Avfall

Informasjon om hvordan du skal sortere avfall på NTNU. 

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Se også: Søppelsortering i Kjelhuset - Varmeteknisk

In English: Waste

Avfallssortering #

NTNU skal produsere minst mulig avfall og tilrettelegge for avfallssortering.  Se fullstendig oversikt over type avfall og hvordan avfallet skal håndteres (pdf).

Typer avfall og håndtering #

Papir til gjenvinning #

Egne papirposer skal være satt ut ved alle arbeidsplasser. Legg rent papir som skal til gjenvinning i posene, det vil si brev, kontorpapir, datapapir, konvolutter (du kan rive av plastvinduet, men det er ikke strengt nødvendig), aviser og tidsskrifter, reklamemateriell, brosjyrer, papp og kartong, rundskriv, bøker og telefonkataloger. 

I noen bygg sorteres papp og papir hver for seg. Kontakt vaktmester i bygget hvis dere skal levere papp.

Makulering av dokumenter #

Papiret legges i låste avfallsdunker merket med "makuleringspapir". Alle dunkene er låst, og kan kun låses opp av ansatte i transporten.
Det settes svarte plastsekker i dunkene. Tømming bestilles via e-vaktmester, og hentes av transporten som tar ut innlåste sekker som legges i komprimatorbilen og kjører dette til forbrenning.
De som henter fulle sekker, erstatter med nye sekker ved henting.

Restavfall #

Restavfallet skal legges i vanlige avfallskurver. Avfallet samles i containere ved hvert bygg og hentes av vår egen transportavdeling etter faste ruter. Som restavfall regnes matrester, tørkepapir og servietter, ringpermer, kassetter, disketter, cd-plater og isopor.

Plastgjenvinning #

Ren plast leveres i store sekkestativ ved hvert bygg. Kontakt vaktmester i bygget hvis du ikke vet hvor stativene står plassert.

EE-avfall, elektronisk avfall #

Småelektrisk utstyr, mobiltelefoner, datamaskiner, skrivere, hvitevarer, batterier og ellers «alt med ledning» regnes som EE-avfall. Kontakt vaktmester i bygget hvis du ikke vet hvor EE-avfall skal plasseres.

Farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall #

Hvert fakultet eller institutt har ansvar for sitt farlige avfall. Se farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall.

Bygningsmateriale og annet #

Treverk, stein, betong og metall samles i egen container ved hvert bygg. Avfallet blir levert til gjenvinning. Kontakt vaktmester i bygget hvis det gjelder større mengder avfall.

Gjenbruk #

  • Møbler og inventar gjenbrukes. Kontakt Randi Tiller ved Eiendomsforvaltningen.
  • Lever dine gamle, men brukbare briller til optiker NTNU har rammeavtale med. Optikeren videreformidler til Frelsesarmeen som sørger for gjenbruk i fattige land.

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 14. oktober 2016 - HMSR18 - ePhorte 2013/11329

0 Vedlegg
32299 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)