Arrangement i bibliotekets lokaler

Flere av bibliotekene ved NTNU tilbyr støtte til studenter og ansatte til gjennomføring av faglige formidlingsarrangement. Her kan du fortelle om ditt forskningsprosjekt, utgitte bøker eller lage utstillinger. På denne siden kan du lese om hvilke muligheter du har til å formidle forskningen din til et bredere publikum.

English version - Communicate your research in the library


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Biblioteket tilbyr en rekke arrangement, deriblant: 

  • lunsjforedrag
  • utstillinger/nettutstillinger
  • seminarer
  • boklanseringer
  • skrivekvelder

Arrangementene er stort sett åpne for alle.

Kontakt ditt lokale bibliotek om du ønsker å bruke våre lokaler til arrangement eller utstillinger.


Arkitektur-  og byggbiblioteket #

Arkitektur- og byggbiblioteket samarbeider med fagmiljøet om utstillinger i biblioteket.

I monteren utenfor biblioteket viser vi utvalg fra bibliotekets samlinger sett i sammenheng med aktiviteten i AD-fakultetets utstillingskorridor.

Vi har også etablert “Arkbib-torget”, en møteplass i biblioteket for faglige arrangementer. Her kan vi ha egne presentasjoner eller bidrag fra fagmiljøene vi samarbeider med.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Arkitektur- og byggbiblioteket


Biblioteket Dragvoll #

Hvis du ønsker å fortelle om prosjektet ditt til et bredere publikum, har kommet med en ny bok eller publisert en spennende artikkel tilbyr vi ulike muligheter for forskningsformidling, bl.a. vårt lunsjarrangement “kunnskap:kaffe”. Det arrangeres alltid kl. 11.30. Ta gjerne med matpakke. Vi serverer kaffe/te.

I tillegg har vi to store utstillingsvegger og utstillingsmontre som kan brukes.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp til gjennomføring av arrangementet. Vi har projektor, bærbar pc, mikrofon og lydanlegg.Vi har plass til ca 60 personer.

Arrangmentene markedsføres gjennom våre nettsider, Facebook, aktuelle Innsidakanaler og på infoskjermer i biblioteket.

Vil du vite mer, eller har du forslag til utstilling eller arrangement? Ta kontakt med Biblioteket Dragvoll

Biblioteket Ålesund #

Biblioteket i Ålesund arrangerer jevnlig lunsjforedragsserien "Lunsj med innhold" i samarbeid med instituttene ved NTNU i Ålesund. Foredraget er vanligvis fra klokka 11:30-12:00 med mulighet for spørsmål etterpå. Her kan du snakke om en ny bok, forskningsprosjekt eller nypublisert artikkel. Vi er åpne for forslag, så hvis du har et annet tema, kom gjerne med ønsker til oss.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp. Vi har prosjektor, mikrofon og lydanlegg.

Arrangementene markedsføres gjennom våre nettsider, Facebook, aktuelle Innsidakanaler, på infoskjermer og på plakater/flyers i biblioteket.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Biblioteket Ålesund

Dorabiblioteket #

Biblioteket er en samarbeidspartner i Arkivsenteret Dora og jobber tett sammen med de andre institusjonene ved Arkivsenteret, Gunnerusbiblioteket, og andre kulturarvinstitusjoner om ulike arrangement. Det kan være Kulturnatt, utstillinger, lunsjforedrag, ulike arrangement for den kulturelle skolesekken, spaserstokken, Slektsforskerdagen m.m.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Dorabiblioteket


UB Gjøvik #

Biblioteket i Gjøvik har en arrangementsserie, Gneistanker. Arrangementene er ofte knyttet til verktøy og metoder innen akademisk skriving, forskningsformidling eller andre temaer som er knyttet til studier ved campus. Noen eksempler på tidligere og fremtidige arrangementer er: Sketchnotes - grafiske notater, open access publisering, forskningsstafett, skrivekveld, memoreringsteknikker og EndNote. Arrangementene annonseres på Innsida og på Facebooksiden til biblioteket. Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med UB Gjøvik

Gunnerusbiblioteket #

Gunnerusbiblioteket har en arrangementsserie, Frie fagseminarer, en gang i måneden. Arrangementet retter seg mot studenter fra arkeologi, arkivfag, kulmin, museumsfag, lingvistikk, litteraturforskning, historie IKT, medieverden  
Arrangementene kan være knytta til ulike temaer:

Open Access
Forskning innen digital humaniora og verktøy for digital humaniora
Latin og gammel gresk i dagens forskning.
Introduksjon i bruken av primærkilder og arkivteoretiske perspektiv og analysemetoder som kan brukes i tverrfaglige forskningsprosjekter.
Introduksjon i sosialantropologiske metoder som støtte for teori og forskning.
Søknader til EU og Forskningsrådet: søknadsprosessen  belyst ved vellykkede prosjekter som har fått finansiering (vinklet fra huma)
Data workshops for ikke-ingeniører

Vil du vite mer? Ta kontakt med Alexandra Angeletaki.

I tillegg arrangeres det sammen med Dorabiblioteket en rekke seminarer og utstillinger gjennom året med historiske tema knyttet til samlingene. Seminarene er lagt til Gunnerusbiblioteket/Suhmhuset eller Arkivsenteret Dora. De er åpne for alle interesserte.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Gunnerusbiblioteket

Bibliotek for medisin og helse #

Bibliotek for medisin og helse tilbyr ulike muligheter for arrangement, slik som faglige foredrag og utstillinger.

Biblioteket arrangerer populærvitenskapelige foredrag vi har kalt “Fagsnakk”. Her kan du fortelle om forskningsprosjektet ditt til et bredere publikum, eller snakke om en ny bok eller artikkel du har publisert nylig. Du kan også foreslå et aktuelt tema du har lyst til å presentere og diskutere, alene eller sammen med andre. "Fagsnakk” arrangeres alltid rundt lunsjtid, så ta gjerne med matpakke. Vi serverer kaffe/te og snacks. 

Biblioteket stiller med teknisk hjelp til gjennomføring av arrangementet. Vi har projektor, bærbar pc, mikrofon og høytalere. Vi har plass til ca 40 personer.

Arrangementene markedsføres gjennom våre nettsider, sosiale medier, aktuelle Innsidakanaler og på infoskjermer i biblioteket. 

Vi har også arealer til utstillinger og samarbeider gjerne med forskere, studentgrupper og eksterne om disse.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement eller utstilling? Ta kontakt med Bibliotek for medisin og helse

Lysholmbiblioteket #

Lysholmbiblioteket tilbyr ulike muligheter for arrangement, slik som faglige foredrag og utstillinger.

Hvis du ønsker å fortelle om prosjektet ditt til et bredere publikum, har kommet med en ny bok eller publisert en spennende artikkel tilbyr vi ulike muligheter for forskningsformidling, bl.a. vårt lunsjarrangement “Friminuttet”. Vi serverer kaffe/te.

I tillegg har vi utstillingsvegger og utstillingsmontre som kan brukes.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp til gjennomføring av arrangement. Vi har HD-skjerm, bærbar pc, mikrofon og lydanlegg. Det er plass til ca 50 personer på arrangementene.

Arrangmentene markedsføres gjennom våre nettsider, Facebook, aktuelle Innsidakanaler og på plakater/flyers i biblioteket.
Vil du vite mer, eller har du forslag til utstilling eller arrangement? Ta kontakt med Lysholmbiblioteket.

Realfagbiblioteket #

Realfagbiblioteket arrangerer jevnlig utstillinger og har eget utstillingsareal. Utstillingene lages ofte i samarbeid med studenter og ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Vi samarbeider også med andre NTNU-miljøer om utstillinger.

En gang i blant arrangeres også lunsjforedrag om ulike tema.

Vårt interaktive læringsareal i Realfagbiblioteket U1 inneholder blant annet et eventområde med lerret og lydannlegg, og den fleksible innredningen gjør at området enkelt kan ommøbleres og benyttes til ulike typer arrangement. Skjema for bestilling av U1

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Realfagbiblioteket

Teknologibiblioteket #

Teknologibiblioteket har arealer og utstillingsmontre som kan stilles til disposisjon for aktuelle utstillinger. Vi har også til enhver tid egne utstillinger i biblioteket som markerer aktuelle hendelser og synliggjør våre samlinger. T-salen er et egnet lokale for foredrag og presentasjoner i fine omgivelser.

Vil du vite mer, eller har du forslag til arrangement? Ta kontakt med Teknologibiblioteket

Økonomibiblioteket #

Har du et tema/prosjekt eller bok som du jobber med? Har du lyst til å presentere dette for ansatte og studenter?

Vi arrangerer gjerne i vår lunsjforedragsserie «Kost og nytte». Konseptet er slik at arrangementet er åpent fra kl. 1100 og vi serverer kaffe/te og noe søtt. Selve foredraget begynner kl. 1130 og varer til 1200. Om man ønsker, kan det være åpent for spørsmål og samtale etterpå.

Biblioteket stiller med teknisk hjelp til gjennomføring av arrangementet. Vi har projektor, bærbar pc, mikrofon og lydanlegg. Vi har plass til opptil 60 personer. Vi lager gjerne utstilling som passer til tema på foredraget.

Arrangementene markedsføres gjennom våre nettsider, Facebook, aktuelle Innsidakanaler og på infoskjermer i biblioteket.

Vil du vite mer, eller har du forslag til utstilling eller arrangement? Ta kontakt med Økonomibiblioteket

Kontakt #

0 Vedlegg
12156 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)