ArcGIS

ArcGIS er et geografisk informasjonssystem (GIS). Det inneholder funksjoner for oppretting, analyse, administrasjon, redigering og visualisering av geografiske data. Artikkelen inneholder også informasjon om ArcPad og CityEngine .


English version - ArcGIS

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned ArcGIS #

ArcGIS Desktop og ArcGIS Pro kan installeres fra software.ntnu.no:

 Gå til nedlastingsside

Programmet kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte. ArcGIS er tilgjengelig for Windows.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntekstgivende oppdragsforskning.

ArcGIS Desktop programmene ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe and ArcScene kan også brukes via NTNUs Programfarm

På Windows PC-er  som er administrert av NTNU IT, kan ArcGIS Desktop installeres fra NTNU Software Center som er  i Start-menyen eller på Skrivebordet. Denne utgaven er ferdig lisensiert for NTNU.

Om programmet #

Dette er et programsystem innen grafiske informasjonssystemer (GIS). ArcGIS kan i hovedtrekk deles inn i tre programgrupper: Desktop GIS, Server GIS og Mobile GIS.

Det er 2 ulike Desktop GIS program tilgjengelig:

ArcGIS Desktop. Programmene  som har vært brukt i mange år. Disse  er på vei ut.

ArcGIS Pro. Nytt program med nytt brukergrensesnitt og ny teknologi.

ArcGIS Online  - "en komplett nettskybasert kartplattform"- gjør GIS-arbeid med en nettleser.

Merk: ArcGIS Pro er lisensiert gjennom ArcGIS Online - for å ha tilgang til ArcGIS Pro   må en først få en ArcGIS bruker for NTNU og så så få en ArcGIS Pro lisens. Ta kontakt med Geodata sine ArcGIS ambassadører om dette: ambassador-ntnu@geodata.no.

Disse programmene inneholder funksjoner for visualisering, administrasjon, oppretting, analyse og redigering av geografiske data.

For mer om ArcGIS, se: About ArcGIS  og Esri's nettsider for undervisningssektoren

Informasjon om det nyeste i ArcGIS Online finner du i What's New in ArcGIS Online.

For en ovesikt over tilgjengelige produkter for NTNU, se

ArcGIS Desktop #

ArcGIS Desktop deles inn i Basic (ArcView), Standard (ArcEditor) og Advanced (ArcInfo); med økt funksjonalitet etter nevnte rekkefølge. Disse tre har de samme kjerneapplikasjonene med identisk brukergrensesnitt og utviklermiljø. Dette gir stor brukervennlighet. Programvaren inneholder tilleggsmoduler for utførelse av mer spesialiserte oppgaver som terrengmodellgenerering, 3D-analyser og -visualisering, rasteranalyser m.m.

Informasjon om tilleggsmoduler (ekstern).

Server GIS #

Serverproduktet består av ArcGIS Server som benyttes for å lage kartbaserte tjenester på internett og intranett. Med ArcGIS Server er det mulig å dele geografiske data, analyser og arbeidsprosesser. ArcGIS Server kan derfor brukes til å lage brukervennlige webapplikasjoner.

Mer informasjon om ArcGis Server: Norsk (ekstern) - Engelsk (ekstern)

Mobile GIS #

Mobilt GIS (ArcPad) gir deg muligheten til å ta med deg et fullverdig Geografisk Informasjonssystem (GIS) fra kontoret til feltarbeid. Med Mobile GIS kan du samle inn, oppdatere, analysere, kvalitetssikre og vise geografisk informasjon. Mobile GIS er tilgjengelig for blant annet Android, iOS og Windows Mobile.

Nedlastningssiden til ArcPad finner du her.

Mer informasjon om mobilt GIS: Norsk (ekstern) - Engelsk (ekstern).

CityEngine #

Med CityEngine kan du enkelt eksportere dine 3D-modeller til interaktive web-modeller som brukeren kan åpne uten å måtte installere tilleggsprogramvare.

Nedlastningssiden til CityEngine finner du her.

Mer informasjon om CityEngine: Engelsk (ekstern).

Data og kartgrunnlag #

ESRIs globale datasett #

I avtalen inngår en rekke globale datasett. Disse dataene kan lastes ned fra fra Progdist i mappen campus\ArcGis\ESRI_Data.

Mer informasjon om ESRIs datasett: ESRI Data & Maps

Data fra Norge Digitalt #

Deler av NTNU er medlem av Norge Digitalt som har en rekke datasett tilgjengelig. Gjennom geonorge.no legger Norge Digitalt inn opplysninger om geografiske data, digitale kart, online kartjenester, andre geografiske tjenester og kartapplikasjoner. Dette er stedet hvor en finner ut hva som finnes av tilgjengelige kartdata og geografiske tjenester i Norge. Dersom du ønsker data fra Norge digitalt, må du ta kontakt med institutter som har kjøpt tilgang til Norge digitalt. Disse har som regel en kontaktperson som kan hjelpe deg med å hente data fra derfra.

Mer om informasjon: Norge digitalt.

Data til bruk ved NTNU #

En del tematiske data over Norge anskaffet til bruk ved NTNU, befinner seg i mappen campus\DigitaleKartdata på Progdist. Se lesmeg.txt i samme mappe for informasjon om innholdet i disse dataene.

Tilleggsprodukter #

Brukere har tilgang på en rekke tilleggsmoduler, blant annet:

  • 3D Analyst
  • Geostatical Analyst
  • Spatial Analyst
  • Network Analyst
  • Survey Analyst
  • ArcScan

Mange av disse modulene følger med Desktop-installasjonen. 

Brukerstøtte #

NTNU har tilgang på en rekke internettkurs hos ESRI i bruk av ESRIs produkter. Hvis du ønsker tilgang, send en epost med navn på ønskede kurs og send den til gis-ambassador-ntnu@geodata.no.

Med ArcGIS Online bruker vil en også få tilgang til Esri Training, Esri support  og GeoNet

Det er opprettet en e-postliste, gis-info@itea.ntnu.no, for informasjonsutveksling, spørsmål og gjensidig støtte mellom brukere av GIS-program ved NTNU. For påmelding, send e-post til sympa@itea.ntnu.no med følgende setning i meldingen: SUBSCRIBE gis-info

Lenker #

Kontakt #

Den norske distributøren av ArcGIS programvaren, GeoData AS har et studentambassadør program. Ambassadøren er ment som et kontaktpunkt for råd og støtte for studenter og ansatte på NTNU angående ESRI sin programvare. Nå er ambassadørene Aurora Briså Strætkvern og Jørgen Mortensen . De kan kontaktes på e-postadressen gis-ambassador-ntnu@geodata.no

Produsentinformasjon #

Navn: Esri

Norsk leverandør: Geodata AS, Oslo

Tlf: 23 24 90 00

Adresse: Schweigaards gate 28  0191 Oslo

Utgave #

Nyeste utgave er versjon 10.6 av ArcDesktop for Windows. CityEngine 2014.1 for Windows, Mac  og Linux

2 Vedlegg
34787 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)