Avfallshåndtering på NTNU

NTNU innfører kildesortering så ansatte, studenter og besøkende kan sortere avfallet sitt. Kildesorteringen innføres trinnvis, og på denne siden kan du lese om hvor kildesortering er innført og hva du skal kaste hvor. English page: Sorting of waste at NTNU.

Alt om avfall | sider merket med avfall

Kildesortering #

Kildesortering bidrar til å nå målene i NTNUs miljøambisjon og er innført i Kjelhuset, Varmeteknisk, Infohuset og på Dragvoll.

Papir, restavfall og pant sorteres på miljøstasjoner i fellesarealene, kantinene og i nærheten av kontorarealene.

Plast, glass, metall, batterier, el-avfall, trevirke, gips, betong osv. sorterer du ved å kontakte vaktmester i bygget.

Matavfall sorteres i kantinene på Kjelhuset, Dragvoll, Moholt, Marinteknisk senter, Sentralbygget, Realfagbygget og Elektrobygget. Cafe Sito og SiT storkiosk på Dragvoll, Realfagbygget og Sentralbygget sorterer også ut sitt matavfall.

Avfallsbøttene til hver kontorplass erstattes av miljøstasjoner i arealer man passerer flere ganger i løpet av arbeidsdagen, som ved kaffemaskinen, på printerrom, ved toalett og liknende. Slik bedres inneklimaet på kontoret og renholdet blir bedre. 

Se NTNUs film om miljøbevisst avfallshåndtering.

Hva kastes i hvilken dunk? #

Papp og papir #

 • Emballasjekartong, aviser, bøker med myke permer, konvolutter (også med vindu), reklame, skrivepapir, tidsskrifter, ukeblader osv. Du kan IKKE kaste drikkekartonger eller kaffebeger i papiravfall fordi de har et plastbelegg.
 • Papir og papp blir til nytt papir, bølgepapp og avispapir.

Plast #

 • Emballasje som er ren eller nesten ren. F.eks. potetgullposer, emballasjebrett (til kjøtt, fjørfe o.l.), isbokser, kaffeposer, plastbeger (rømmebeger o.l.), plastflasker og korker (sjampoflasker o.l., ikke panteflasker), plastfolie (innpakningsplast rundt nye møbler o.l.), plastkanner, plastposer, plastspann (soddspann o.l.), sjokoladepapir.
 • Plasten blir omgjort til nye plastprodukter.

Pant #

 • Flasker og bokser som er merket med pantemerket.
 • Panten går til Regnskogfondet.

Metall #

 • Emballasje for mat og drikke som er laget av metall, unntatt drikkebokser med pant.
 • Aluminium og stål selges som råvarer til aluminiumsfolie, hermetikk-bokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.

Glass #

 • Glassemballasje som glassflasker uten pant, syltetøyglass og liknende.
 • Glass selges til glassverk som smelter det om til ny glassemballasje. Det gjenvinnes også til isolerende materiale til hus og veibygging og til byggeblokker.

Batterier #

 • Alle typer batterier skal kastes her.
 • Batterier må aldri kastes i restavfallet fordi det gir farlige utslipp ved forbrenning.

El-avfall / EE-avfall #

 • Ledninger, mobiltelefoner, hodetelefoner.
 • El-avfall må aldri kastes i restavfallet fordi det gir farlige utslipp ved forbrenning.

Restavfall #

 • Restavfall er det som er igjen når alt som kan kildesorteres er sortert ut.
 • Restavfall kan være matavfall, porselen, stentøy, tilgriset papp og papir, sjokoladepapir, potetgullposer, ringpermer, bøker med stive permer, CD-plater, drikkekartonger og kaffebeger.
 • Farlig avfall, batterier og El-avfall må aldri kastes i restavfallet.
 • Restavfall brukes til oppvarming av hjem og bedrifter i Trondheimsområdet via fjernvarme.

Hvor ofte tømmes dunkene? #

 • Restavfallet tømmes en gang om dagen, resten tømmes etter behov. Alle avfallsdunker kontrolleres hver dag.

Kontakt #

For mer informasjon, tips eller spørsmål, ta kontakt med prosessleder for avfallshåndteringen på NTNU, Wenche Karlseng

14 Vedlegg
11143 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)