Arbeidsmiljøutval...

Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund

(Videresendt fra Arbeidsmiljøutvalg Ålesund)

På denne siden finner du informasjon om stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund (SAMU), et av AMUs underutvalg.

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte

AMUs underutvalg - Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund #

Medlemmer av stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund (SAMU)

Arbeidsgivers representanter (medlemmer m/stemmerett): 

Arbeidstakeres representanter (medlemmer m/stemmerett):

Representanter med tale- og forslagsrett: 

0 Vedlegg
17781 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)