Interne priser...

Arbeidsmiljø og tilgjengelighet - ansattpris

Prisen for arbeidsmiljø og tilgjengelighet hører til innsatsområdet arbeidsmiljø og studentvelferd.

Interne priser til ansatte

Randi Askim Tiller får diplomet fra Gunnar Bovim. De tar hverandre i hånda og ser på hverandre. foto

Prosjektleder Randi Askim Tiller ved seksjon for prosjektgjennomføring i avdeling for campusservice ble tildelt ansattprisen for arbeidsmiljø og tilgjengelighet i 2018. Hun ble overrakt prisen av rektor Gunnar Bovim. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Formålet med prisen #

Prisen for arbeidsmiljø og tilgjengelighet skal være en påskjønnelse og en oppmuntring til et fagmiljø eller en ansatt som har gjort en særlig innsats for å utvikle arbeidsmiljøet og bedre tilgjengeligheten for studenter og ansatte ved NTNU.

Prisen skal bidra til å skape forståelse for betydningen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og stimulere til et mer inkluderende universitet. 

Kriterier for å få prisen #

Prisen deles ut til et arbeidsmiljø eller en ansatt som har utmerket seg som pådriver, med særlig evne og vilje til å iverksette arbeidsmiljøforbedrende tiltak og/eller tiltak for å bedre tilgjengeligheten til akademia for studenter og ansatte med funksjonsnedsettelser.

Det forutsettes at innsatsen går ut over miljøets eller den ansattes definerte ansvarsområde.

Slik velges mottakerne ut #

Forslag fremmes av studenter og ansatte.

Organisasjonsdirektøren oppnevner en utvelgelses­komite bestående av én fra NTNU Tilrettelegging, AMU og HMS-seksjonen.

Sekretariat: HMS-seksjonen

Tidligere mottakere av arbeidsmiljøprisen #

Den første arbeidsmiljøprisen ble delt ut i 1996 og var da et reisestipend på 5 000 kr. for én ansatt og 25 000 kr. for grupper. Fra 2003 ble stipendet utvidet til 10 000 kr. for ansatte og 25 000 kr. for grupper. 

 • 2018: Randi Askim Tiller, prosjektleder i avdeling for campusservice
 • 2015: Driftsavdelingen
 • 2013: Olav Bolland, Institutt for energi og prosessteknikk
 • 2011: Industriell økonomi og teknologiledelse og Nina Brochs Klausen, Institutt for kjemi
 • 2010: Elin Harbo Albertsen, Institutt for materialteknologi
 • 2009: Berit Borten, Institutt for kjemisk prosessteknologi
 • 2008: Anne Kristensen og Mari Sørensen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
 • 2006: Astrid Salvesen, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • 2005: Heidi Egseth, Hovedverneombudet
 • 2003: Jonny Hansen og hans vaktmesterkorps
 • 2001: Institutt for kreftforskning og molekylærbiologi
 • 2000: Program for lærerutdanning
 • 1999: Nina Tanche-Nilsen, Teknisk avdeling
 • 1998: Berit Sæterhaug, Institutt for naturhistorie, Vitenskapsmuseet
 • 1997: Asbjørn Solberg, Institutt for produktdesign
 • 1996: Arne Graabak, Institutt for elkraftteknikk

Kontakt #

Anne-Elisabeth Holte, saksbehandler, HMS-seksjonen

2 Vedlegg
7295 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)