Autorisasjon for helsepersonell

Målgruppe: Studenter Tema: Studier

Flere yrkesgrupper i helsetjenesten må ha autorisasjon etter helsepersonelloven § 48. Autorisasjon gir rett til å benytte den yrkesbetegnelsen eller tittelen som kjennetegner vedkommende helsepersonellgruppe. Det er Helsedirektoratet som behandler søknad om autorisasjon.

NTNU søker om autorisasjon for deg #

NTNU sender en oversikt til Helsedirektoratet over alle studenter som har fullført og bestått en helsefaglig utdanning som krever en offentlig godkjenning (autorisasjon). Det betyr at du ikke behøver å søke til Helsedirektoratet om autorisasjon selv.

Etter at NTNU har meldt fra om at du skal ha autorisasjon, vil du motta en e-post på den adressen du har registrert i Altinn. Denne e-posten forteller at du må logge deg inn i Altinn og betale et gebyr på 1665 kroner. Når du har betalt gebyret vil du få din autorisasjon i løpet av kort tid.

Det kommer ingen purring på denne meldingen og hvis du ikke betaler innen det har gått 60 dager, må du selv søke om autorisasjon til Helsedirektoratet. Saksbehandlingstiden er da 4–6 uker.

Når gebyret er betalt kan du selv slå deg opp i Helsepersonellregisteret og se at du har fått autorisasjon til å utøve yrket. Helsepersonellregisteret brukes bl.a. av arbeidsgivere når du søker jobber, for å undersøke at du er godkjent til å gjøre den jobben du søker på.

Dersom du ikke har fått en e-post om gebyr fra Altinn innen en uke etter at du har fått vitnemål fra NTNU, bør du kontakte fakultetet og høre om de har sendt informasjon om deg til Helsedirektoratet.

Mer informasjon #

Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider om autorisasjon og lisens.

0 Vedlegg
5796 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)