Avskjed i nåde

Denne informasjonen gjelder for embedsmenn. Foreløpig gjelder siden kun for IE fakultetet. 

Hvordan søker du som embedsmann om avskjed i nåde? #

Ca. 3 mnd. før fratredelsesdato stiler den tilsatte et brev til Kongen, hvor det søkes om avskjed i nåde. Den tilsatte informerer instituttet om fratredelsesdato, og brevet sendes IE-fakultetet.

Fakultetet skriver brev til Kunnskapsdepartementet med underskrift fra dekan og videresender brevet til Personalavdelingen, som sørger for personalsjefens underskrift på samme brev (fullført saksbehandling ved fakultetet). Brevet og søknaden fra den ansatte sendes av Personalavdelingen til Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet sender avskjedsdokument til fakultetet, som videresender til den tilsatte.

0 Vedlegg
8464 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)