Arrangementer og samlinger under Covid-19

English version: Guidelines for the use of campus areas

Temaside om HMS

Se også: Ordinære regler for bruk av arealer | Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

Generelle krav  #

Skal følges ved arrangementer og samlinger:

Faglige arrangementer  #

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet (aktivitet i regi av, eller godkjent av fakultet / avdeling eller institutt / seksjon) kan gjennomføres. Dette inkluderer også tilhørende, nødvendige administrative- og tekniske støttefunksjoner.

Det tillates undervisning på campus innenfor en ramme av 50 prosent av aktiviteten som opprinnelig var planlagt for vårsemesteret. Førsteårsstudenter og studentgrupper som har lite, eller ingen fysisk undervisning i dag, skal prioriteres. 

Emner som er timeplanlagt med heldigital undervisning vil bli gjennomført digitalt resten av dette semesteret. 

Bedriftspresentasjoner kan ikke gjennomføres fysisk på campus våren 2021.

Sosiale arrangementer  #

Fra og med 19. april vil følgende aktiviteter kunne gjennomføres:

 • Studentaktiviteter med regelmessige øvelser eller møter som f. eks. kor, band og revy.
 • Studentaktiviteter for førsteårsstudenter.

Overnevnte studentaktiviteter kan foregå i følgende tidsrom:

 • Mandag - fredag: kl. 1600 - 2100
 • Lørdag og søndag: kl. 0800 - 2100

Unntak er generalforsamlinger og studenttingsmøter

Booking av rom

 • Sosiale studentaktiviteter kan gjennomføres i de store og små undervisningsrommene med flatt gulv samt i auditorier som kan bookes i Timeplansystemet (TP).
 • De som ikke har rettigheter til å booke rom igjennom Timeplansystemet (TP) kan booke rom igjennom Studieadministrasjonen, enten ved henvendelse via NTNU-hjelp, eller via e-post til rom@adm.ntnu.no.
 • OBS: Egne retningslinjer for Bruk av Campus Øya under koronapandemien.

Regler for praktisk gjennomføring av sosiale studentaktiviteter

Alle arrangement skal ha ansvarlig(e) arrangør(er) fra en studentforening (maks 3 personer), som skal: 

 • Registrere seg som ansvarlig arrangør i Timeplansystemet (TP).
 • Sørge for at alle deltakere registrerer seg i NTNU Check-in.
 • Sørge for at nasjonale regler for arrangementer, samlinger og aktiviteter (fhi.no) følges. Der spesifikke smittevernledere eksisterer, skal disse følges. Dette gjelder for eksempel musikk- og korøvelser.
 • Sørge for at Egenerklæring og risikovurdering av sosial studentaktivitet fylles ut. NB: alkohol skal ikke benyttes.
  • Studentforeninger med tilknytning til institutt/fakultet sender dette inn til godkjenning til sitt institutt/fakultet.
  • Studentforeninger uten tilknytning til institutt/fakultet sender dette til nora-marie.brattebo@ntnu.no ved Avdeling for studenttjenester.
 • Være til stede under arrangementet og sørge for at smittevernregler og iverksatte tiltak følges. 
 • Sørge for at rommes forlates slik det var før arrangementet startet. Alle berøringsflater og fellesutstyr skal rengjøres.
 • Avslutte arrangementet dersom reglene ikke overholdes.

Krav om avstand > 1 meter, god håndhygiene og regler for bruk av munnbind skal følges. Ingen som er syke, har symptomer, eller er i karantene skal delta på arrangementet.

Teams-kanal for spørsmål og erfaringsutveksling:

 • Studentforeninger og andre arrangører kan sende inn spørsmål og dele tips og erfaringer via en egen Teams-kanal

Generalforsamlinger og studenttingsmøter #

Fra og med 19. april gjelder følgende:

Studentforeninger kan bestille rom for å gjennomføre møter og annen aktivitet som anses som nødvendig for daglig drift og som ikke kan gjennomføres digitalt uten betydelige ulemper. Med daglig drift menes bl.a. linjeforeningers generalforsamlinger og studenttingsmøter. Dette kan avholdes i definerte undervisningsrom fram til kl. 23.00. Undervisningsrommene kan bookes av ledere i linjeforeningene og Studenttinget NTNU. Alle henvendelser for booking mellom kl. 20.00 - 23.00 skal gå via Avdeling for Studieadministrasjon. Send henvendelse direkte i NTNU-hjelp, eller e-post til: rom@adm.ntnu.no.

Reservasjoner kan gjøres i følgende auditorium:

 • Trondheim - Gløshaugen: R1, R7, S2, S5
 • Trondheim - Dragvoll: D10
 • Trondheim  - Kalvskinnet: A001
 • Gjøvik: S206
 • Ålesund: Fogdegården

Antall deltakere #

 • Faglige arrangementer/samlinger, generalforsamlinger og studenttingsmøter
  • Ved forelesning, seminarer, o.l., i rom med faste, tilviste plasser kan inntil 200 personer være til stede. I Gjøvik og Ålesund er grensen inntil 100 personer. Det blir også mulig å samle grupper på inntil 50 personer i andre rom i alle tre byer, så lenge man har gode smitteverntiltak.  
 • Sosiale arrangementer: Inntil 10 personer kan være til stede på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser. Inntil 100 personer kan være til stede på innendørs arrangement når alle sitter på faste, tilviste sitteplasser.  

Følg med på evt. kommunale smittevernforskrifter i de tre studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Pr. 24.03.21 er det kun Trondheim og Ålesund kommune som har en slik forskrift.

Risikovurdering - generelle råd #

 • Må arrangementet gjennomføres fysisk på campus, eller kan det være mer hensiktsmessig å benytte digitale løsninger?
 • Er det mulig å gjennomføre arrangementet og samtidig overholde smittevernregler samt sørge for akseptabel totalbelastning på mennesker, organisasjon og arealer? Følgende må tas hensyn til:
  • Tilgjengelighet på rom med tilstrekkelig størrelse (alle må kunne ha minimum 1 meter avstand til andre i alle retninger)
  • Avklaring med samarbeidspartnere, med tilhold i NTNUs lokaler
  • Persontetthet i fellesareal (adkomstveier, toaletter, kjøkken, garderober, m.m.)
  • Kapasitet på renhold (ordinært renhold og evt. smitterenhold)
  • Kapasitet på teknisk/administrative støttefunksjoner (f.eks. Orakel, HMS, studenttjenester, o.a.)
  • Mulighet til omdisponering av arealer ved behov
 • Er alle kjent med NTNUs retningslinjer?
 • Har alle gjennomført obligatorisk smittevernskurs (e-læring)?

Smittevern ved arrangementer og samlinger  #

 • Stoler, benker, bord, etc. som ikke kan benyttes for å overholde krav til avstand skal markeres på en tydelig måte, f.eks. ved bruk av plasttildekking eller sperrebånd.   
 • Muligheter for håndvask, eller hånddesinfeksjon samt utstyr for nødvendig, lokalt renhold skal være lett tilgjengelig. Meld behov for utstyr i e-vaktmester.
 • Alle som bruker arealer og fellesutstyr på campus må utføre enkel rengjøring, som beskrevet i renhold under koronapandemien
 • Planer for alle aktiviteter må settes opp på en slik måte at det er minst mulig kontakt mellom ulike grupper. Ulike grupper bør ha pause til ulik tid.

Kontakt  #


Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsledelse
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra21.04.2021
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenterRektorvedtak for bruk av arealer på campus mellom kl. 20.00 og 23.00. Hendelseshåndtering knyttet til covid-19 i Sentral beredskapsledelse. 
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

2 Vedlegg
13900 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)