English version – Aurical Plus

Programinformasjon #

AURICAL Plus er et komplett diagnostisk og monteringssystem for høreapparat, testing og diagnostikk, audiologisk, programmering og montering. AURICAL Plus inkluderer spesielle tester, tokanals audiometer, historisk sammenligning og HL/SPL audiometri. Den har klassiske REM-funksjoner sammen med koblingsbasert apparatur. Produktet har funksjoner for data- og arbeidsflyt integrert med elektronisk rapportering, EMR, XML og NOAH.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Kun tilgjengelig for ansatte, ikke studenter.

Benyttes ved MH-fak. (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet/fakulteter for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Aurical Plus hos Otometrics


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2436 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)