Arbeidsmiljøutval...

Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik

(Videresendt fra Arbeidsmiljøutvalg Gjøvik)

På denne siden finner du informasjon om stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik (SAMU), et av AMUs underutvalg.

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte

AMUs underutvalg - Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik #

Sakslister og referat #

Sakslister og referat (be om tilgang).

Medlemmer av stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik #

Medlemmene av stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik sitter fra 1. mai 2021 - 1. mai 2023.

Arbeidstakeres representanter (medlemmer m/ stemmerett) #

Arbeidsgivers representanter (medlemmer m/ stemmerett) #

Øvrige faste deltakere (med tale- og forslagsrett, uten stemmerett) #

Oppgaver og beslutningsmyndighet  #

SAMU har følgende oppgaver:

  • Drøfte saker som angår stedlig bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste 
  • Drøfte saker om opplæring og informasjon som har betydning for stedlig arbeidsmiljø
  • Behandle lokale byggesaker, kan søke bistand hos AMUs byggarm.
  • Følge opp avviksmeldinger som har vesentlig betydning for stedlig arbeidsmiljø

SAMU gis beslutningsmyndighet som ivaretar stedlige arbeidsmiljøforhold og som ikke er i strid med NTNUs sentrale føringer for arbeidsmiljøarbeidet.  SAMU er rådgivende for AMU.

Kommunikasjon med Arbeidsmiljøutvalg NTNU (AMU): #

SAMU skal:

  • Melde inn saker til AMU som er aktuelle for hele NTNU
  • Sørge for at møteplan, innkalling og møtereferat legges på Innsida
  • Bidra til at aktuelle saker fra sentralt arbeidsmiljøutvalg blir tatt opp i SAMU 
  • Sørge for dokumentasjon i ephorte

Satsingsområder for Stedlig Arbeidsmiljøutvalg Gjøvik  #

I inneværende periode har SAMU besluttet følgende satsingsområder for HMS ved NTNU i Gjøvik:

  • Stedlig campusutvikling: Sikre løpende ivaretakelse av HMS underveis i prosesser som går
  • Psykososialt og organisatoriske arbeidsmiljø: Oppmerksomhet på samlede konsekvenser av ABE-kutt 

Sist redigert 23.04.2021

2 Vedlegg
19430 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)