English version – Auditbase

Programinformasjon #

AuditBase er hørselsprogramvare som er utviklet for audiografer. Det er et avansert klinikkstyringssystem skreddersydd sykehus audiologi klinikker.

Lisensinformasjon #

Volumlisens

Benyttes ved MH-fak. (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Auditbase hos Auditdata


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1202 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)