Attestanter variabel lønn og reiseregninger

Attestanter for variabel lønn og reise i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. For ansatte som mottar honorar, timebetaling, oppdrag ved NTNU. 

Temaside om lønn | Sider merket lønn

For rask og effektiv saksbehandling ønsker vi alle henvendelser til vår felles epostadresse: kontakt@okavd.ntnu.no. Merk emnefeltet i e-posten tydelig med et tema fra tabellen nederst. 

Manuelle bilag sendes i internpost til: Moholt, Jonsvannsveien 82, Variabel lønn og reise. Seksjon for økonomitjenester (SØT)

Bilag fra Gjøvik og Ålesund sendes med post til: NTNU, Økonomiavdelingen, 7491 Trondheim

 
0 Vedlegg
28820 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)