Puss og revisjon i jordet frakoblet høyspentanlegg

(Videresendt fra Arbeid på frakoblet jordet høyspentanlegg)

Retningslinje for puss og revisjon i jordet, frakoblet høyspentanlegg

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å redusere risiko for ulykker for medarbeidere i faggruppe Elektro. Den omfatter medarbeidere ved faggruppe Elektro i Seksjon for teknisk drift.

Alle medarbeidere i faggruppe Elektro er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Påkrevd verneutstyr #

  • vernebriller ved bruk av kjemikalier
  • vernehjelm ved frakting av utstyr via leider

Den som utfører arbeidet skal #

  • alltid utføre sikker jobbanalyse før arbeidet starter
  • forvisse seg om at anlegget er frakoblet
  • sjekke at alle NAL-brytere er nedspent før arbeidet starter
  • ta med sikkerhetsdatablad for kjemikalier som brukes i arbeidet

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr: DE02

0 Vedlegg
11227 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)