Automatisk videresending av epost

Automatisk videresending av e-post til annen e-postkonto er nå deaktivert som standard for ansatte. Aktivering skjer bare dersom det er vurdert og godkjent av leder.

English version - Automatic forwarding of your email

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Studenter kan lese om videresending av epost her.

Hvorfor er videresending deaktivert? #

  1. Øke sikkerheten
  2. Synliggjøre NTNU som avsender.

Beslutningen er forankret i disse offisielle dokumentene om Informasjonssikkerhet på NTNU.

Hvem kan videresending aktiveres for? #

  • Enkeltbrukere med et tjenestemessig behov, som vurderes og godkjennes av leder.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du har spørsmål eller opplever problemer.

1 Vedlegg
25794 Visninger
Gjennomsnitt (12 Stemmer)