Avfall

NTNU innfører kildesortering så ansatte, studenter og besøkende kan sortere avfallet sitt. Kildesorteringen innføres trinnvis, og på denne siden kan du lese om hva du skal kaste hvor.

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med avfall

In English: Waste

Kildesortering #

Kildesortering bidrar til å nå målene i NTNUs miljøambisjon og er innført i de fleste bygg på NTNU. Avfallsbøttene til hver kontorplass erstattes av miljøstasjoner i arealer man passerer flere ganger i løpet av arbeidsdagen, som ved kaffemaskinen, på printerrom, ved toalett og liknende. Slik bedres inneklimaet på kontoret og renholdet blir bedre. 

Papir, restavfall og pant sorteres på miljøstasjoner i fellesarealene, kantinene og i nærheten av kontorarealene.
Restavfallet tømmes en gang om dagen, resten tømmes etter behov. Alle avfallsdunker kontrolleres hver dag.

I bygg hvor miljøstasjoner ikke er plassert ut ennå, skal papirposer være satt ut ved alle arbeidsplasser.
Restavfallet legges i vanlige avfallskurver. Avfallet samles i containere ved hvert bygg og hentes av vår egen transportavdeling etter faste ruter.

Papp og papir #

 • Emballasjekartong, aviser, bøker med myke permer, konvolutter (også med vindu), reklame, skrivepapir, tidsskrifter, ukeblader osv.
 • Papir og papp blir til nytt papir, bølgepapp og avispapir.
 • I noen bygg sorteres papp og papir hver for seg.
  Kontakt vaktmester i bygget hvis dere skal levere papp. 

Pant #

 • Flasker og bokser som er merket med pantemerket.
 • Panten går til Regnskogfondet.

Restavfall #

 • Restavfall er det som er igjen når alt som kan kildesorteres er sortert ut.
 • Restavfall kan være matavfall, porselen, stentøy, tilgriset papp og papir, sjokoladepapir, potetgullposer, ringpermer, bøker med stive permer, CD-plater, drikkekartonger og kaffebeger.
 • Farlig avfall, batterier og El-avfall må aldri kastes i restavfallet.
 • Restavfall brukes til oppvarming av hjem og bedrifter i Trondheimsområdet via fjernvarme.

Plast, glass, metall, batterier, el-avfall, trevirke, gips, betong osv. sorterer du ved å kontakte vaktmester i bygget.

Plast #

 • Emballasje som er ren eller nesten ren. F.eks. potetgullposer, emballasjebrett (til kjøtt, fjørfe o.l.), isbokser, kaffeposer, plastbeger (rømmebeger o.l.), plastflasker og korker (sjampoflasker o.l., ikke panteflasker), plastfolie (innpakningsplast rundt nye møbler o.l.), plastkanner, plastposer, plastspann (soddspann o.l.), sjokoladepapir.
 • Plasten blir omgjort til nye plastprodukter.

Glass #

 • Glassemballasje som glassflasker uten pant, syltetøyglass og liknende.
 • Glass selges til glassverk som smelter det om til ny glassemballasje. Det gjenvinnes også til isolerende materiale til hus og veibygging og til byggeblokker.

Metall #

 • Emballasje for mat og drikke som er laget av metall, unntatt drikkebokser med pant.
 • Aluminium og stål selges som råvarer til aluminiumsfolie, hermetikk-bokser og sykler. Stål kan gjenvinnes til stålkonstruksjoner i bygg, verktøy, spiker og skruer.

Batterier #

 • Alle typer batterier skal kastes her.
 • Batterier må aldri kastes i restavfallet fordi det gir farlige utslipp ved forbrenning.

El-avfall / EE-avfall #

 • Ledninger, mobiltelefoner, hodetelefoner.
 • El-avfall må aldri kastes i restavfallet fordi det gir farlige utslipp ved forbrenning.

Makulering av dokumenter #

Papiret legges i låste avfallsdunker merket med "makuleringspapir". Alle dunkene er låst, og kan kun låses opp av ansatte i transporten.
Det settes svarte plastsekker i dunkene. Tømming bestilles via e-vaktmester, og hentes av transporten som tar ut innlåste sekker som legges i komprimatorbilen og kjører dette til forbrenning.
De som henter fulle sekker, erstatter med nye sekker ved henting.

Farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall #

Hvert fakultet eller institutt har ansvar for sitt farlige avfall. Se farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall.

Bygningsmateriale og annet #

Treverk, stein, betong og metall samles i egen container ved hvert bygg. Avfallet blir levert til gjenvinning. 
Kontakt e-vaktmester hvis det gjelder større mengder avfall

Matavfall #

Sorteres i kantinene på Kjelhuset, Dragvoll, Moholt, Marinteknisk senter, Sentralbygget, Realfagbygget og Elektrobygget. Cafe Sito og SiT storkiosk på Dragvoll, Realfagbygget og Sentralbygget sorterer også ut sitt matavfall.

Gjenbruk #

 • Møbler og inventar gjenbrukes. Kontakt Randi Tiller ved Eiendomsforvaltningen.
 • Lever dine gamle, men brukbare briller til optiker NTNU har rammeavtale med. Optikeren videreformidler til Frelsesarmeen som sørger for gjenbruk i fattige land.

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

0 Vedlegg
34158 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)