Arrangementer og samlinger under Covid-19

English version: Guidelines for the use of campus areas

Temaside om HMS

Se også: Ordinære regler for bruk av arealer | Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

Generelle krav  #

Skal følges ved arrangementer og samlinger:

Faglige arrangementer  #

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet (aktivitet i regi av, eller godkjent av fakultet / avdeling eller institutt / seksjon) kan gjennomføres. Dette inkluderer også tilhørende, nødvendige administrative- og tekniske støttefunksjoner.

Studentforeninger kan bestille rom for å gjennomføre møter og annen aktivitet som anses som nødvendig for daglig drift og som ikke kan gjennomføres digitalt uten betydelige ulemper. Større arrangementer (seminarer, kurs, konferanser, o.l) kan kun gjennomføres dersom de godkjennes av fakultet / institutt.

Sosiale arrangementer  #

Sosiale arrangementer kan ikke gjennomføres på campus pr. nå, med unntak av linjeforeningers generalforsamlinger og studenttingsmøter

Linjeforeningers generalforsamlinger og studenttingsmøter kan avholdes i definerte undervisningsrom fram til kl. 23.00. Undervisningsrommene kan bookes av ledere i linjeforeningene og Studenttinget NTNU. Alle henvendelser for booking mellom kl. 20.00 - 23.00 skal gå via Avdeling for Studieadministrasjon. Send henvendelse direkte i NTNU-hjelp, eller e-post til: rom@adm.ntnu.no.

Det vurderes fortløpende om det skal åpnes for flere sosiale aktiviteter mellom kl. 20.00 og kl. 23.00 (kor, revy, kunst etc.).

Reservasjoner kan gjøres i følgende auditorium:

 • Trondheim - Gløshaugen: R1, R7, S2, S5
 • Trondheim - Dragvoll: D10
 • Trondheim  - Kalvskinnet: A001
 • Gjøvik: S206
 • Ålesund: Fogdegården

Rektorvedtak for bruk av arealer på campus mellom kl. 20.00 og 23.00 (PDF). Vedtaket er forlenget inntil videre [oppdatert 26.01.21].

Antall deltakere: #

Risikovurdering  #

 • Må arrangementet gjennomføres fysisk på campus, eller kan det være mer hensiktsmessig å benytte digitale løsninger?
 • Er det mulig å gjennomføre arrangementet og samtidig overholde smittevernregler samt sørge for akseptabel totalbelastning på mennesker, organisasjon og arealer? Følgende må tas hensyn til:
  • Tilgjengelighet på rom med tilstrekkelig størrelse (alle må kunne ha minimum 1 meter avstand til andre i alle retninger)
  • Avklaring med samarbeidspartnere, med tilhold i NTNUs lokaler
  • Persontetthet i fellesareal (adkomstveier, toaletter, kjøkken, garderober, m.m.)
  • Kapasitet på renhold (ordinært renhold og evt. smitterenhold)
  • Kapasitet på teknisk/administrative støttefunksjoner (f.eks. Orakel, HMS, studenttjenester, o.a.)
  • Mulighet til omdisponering av arealer ved behov
 • Er alle kjent med NTNUs retningslinjer?
 • Har alle gjennomført obligatorisk smittevernskurs (e-læring)?

Smittevern ved arrangementer og samlinger  #

 • Stoler, benker, bord, etc. som ikke kan benyttes for å overholde krav til avstand skal markeres på en tydelig måte, f.eks. ved bruk av plasttildekking eller sperrebånd.   
 • Muligheter for håndvask, eller hånddesinfeksjon samt utstyr for nødvendig, lokalt renhold skal være lett tilgjengelig. Meld behov for utstyr i e-vaktmester.
 • Alle som bruker arealer og fellesutstyr på campus må utføre enkel rengjøring, som beskrevet i renhold under koronapandemien
 • Planer for alle aktiviteter må settes opp på en slik måte at det er minst mulig kontakt mellom ulike grupper. Ulike grupper bør ha pause til ulik tid.

Kontakt  #


Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsledelse
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra04.02.2021
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenterRektorvedtak for bruk av arealer på campus mellom kl. 20.00 og 23.00. Hendelseshåndtering knyttet til covid-19 i Sentral beredskapsledelse. 
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

0 Vedlegg
10654 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)