Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreundersøkelse

(Videresendt fra Arbeidsmiljøundersøkelsen - spørreskjema)

Praktisk informasjon om spørreundersøkelsen i forbindelse med arbeidsmiljøkartleggingen. 

Engelsk versjon: Work Environment Survey – Questionnaire

Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere | Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere | Temaside om HMS | Psykosisialt arbeidsmiljø

Hvem skal delta? #

 • Alle som har NTNU som sin hovedarbeidsplass, det vil si ansatte med minst 40 % stilling ved sin NTNU-enhet per 1. september 2019.
 • Ansatte som har minst 40 % stilling to steder på NTNU svarer på undersøkelsen der de har sin hovedstilling, men skal inviteres til oppfølgingsmøter begge steder. 
 • Ansatte i lønnet permisjon, men ikke ansatte i ulønnet permisjon
 • Sykmeldte i den perioden de har lønn fra NTNU
 • Lærlinger deltar ved den enhet de har sitt arbeidssted

Utsendelse #

 • Alle ansatte får e-post med en personlig lenke til spørreskjema fra Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ark-kontakt@ntnu.no 4. november 2019.
 • Lenken skal ikke deles med andre, da det vil føre til flere besvarelser i samme navn og svarene vil da underkjennes (slettes).
 • Dersom noen ansatte ikke har fått e-post eller har problemer med lenken, skal de ta kontakt med ressursperson for sin enhet. Oversikt over ressurspersoner finner du nederst på denne siden: Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere
 • Det sendes ut påminnelse på e-post etter en uke og etter to uker til de som ikke har svart.
 • Svarfrist er 24. november 2019.
 • Det tar cirka 15 minutter å svare på undersøkelsen.
 • Dersom man blir avbrutt i utfyllingen, kan man åpne lenken igjen senere og fortsatte der man slapp. 
 • Når man har trykket "Done" er det ikke lenger mulig å endre besvarelsen. 
 • Man kan velge å få tilsendt kopi av svarene sine på e-post. 

Resultat for NTNU samlet og fakultetene offentliggjøres i januar.

Anonymitet og bruk av resultatene #

 • Mens undersøkelsen pågår kan man bare få ut svarprosent
 • En uke etter at svarfristen har gått ut, slettes koblingen mellom e-postadresse og spørreskjema.
 • Det er ikke mulig å ta ut resultatrapport for grupper med færre enn fem ansatte.
 • Bakgrunnsvariabler som kjønn og alder, vil bare bli brukt på NTNU-nivå.
 • Data fra undersøkelsen lagres i en database ved HUNT databank. Dette gjør det mulig å sammenlikne egne resultat over tid og med sektoren for øvrig.
 • Data i databasen er også tilgjengelige for forskere. De må beskrive hva de vil bruke dataene til og får kun utlevert anonymiserte data. Du kan lese mer om foreliggende forskning og hvordan dette foregår her: https://www.ntnu.no/ark/forskning.
 • Rapport fra kartlegging for hele NTNU samlet sett vil bli offentliggjort på NTNUs nettside.
 • Resultatene blir arkivert i ePhorte med enhetens linjeledelse som mottakere.  

Rapporter fra spørreskjemakartleggingen  #

 • ​NTNU vil få rapporter for alle enheter som er definert som svarenheter.
 • Det vil bli utarbeidet rapporter etter stillingsgrupper på fakultetsnivå og for NTNU samlet sett.
 • Resultat for NTNU samlet og fakultetene/avdelingene offentliggjøres i januar.
 • Man får oppgitt svarprosent og antall ansatte som har deltatt i undersøkelsen.
 • Bakgrunnsvariabler som kjønn og alder, vil bare bli brukt på NTNU-nivå.
 • De største instituttene kan få tilleggsrapporter etter stillingsgruppe.
 • Resultatrapportene viser gjennomsnittsverdier og standardavvik for hva ansatte har svart på temaene i undersøkelsen.
 • Rapportene for fakultetene/fellesadministrasjonen samlet drøftes i ledergrupper, styrer og LOSAM.
 • Rapporter for de enkelte enhetene deles ut i papirutgave på oppfølgingsmøtet ved enheten.

Tilgang til resultatrapportene  #

Rapportene fra spørreskjemaundersøkelsen hentes ut og tilbakeleses til enheten i oppfølgingsmøtet. 

Rapportene ligger i ePhorte med enhetsleder som saksbehandler (U.Off.). Leder for enheten, lederlinje og ressursperson for fakultetet/avdelingen har tilgang til dokumentene. 

Leder/ressursperson finner rapporten i ePhorte ved å søke slik eksemplene her viser:

 • Arbeidsmiljøundersøkelse 2019 MH ISM HUNT (dvs. kortnavn på fakultet, institutt...).
 • Arbeidsmiljøundersøkelse 2019 FADM-BU UK LSS (dvs. kortnavn fellesadministrativt LOSAM-område, avdeling...).
 • Hvis du ikke finner rapporten, få hjelp fra ressursperson for ditt fakultet/avdeling.
 • Tips: Hvis du bare finner pdf-versjonen, klikk på rapportnavnet for å få opp produksjonsformat i pptx.
0 Vedlegg
1964 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)