Tilbake

Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere

Arbeidsmiljøundersøkelsen er et av de verktøyene NTNU har for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Som medarbeider har du medvirkningsplikt og gis i arbeidsmiljøundersøkelsen en mulighet til å påvirke.  

Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere | Temaside om HMS | Psykosisialt arbeidsmiljø

Hvorfor gjennomfører vi arbeidsmiljøundersøkelse? #

 • Fordi et godt og velfungerende arbeidsmiljø er nødvendig for å realisere NTNUs mål.
 • For å få oversikt over hvordan ansatte opplever sin arbeidssituasjon.
 • For å få grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatsninger og organisasjonsutviklingstiltak.
 • Oppfylle arbeidsmiljølovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø, helsefremmende arbeidsplasser, systematisk kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljøet.

Du oppfordres til å:

 • Svare på undersøkelsen.
 • Bruke anledningen til å si ifra om hvordan du opplever arbeidsmiljøet.
 • Delta i oppfølgingsmøtet og videre oppfølgingsarbeid.
 • Komme med forslag og innspill til hvordan arbeidsmiljøet kan utvikles og ivaretas.

Arbeidsmiljøundersøkelsen «tar tempen» på arbeidsmiljøet ved enheten og for NTNU samlet. Den gir ansatte en mulighet til å si noe om hvordan de har det på jobben. Disse tilbakemeldingene er en hjelp til din leder, i arbeidet med å fremme et godt arbeidsmiljø for å nå NTNUs mål og visjonen om å skape kunnskap for en bedre verden.

Når? #

 • Undersøkelsen gjennomføres annethvert år. Neste undersøkelse kommer høsten 2019. 
 • Spørreskjema (lenke kommer) sendes alle ansatte per e-post 4. november med svarfrist 24. november 2019.
 • Resultat for NTNU samlet og fakultetene offentliggjøres i januar 2020. 
 • Resultatene blir presentert for den enkelte enhet i et oppfølgingsmøte ved enheten. Oppfølgingsmøtet skal gjennomføres før påske 2020. Her gis du anledning til å være med å diskutere resultatene, samt utarbeide tiltak for bevaring og utvikling av arbeidsmiljøet.

Hvem skal delta? #

 • Alle som har NTNU som sin hovedarbeidsplass, det vil si ansatte med minst 40 % stilling ved sin NTNU-enhet per 1. september 2019.
 • Ansatte som har minst 40 % stilling to steder på NTNU svarer på undersøkelsen der de har sin hovedstilling, men skal inviteres til oppfølgingsmøter begge steder. 

Hva er temaene i undersøkelsen? #

Hovedtemaene er:

 • Samspillet mellom den ansatte og arbeidsoppgaver
 • Samspillet mellom kollegaer og med ledelse
 • Samspillet mellom den ansatte, organisasjonen og omgivelser

Anonymitet #

Alle opplysninger vil bli behandlet konfedensielt. Det er ikke mulig for noen på NTNU å identifisere svarene fra enkeltpersoner. 

Mer detaljert informasjon om spørreundersøkelsen og resultatrapportene, som blant annet;

 • Hvem som skal delta
 • Utsendelse
 • Anonymitet og bruk av resultatene
 • Rapporter fra spørreundersøkelsen

Mer om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen ARK.

0 Vedlegg
827 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)