English version – Aventa

Programinformasjon #

ReSound Aventa 3 er designet for audiologer og høreapparatpersonell. Med Aventa 3 vil du oppleve en profesjonell og moderne tilpasset programvare med en rekke verktøy for å involvere og veilede pasientene dine på best mulig måte.

Lisensinformasjon #

Volumlisens

Benyttes ved MH-fak. (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Aventa hos ReSound


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1391 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)