Tilbake

Attestant variabel lønn og reiseregninger - rollebeskrivelse

Rollebeskrivelse for attestanter variabel lønn og reiseregninger.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Ansvar #

 • Korrekt grunnlag for utbetaling og regnskapsføring av variabel lønn og reiseregninger
 • Sjekke at variable lønnsbilag og reiseregninger er utfylt i henhold til gjeldende lover, regelverk, rutiner, bestemmelser og fullmakter
 • Gi råd, veiledning og anbefalinger til utfylling og registrering av variable lønnsbilag, reiseregninger og annet innen området
 • Samarbeide med og bistå i øvrige økonomiprosesser
 • Delta og bidra i det faglige nettverket for attestanter variable lønn og reiseregninger ved NTNU
 • Holde seg oppdatert innen gjeldende lover og bestemmelser for fagområdet

Myndighet #

 • Korrigere ved feil utbetalt og / eller regnskapsført variabel lønn og reiseregninger
 • Korrigere bilag som ikke er i samsvar med gjeldende retningslinjer og regelverk
 • Avvise godkjenning av bilag som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer
 • Inngå avtale om tilbakebetaling ved urettmessig utbetaling

Arbeidsoppgaver #

 • Kontrollere, eventuelt korrigere, og attestere variable lønnsbilag og reiseregninger
 • Påse korrekt kontering av variable lønnsbilag og reiseregninger
 • Kontroll av registrerte skattekort- og bankopplysninger
 • Innhente skattekort og registrere bankopplysninger for ikke-ansatte
 • Rådgivning ved utfylling og registrering av nødvendige skjema innen området
 • Registrering av elektroniske reiseregninger og variable lønnsbilag for de som ikke har egen registreringstilgang 
 • Vurdere og følge opp nødvendig rapportering av oppgavepliktige naturalytelser og utgiftgodtgjørelser (f.eks elektroniske kommunikasjonsmidler, avis o.l.)
 • Registrere og endre relevante opplysninger for korrekt regnskapsføring (ompostering) av variabel lønn og reiseregninger, herunder sørge for omposteringer
 • Korrigering og oppfølging av feilutbetalinger, og sikre tilbakebetaling av eventuelt  for mye utbetalt lønn
 • Sørge for arkivering av nødvendige bilag som ikke er lagret elektronisk
 • Delta og bidra i faglig nettverk for attestanter variabel lønn og reiseregninger

Kompetanse #

 • God kunnskap om lover og regler innenfor lønnsområdet, reiseregulativ, skatt og avgiftsberegning
 • Grunnleggende regnskapsforståelse
 • Systemkunnskap
 • Serviceinnstilling
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode engelskkunnskaper

Verktøy/støtte #

 • Brukervennlig og tidsriktig lønnssystem med reisemodul
 • Standardiserte satser for honorar/timelønn
 • Faglig nettverk innenfor lønnsområdet, som legger til rette for og bidrar til oppdateringer innen fagområdet og tilhørende systemer
 • Leder legger til rette for og bidrar aktivt til at arbeidsoppgaver kan utføres i samsvar med denne rollebeskrivelsen

Attestant - oversikt

0 Vedlegg
14497 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)