Webinnholdsvisnin...

Artikkelkarusell i Liferay

Slik lager du artikkelkarusell (bildekarusell) i Liferay.  Siden er skrevet for innholdsprodusenter på eksterne nettsider. 

Regler for bruk av artikkelkarusell #

Mange bilder i en karusell går utover ytelsen på NTNUs nettsider. Vennligst ikke bruk flere enn 3 bilder i en artikkelkarusell. Har du behov for flere, vennligst kontakt Nettgruppa i Kommunikasjonsavdelingen for godkjennelse. 

Ved bruk av 3 eller flere bilder bør du uansett teste resultatet med https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Bildene bør være gjennomarbeidet med f.eks. lik høyde og bredde før du legger dette inn i artikkelkarusellen.

Lage artikkelkarusell #

Relatert:  Webinnholdsvisning i Liferay

  1. Legg til ny artikkel på siden (portleten web-innholdsvisning) og klikk på Legg til
  2. Klikk på Velg (ved siden av Struktur og Artikkel)
  3. Velg Karusell, klikk OK
  4. Skriv inn passende tittel til artikkelkarusellen
  5. Legg til bilde i innholdsfeltet
  6. Fyll inn "Lenke til artikkel" hvis du ønsker at klikk på bildet skal føre til ny side
  7. Fyll inn "Tekst som ligger over bilder" hvis du ønsker at bildet skal ha tekst over seg. 
  8. Klikk på Lagre som utkast
  9. Klikk på +-tegnet for å legge til flere bilder.
  10. Klikk på Publiser

Eksempler på artikkelkaruseller #

På NTNU's hovedsider er det benyttet artikkelkarusell. Se ntnu.no og ntnu.edu

Bildetekst nederst i artikkelkarusell #

Det ser ut til at bildeteksten av og til ikke dukker opp under bildet. Beste praksisen er å lagre bildet med alt.txt og bildetekst og deretter trykke på enter-tasten i artikkeleditoren. Først da dukker bildeteksten opp etter at du har publisert. Se video: http://screencast.com/t/ApmTue9B

Kontakt  #

Trenger du hjelp? Kontakt din nettredaktør

0 Vedlegg
10385 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)