendes inn.


Open Library of Humanities (OLH) #

 • Avtalen er et medlemskap og en kollektivt finansiert avtale. Avtalen ble inngått i 2017 og vurderes årlig.
 • Avtalen omfatter alle tidsskrifter på OLH-plattformen.
 • De fleste tidsskriftene krever ikke publiseringsavgift (APC).
 • Noen tidsskrifter krever publiseringsavgift for å dekke tekniske kostnader. Avgiften kan søkes dekt av NTNUs publiseringsfond


SCOAP3 (Sponsoring Consortium for OA Publishing in Particle Physics) #

Avtalen ble inngått i 2014 og er en kollektivt finansiert avtale.

Kontakt #

5 Vedlegg
2695 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)